Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

250 millioner kroner fordelt til IKT-forskning

25 prosjekter får til sammen 250 millioner kroner i støtte fra IKTPLUSS. Dette er den første tildelingen av midler fra Forskningsrådets nye, store satsing på IKT-forskning og innovasjon.

– De store beløpene som IKTPLUSS nå bevilger, vil gjøre en forskjell, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet. – Prosjektene er nyskapende i sin tverrfaglighet, og de er rigget for spennende og nytt samspill mellom aktører av stor samfunnsbetydning, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

– IKTPLUSS er en djerv pilotsatsing i Forskningsrådet med tydelig fokus på mål og dynamisk porteføljestyring. Vi har aldri tidligere lagt opp til å operere en satsing som på samme tid er så bred, dynamisk og målrettet, sier Fahlvik.  

Trygt informasjonssamfunn

Den største delen av potten, 150 millioner kroner, går til åtte forskerprosjekter som kan bidra til å utvikle et trygt informasjonssamfunn. Tema for prosjektene er blant annet storskala digital etterforskning, nye metoder og verktøy for kryptologi, lagring i nettsky og sikkerhet i smarte nett (Smart Grids).

Universitetet i Oslo står som kontraktspartner for tre av prosjektene og Høgskolen i Gjøvik for to prosjekter. Universitetet i Bergen, NTNU og Sintef har fått gjennomslag for ett prosjekt hver.

Helse og omsorg

100 millioner kroner er delt ut til IKT-forskning for helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Midlene er fordelt på de tre kategoriene forskerprosjekt, innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og forprosjekt.

Temaene for de fem forskerprosjektene er blant annet bruk av spillteknologi for å hjelpe pasienter til å håndtere kroniske sykdommer, og flyt av helsedata mellom pasienter og helsesystemet.

Tre innovasjonsprosjekter i offentlig sektor får støtte. De omhandler telemedisin, implanterte sensorer som kan kommunisere trådløst, og pasientsentrert IKT-plattform for genomisk medisin.

Ni søknader om forprosjekt er innvilget. Flere av dem gjelder bruk av robotiserte tjenester innen helse og omsorg.

Geografisk spredning

Innen IKT for helse-, omsorgs- og velferdstjenester står Oslo universitetssykehus for tre av prosjektene. Høgskolen i Gjøvik, Sintef og Universitetet i Oslo får støtte til to prosjekter hver.

De øvrige kontraktspartnerne innen helse-IKT er Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Sunnaas sykehus, Sørlandet sykehus, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen, Agder Universitet og NTNU.

En stor del av midlene fra IKTPLUSS går til forskerprosjekter som kan bidra til å utvikle et trygt informasjonssamfunn. (Foto: Shutterstock)

Stor interesse

Programkoordinator for IKTPLUSS, André Fossen Mlonyemi, er svært fornøyd med antallet søknader og den vitenskapelige kvaliteten på prosjektene. – Det er ingen tvil om at forskningsmiljøene har mobilisert, sier han.

IKTPLUSS er en videreføring av VERDIKT, og flere av forskningsmiljøene som deltok i det forrige programmet, er med også denne gang. I tillegg sikter IKTPLUSS mot nye målgrupper. Ikke minst skal IKTPLUSS stimulere til økt samarbeid mellom forskning og næringsliv, og det legges vekt på hvordan forskningsresultater kan anvendes. Et viktig mål er også at prosjektene skal kunne konkurrere internasjonalt gjennom Horisont 2020.

Vil gjøre en forskjell

Innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik understreker den gjennomgripende rollen IKT spiller i dagens samfunn.

– IKT er viktig både som fagområde i seg selv og fordi det skaper muligheter for en rekke andre områder og disipliner. Det er dette IKTPLUSS retter seg mot, kombinert med FoU og innovasjon for anvendelse av IKT innenfor viktige samfunnsfelt som helse og omsorg og sikkerhet.

Disse to samfunnsfeltene skiller seg fra hverandre ved at det er stor forskningsinnsats innenfor helse, men betydelig mindre innenfor sikkerhet. Samtidig har de det til felles at potensialene i IKT og digitalisering langt fra er tatt ut. De store beløpene som IKTPLUSS nå bevilger, vil derfor gjøre en forskjell, sier Fahlvik.

Prosjekttittel Kontraktspartner Prosjkettype

Bevilgning til utlysningen "150 millioner til forskning som kan bidra til utviklingen av et trygt informasjonssamfunn":

Modern Methods and Tools for Theoretical and Applied Cryptology Universitetet i Bergen Forskerprosjekt
Cryptographic Tools for Cloud Security NTNU Forskerprosjekt
Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention Høgskolen i Gjøvik Forskerprosjekt
Secure Access Control over Wide Area Network Høgskolen i Gjøvik Forskerprosjekt
Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law Universitetet i Oslo Forskerprosjekt
Operable Subjective Logic Analysis Technology for Intelligence in Cybersecurity Universitetet i Oslo Forskerprosjekt
SoS-Agile: Science of Security in Agile Software Development SINTEF Forskerprosjekt
Security in IoT for Smart Grids Universitetet i Oslo Forskerprosjekt
 

Bevilgning til utlysningen "100 millioner til IKT for helse-, omsorgs- og velferdstjenester":

The Power of Personal Strengths - using gamification to support patients in chronic illness management Oslo Universitetssykehus Forskerprosjekt
Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Forskerprosjekt
IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment Høgskolen i Gjøvik Forskerprosjekt
Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forskerprosjekt
Multimodal Elderly Care systems (MECS) Universitetet i Oslo Forskerprosjekt
Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications Sunnaas sykehus HF Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin Oslo Universitetssykehus Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Felles telemedisinsk løsning Agder Sørlandet sykehus HF Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Robotic rehabilitation of upper-limb after stroke Høgskulen i Sogn og Fjordane Forprosjekt
Social priming: Seniors co-designing digitally enhanced living spaces SINTEF Forprosjekt
HealthInsight: Big Healthcare Data Analytics Oslo Universitetssykehus Forprosjekt
Development of Future Research Project Proposals on a Wireless In-Home Monitoring System for People with Healthcare Needs Universitetet i Agder Forprosjekt
Real-time Clinical Nutrition Decision Support Systems Universitetet i Oslo Forprosjekt
Robotic Care. Networks of health, technology and culture NTNU Forprosjekt
IoT-Health SINTEF IKT Forprosjekt
A Platform for Medical Image Processing, Transmission and Visualisation Høgskolen i Gjøvik Forprosjekt
Research Project on RAPHAEL: Robotic Assistance in Personal Hygiene for ActivE Living Høgskolen i Bergen Forprosjekt

 

Skrevet av:
Sigurd Aarvig
Publisert:
29.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016