Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Spørreundersøkelse om UNINETT Sigma2

UNINETT Sigma2 administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap. I forbindelse med at infrastrukturen evalueres, inviteres brukere og potensielle brukere til å delta i en kort spørreundersøkelse.
Dato: 10.04.2019

IKTPLUSS vil finansiere åtte prosjekter til FRIPRO-utlysningen

Åtte prosjekter får støtte fra IKTPLUSS etter FRIPRO-utlysningen i 2018.
Dato: 04.01.2019

Deler ut 196 millioner til forskning på IKT-sikkerhet

Forskningsrådet gir støtte til 11 forskningsprosjekter som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet. Prosjektene dekker viktige samfunnsområder som IKT-sikkerhet innen helse, energi, nettverk og samferdsel.
Dato: 26.10.2018

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
Dato: 10.09.2018

Vil du inngå i en forskerpool for SkatteFUNN-bedrifter? Søk her

Forskningsrådet søker etter forskere som vil inngå i en forskerpool som skal være tilgjengelig for næringslivet.
Dato: 06.09.2018

IKT-utlysning med tema Data og tjenester overalt

I løpet av første halvdel av november vil det bli lagt ut en utlysning innenfor temaet Data og tjenester overalt på 270 millioner kroner. Utlysningen vil ha løpende søknadsfrist og søknader kan etter planen sendes inn fra begynnelsen av 2019.
Dato: 05.11.2018

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
Dato: 20.06.2018

Pilot-T gir nye muligheter for transportsektoren

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte potensialet i transportsektoren? Pilot-T er en ny innovasjonssatsing med særlig fokus på transport, digitalisering og IKT. Denne våren er det mulig å bli med på forprosjekt.
Dato: 07.09.2018

52 millioner til kommersialiseringsprosjekter

Forskningsrådet har nylig tildelt midler til 15 prosjekter der lovende forskningsresultater skal videreutvikles for kommersialisering. Fem av prosjektene handler om IKT og digitalisering.
Dato: 02.03.2018

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.
Dato: 12.04.2018

IKTPLUSS har bevilget 65 mill. kroner til syv FRIPRO-prosjektsøknader

Totalt sju forskningsprosjekter får nærmere 65 mill. kroner i støtte fra IKTPLUSS etter FRIPRO-utlysningen i 2017. Fire av prosjektene er innenfor sikkerhet og kryptering, de tre andre er innenfor robotikk, programvare og informasjonssystemer.
Dato: 19.01.2018

Søknadsfrist 14. februar 2018: Forskernettverk innenfor Teknologi og materielle omgivelser

SAMKUL lyser ut 4,5 mill. kr til forskernettverk innenfor temaområde 2 i programplanen, Teknologi og materielle omgivelser. Nettverkene skal være radikalt tverrfaglige og skal munne ut i prosjektideer og -søknader, nasjonalt og internasjonalt, og ellers styrke og bygge gode nettverk.
Dato: 29.01.2018

200 mill. kroner til 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor "Data og tjenester overalt"

Prosjektene skal bidra til å flytte forskningsfronten bl.a. innenfor Tingenes internett, kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og virtuelle omgivelser. De vil bidra til viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.
Dato: 21.12.2017

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
Dato: 20.06.2018