Gå direkte til innhold

Forskning for fremtiden:

160 millioner til IKT-prosjekter

Forskningsrådet setter av til sammen 160 millioner til 23 prosjekter for å styrke grunnleggende IKT-forskning. Kompetansen skal være en langsiktig ressurs for digitalisering i næringsliv og offentlig sektor.

- Digitaliseringen av samfunnet vårt stiller store krav til kunnskap og forskningsaktivitet innenfor IKT. Prosjektene som nå er innvilget, skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt, sier Hilde Erlandsen, Forskningsrådets digitaliseringsekspert.

To statsråder heier på satsingen
Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet. Forskningsrådets IKT-satsing finansieres blant annet av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og begge statsrådene er svært positive til satsingen. (Foto: KD/NFD)

- Vi satser på muliggjørende teknologier i vår langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Her trenger vi gode samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet. Det får vi med disse prosjektene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Den teknologiske utviklingen skjer i stadig raskere tempo. For at Norge skal lede an i det digitale kappløpet, er det viktig at vi styrker grunnleggende IKT-forskning. Det kan bidra til den digitale omstillingen vi trenger, nytt næringsliv og økt kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland.

Tre tidshorisonter
Prosjektene som har fått midler, fordeler seg i tre kategorier med ulik langsiktighet.

De av prosjektene som adresserer nær tidshorisont og implementering er kjennetegnet ved et bredt samarbeid med næringslivet. De retter seg inn mot muligheter og utfordringer blant annet innenfor produksjonsprosesser og maritime tjenester. - Prosjektene som nå er innvilget, skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt, sier avdelingsdirektør Hilde Erlandsen.

På mellomlang tidshorisont gir utlysningen prosjekter som flytter forskningsfronten innenfor kompetanseområder som norsk næringsliv vil være avhengig av fremover, og som vil fortsette å drive digitaliseringen i stadig nye sektorer.

Et mindre antall prosjekter adresserer en fjern tidshorisont. Disse prosjektene er preget av høy risiko, men vil kunne bidra til gjennombrudd som kan innebære nye markeder og verdiskaping i fremtiden.

- De mest langsiktige prosjektene skal sørge for at det finnes fremtidig kompetanse på de områdene man i dag tror at det vil bli behov for i fremtiden, sier Erlandsen.

Data og tjenester overalt
Prosjektene faller under paraplybegrepet "Data og tjenester overalt" og omfatter forskningsområder som blant annet tingenes internett, trådløse infrastrukturer, kunstig intelligens, autonome systemer og robotikk. - De mest langsiktige prosjektene skal sørge for at det finnes fremtidig kompetanse på de områdene man i dag tror at det vil bli behov for i fremtiden, sier Erlandsen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Prosjektene er lagt til forskningsinstitusjoner, og mange har bedrifter som samarbeidspartnere. Prosjektene som har fått støtte viser god spredning, både geografisk og med tanke på ulike forskningsinstitusjoner. To av prosjektene svarer på utfordringer som ble formulert av et ungdomspanel bestående av elever fra seks videregående skoler høsten 2016. Alle prosjektene vil bli evaluert av internasjonale eksperter etter et halvår med tanke på å finne riktig dimensjon på prosjektet basert på de erfaringene som er opparbeidet.

- Vi har store forventninger til de nye prosjektene. Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige, sier Erlandsen.

 

Liste over prosjekter

 

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

SOCRATES: Self-Organising Computational substRATES

NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk

Seasonal Forecasting Engine

UNI KLIMA

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

NORSK REGNESENTRAL

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

UNIVERSITETET I AGDER

Infrastructuring Internet of Things for public governance

Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk

Building site inspection supported by AR

Simula Research Laboratory

Deep Learning for Health

UiT Norges Arktiske Universitet

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

NTNU, FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Norsk Regnesentral

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

STIFTELSEN SINTEF

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

STIFTELSEN SINTEF

SANT: Sentiment Analysis for Norwegian Text

UiO, Institutt for informatikk

Massive Simple IoT

NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Advanced Analytics on Smart Data

SINTEF IKT AVD OSLO

Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

End-to-End Data Analysis for Accessible Cancer Diagnosis Tests

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSIT

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

SINTEF

Human-Chatbot Interaction Design

STIFTELSEN SINTEF

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

NORSK REGNESENTRAL

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality

NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNIN

Autonomous Resource-constrained Things (ART)

NTNU, FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK

 

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
15.03.2017
Sist oppdatert:
16.03.2017