Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Tips til et godt EU-prosjektforslag

Skal du skrive et prosjektforslag til EU? Her har vi samlet en del nyttige tips basert på erfaringer fra tidligere deltakere som har fått innvilget sine prosjektforslag.

Tips til søkere og søknader som retter seg mot utlysninger under pillarene Samfunnsutfordringer og Konkurransedyktig næringsliv. Du finner tips til søknadsarbeid og det å lage et konsortium i videoarkivet. Det kan være nyttig også å sjekke søkerveiviser på Horisont 2020s nettsted.  

Under Konkurransedyktig næringsliv er det i tillegg utlysninger som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Disse kalles SMB-instrumenter og følger en litt annen "mal" siden hensikten er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få finansiert utviklingen av gode ideer. Vi inkluderer noen tips for den typen søknad nederst på siden, men viser ellers til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har nasjonalt ansvar for SMB-instrumentene i Horisont 2020.

Kom i gang

Finne utlysning

 • Har du en god idé, finn H2020-utlysninger som kan passe til ideen  — eller se etter H2020-utlysninger innenfor et felt der du/dere har spesiell erfaring. I nye utlysninger kan det dukke opp muligheter som er midt i blinken for deg.

      Norsk prosjekt ga støtet til EU-prosjekt
 

 • Kanskje må du endre tankesett og tilnærming til utlysningene — fra "hvordan kan vi få finansiert vårt prosjekt" til "hvordan kan vi bruke kompetansen vår for å løse samfunnsutfordringene" som den aktuelle utlysningen beskriver. Innovasjon er helt vesentlig i H2020. Vitenskapelig kvalitet er inngangsbilletten, men det avgjørende er hvordan prosjektforslaget bidrar til å løse samfunnsutfordringene som EU har satt opp.

  Tok en strategisk beslutning og vant
   

Nettverk og konsortium  

Søknadsarbeid og organisering

Søknaden


Om du ikke lykkes...
 

Kom i posisjon

Institusjonen
 

Forskningsrådet tilbyr:

 • tips fra NCP-ene og Brussel-kontoret om utlysninger som planlegges i H2020. NCP-ene gir eksperthjelp med søknadsarbeidet.
 • Kurs og workshops – for forskere og for rådgivere som skal bistå forskerne og instituttene
 • Reisestøtte
 • Posisjoneringsmidler (POS)
 • Prosjektetableringsmidler (PES)
 • STIM-EU – tilskudd til institutter som får EU-prosjekter. Belønner også koordinatoransvar ekstra. Institutter som deltar sammen med norske bedrifter, belønnes ekstra.

 

SMB-instrumentet:

Slik blir du best i Europa
Rekordbeløp fra EU til liten norsk bedrift
Ikke så vanskelig å skrive en Horisont 2020-søknad
Fikk god hjelp i Brussel
Et lite firma er på EU-radaren
Vil lege sår raskere og billigere
Verdensledende selskaper vil ha med Oslo (FTI)

Mer informasjon om SMB-instrumentet hos Innovasjon Norge.
Der finner du dessuten mer informasjon om virkemiddelet Fast Track to Innovation (FTI) som også retter seg mot små og mellomstore bedrifter.

 

Publisert:
16.09.2014
Sist oppdatert:
02.10.2018