Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

70 treff
04.01.19

IKTPLUSS vil finansiere åtte prosjekter til FRIPRO-utlysningen

Åtte prosjekter får støtte fra IKTPLUSS etter FRIPRO-utlysningen i 2018.
26.10.18

Deler ut 196 millioner til forskning på IKT-sikkerhet

Forskningsrådet gir støtte til 11 forskningsprosjekter som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet. Prosjektene dekker viktige samfunnsområder som IKT-sikkerhet innen helse, energi, nettverk og samferdsel.
16.10.18

Forskerpoolen er fylt opp. Bedrifter kan snart melde seg på.

07.09.18

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
28.08.18

Vil du inngå i en forskerpool for SkatteFUNN-bedrifter? Søk her

Forskningsrådet søker etter forskere som vil inngå i en forskerpool som skal være tilgjengelig for næringslivet.
24.08.18

IKT-utlysning med tema Data og tjenester overalt

I løpet av første halvdel av november vil det bli lagt ut en utlysning innenfor temaet Data og tjenester overalt på 270 millioner kroner. Utlysningen vil ha løpende søknadsfrist og søknader kan etter planen sendes inn fra begynnelsen av 2019.
12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
26.03.18

Pilot-T gir nye muligheter for transportsektoren

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte potensialet i transportsektoren? Pilot-T er en ny innovasjonssatsing med særlig fokus på transport, digitalisering og IKT. Denne våren er det mulig å bli med på forprosjekt.
01.03.18

52 millioner til kommersialiseringsprosjekter

Forskningsrådet har nylig tildelt midler til 15 prosjekter der lovende forskningsresultater skal videreutvikles for kommersialisering. Fem av prosjektene handler om IKT og digitalisering.
15.02.18

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.
19.01.18

IKTPLUSS har bevilget 65 mill. kroner til syv FRIPRO-prosjektsøknader

Totalt sju forskningsprosjekter får nærmere 65 mill. kroner i støtte fra IKTPLUSS etter FRIPRO-utlysningen i 2017. Fire av prosjektene er innenfor sikkerhet og kryptering, de tre andre er innenfor robotikk, programvare og informasjonssystemer.
05.01.18

Søknadsfrist 14. februar 2018: Forskernettverk innenfor Teknologi og materielle omgivelser

SAMKUL lyser ut 4,5 mill. kr til forskernettverk innenfor temaområde 2 i programplanen, Teknologi og materielle omgivelser. Nettverkene skal være radikalt tverrfaglige og skal munne ut i prosjektideer og -søknader, nasjonalt og internasjonalt, og ellers styrke og bygge gode nettverk.
20.12.17

200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor "Data og tjenester overalt"

Prosjektene skal bidra til å flytte forskningsfronten bl.a. innenfor Tingenes internett, kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og virtuelle omgivelser. De vil bidra til viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
27.06.17

Vellykket idélab om industri 4.0 på norsk

Med nesten 14 millioner i potten, har 28 energiske sjeler jobbet sammen i tre dager for å få fram nyskapende ideer om digitalisering av norsk industri. Resultatet er fire innovative prosjekter: tre som får henholdsvis 4,5 og 4 millioner kroner for å jobbe videre med sine ideer, og ett som får 750.000 kroner til forprosjekt.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
15.03.17

160 millioner til IKT-prosjekter

Forskningsrådet setter av til sammen 160 millioner til 23 prosjekter for å styrke grunnleggende IKT-forskning. Kompetansen skal være en langsiktig ressurs for digitalisering i næringsliv og offentlig sektor.
31.01.17

6th 5G-Special Interest Group meeting

20.01.17

Klart for ny utlysning for offentlig sektor-ph.d.

Nå er det klart for en ny Offentlig sektor-ph.d. utlysning. Onsdag 25. januar arrangeres informasjonsmøte om ordningen og selve utlysningen er åpen fra 1. februar. Så langt har det vært stor interesse for ordningen.
19.01.17

Innspill til satsing på forskning om terrorisme og ekstremisme

Forskingsrådet arbeider med et forslag til en ny satsning for forskning om terrorisme og ekstremisme. Snart blir det mulighet til å spille inn til planen.
18.01.17

Informasjonsmøte om offentlig sektor-ph.d. utlysningen

15.12.16

57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.
14.12.16

Forskerpoolen er fylt opp. Bedrifter kan melde seg på.

14.11.16

Fremtidens digitale helseløsninger krever forskning og innovasjon

For å lykkes med digitaliseringen, trenger helse-Norge kunnskap basert på forskning og innovasjon. Dette ligger til grunn for Forskningsrådets satsing på e-helse. Denne uken er Forskningsrådet til stede på Norges største e-helse-møteplass.
11.11.16

Tester modell for ansvarlig teknologiutvikling

Lages velferdsteknologien bedre innen tydelige rammer for ansvarlig forskning og innovasjon? Fire års utvikling av løsninger for personer med mild kognitiv svikt blir en prøvestein.
11.11.16

Risiko ved strukturering av helseinformasjon

Maskinlesbar helseinformasjon er grunnlaget for e-helse og krever i dag omfattende manuell strukturering. Risikoen og ulempene ved å gå bort fra fritekst er det få som diskuterer.
11.11.16

Kobler telemedisin til velferdstjenester

Helse og velferd skal på én og samme teknologiske plattform i Agder-kommunene. Egnede pasientgrupper vil få avstandsoppfølging på tvers av sykehus og kommunale tjenester.
07.11.16

Delta på Norges viktigste møteplass for E-helse!

EHiN Future health, Norges største møteplass for aktører innen e-helse, finner sted i Oslo Spektrum 15.-16. November. Forskningsrådet stiller med stand og ønsker alle med interesse for e-helse velkommen til å besøke oss.
06.09.16

Posisjonerte seg til tre nye Big Data-prosjekter

SINTEF IKT har jobbet aktivt for å komme inn i de rette EU-nettverkene og trekke med seg norske bedrifter. Med posisjoneringsmidler fra Forskningsrådet har strategien lyktes og prosjektene strømmet inn.
09.08.16

Videoer og presentasjoner fra Visjon2030

Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning for å bekjempe fattigdom. Se presentasjoner fra informasjonsmøte 21. juni.