Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor "Data og tjenester overalt"

Prosjektene skal bidra til å flytte forskningsfronten bl.a. innenfor Tingenes internett, kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og virtuelle omgivelser. De vil bidra til viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.

Prosjektene som har fått midler, fordeler seg i tre kategorier med ulik langsiktighet for målene om å løse forskningsutfordringer og gi resultater som kan tas videre av næringsliv og andre.

Fire prosjekter har plassert seg innenfor nær tidshorisont og kjennetegnes ved et bredt samarbeid med næringslivet og andre brukere i offentlig sektor og/eller i samfunnet.

Sju av de tretten prosjektene har en mellomlang tidshorisont med mål om å flytte forskningsfronten og bygge kompetanse innenfor områder som norsk næringsliv vil være avhengig av fremover, og som vil fortsette å drive digitaliseringen i stadig nye sektorer.

To av prosjektene har en lengre tidshorisont for målene. Disse prosjektene er preget av høy risiko, men vil kunne bidra til gjennombrudd som kan innebære nye markeder og verdiskaping i fremtiden.

Dette er prosjektene som er finansiert:

 

Prosjekttittel

Ansvarlig institusjon

270922

Advanced Analytics on Smart Data

SINTEF Digital

270969

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

Norsk Regnesentral

270730

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Universitetet i Agder

270672

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

UiT, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

270941

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

SINTEF Digital

270940

Human-Chatbot Interaction Design

SINTEF Digital

270959

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

NTNU,
Institutt for teknisk kybernetikk

270908

SANT: Sentiment Analysis for Norwegian Text

UiO, Institutt for informatikk

270733

Seasonal Forecasting Engine

UNI KLIMA

270961

SOCRATES: Self-Organising Computational substRATES

NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk

270791

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

SINTEF Digital

270966

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Norsk Regnesentral

270957

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

OUS - Oslo universitetssykehus HF

 

De 13 prosjekteten har deltatt i en konkurranse med 100 søknader til søknadsfristen 23. november 2016. I mars 2017 fikk 23 prosjekter støtte til å gjennomføre fase 1 av prosjektforslaget. Et internasjonalt ekspertpanel har evaluert prosjektene og de med de beste idéene/vitenskapelig kvalitet, størst potensiale for verdiskaping og høy gjennomføringsevne har nå fått støtte til å gjennomføre hele prosjektet. De resterende prosjektene som har gjennomført fase 1 får inntil 100 000 kroner til å avslutte prosjektet og lage en plan for hvordan de kan ta resultatene videre og eventuelt søke støtte i andre finansieringsordninger.

 

 

Skrevet av:
André Fossen Mlonyeni Spesialrådgiver 22 03 75 57 afm@forskningsradet.no
Publisert:
20.12.2017
Sist oppdatert:
21.12.2017