Gå direkte til innhold

IKTPLUSS:

Ny prosjektform for å løse samfunnsutfordringer

Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS gjør nye grep for å koble aktører fra FoU, offentlig sektor og brukersiden til samarbeid om nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Først ut er IKT-løsninger for bedre helse, omsorg og velferd.

IKTPLUSS inviterer i disse dager til en skisseprosess i forkant av den første utlysningen av såkalte fyrtårnprosjekter.
- Vi håper at vi vil få ambisiøse og visjonære fyrtårnprosjekter, sier Anne Kjersti Fahlvik.
- En av målsettingene med den nye satsingen er at resultater av IKT-forskning brukes til å utvikle løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Vi vil ta i bruk nye prosjektformer for å bidra til dette, og en av disse er fyrtårnprosjekter. Fyrtårnprosjekter tar utgangspunkt i definerte samfunnsutfordringer som krever langsiktig investering og et tverrfaglig samspill mellom IKT og andre fagområder, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Aktører fra hele verdikjeden
Tema for den første fyrtårnutlysningen er områder der IKT-løsninger kan bidra til et mer effektivt og bedre helsevesen. Aktuelle områder er digitale helsetjenester, digital samhandling, digital velferd og digital medisin.

- I disse prosjektene vil vi ha med aktører fra hele verdikjeden: forskningsinstitusjoner, næringsliv, brukermiljøer offentlig sektor, sier Fahlvik.

IKTPLUSS samarbeider om utlysningen med programmene Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

Få, men store prosjekter
Det er lagt opp til en trinnvis prosess som går fra konseptskisser via forprosjekter, og som skal ende opp med finansieringen av to til tre fyrtårnprosjekter. De endelige prosjektene vil ha et forventet totalbudsjett på 50-100 millioner kroner og en varighet mellom fire og seks år.

- Vi håper at vi på denne måten vil få ambisiøse og visjonære prosjekter. Vi legger opp til et langsiktig perspektiv, og det skal være rom for å eksperimentere og ta frem nye fremtidsrettede teknologier og løsninger, sier Fahlvik.

Fristen for innsending av obligatorisk konseptskisse er 10. juni. Detaljer finnes i utlysningen til høyre.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
03.05.2015
Sist oppdatert:
08.05.2015