Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Suksesshistorier

Mange norske aktører sender prosjektforslag til Horisont 2020. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner de som lykkes?

Nedenfor har vi samlet historier om bedrifter og forskningsinstitusjoner som har hatt suksess i Horisont 2020, fordelt på de tre gruppene Fremragende forskning, Samfunnsutfordringer og Konkurransedyktig næringsliv.

Les deres råd om hvordan du kan lykkes.
 

Fremragende forskning

 

Behøver ikke perfekt CV for å søke ERC
Professor Jill Walker Rettberg ved UiB får to millioner fra ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun fulgte ikke råd om å vente med å søke til CV-en var komplett.

 

Banebrytende forskning ble belønnet
Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess som har gjort forskningen bedre, mener han.
 

 

Bruk EU-midler til å få fart på forskerkarrieren

Har du internasjonale ambisjoner for forskerkarrieren din? Gjør som Stijn Van der Velde ved Folkehelseinstituttet og sikre deg finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).


 

NTNU-forskere invitert inn i prestisjeprosjekter i EU

To professorer ved NTNU kjente knapt initiativtakerne, men har likevel sikret seg viktige deler av hvert sitt prestisjeprosjekt i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Høy standing på sine forskningsfelter gjør dem attraktive internasjonalt, og NTNUs EU-strategi gir dem full backing.       
 

Oslo-forskere fikk fulltreff i knallhard konkurranse

Med en banebrytende idé om kreftbehandling har Oslo Universitetssykehus nådd til topps i Horisont 2020s utlysning om fremtidige teknologier. Det norskledede prosjektet var blant de 11 som fikk støtte blant 820 søkere. Hvordan?

 

Vanskelig, men ikke umulig å få ERC-stipend

Ann-Cecilie Larsen ved Universitetet i Oslo fikk full klaff på sin andre søknad om stipend fra det europeiske forskningsrådet ERC. Nå er hun sikret finansiering for seg og tre forskere i fem år.

 

 

Pågående EU-rådgiver fikk fart på søknaden

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har fått EU-støtte til å utdanne 15 doktorgradskandidater som samtidig utfører forskning på å forbedre ville fiskestammer. En god ide og et veldig tverrfaglig konsortium ga suksess.

 

Ser etter muligheter og motiverer potensielle søkere

Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen har sikret seg tre ERC-stipender det siste halvannet året. Et godt støtteapparat og rekruttering av de rette personene har gitt storgevinst. Suksessraten er over 50 prosent.

 

Du må ha en CV og en idé utenom det vanlige

Det er ikke mange som blir tildelt ERC Advanced Grant. Du må være blant de beste av de beste europeiske forskerne. Andreas Stohl ved Norsk institutt for luftforskning er en av dem. Han lyktes først på andre forsøk.

 

NTNU-forsker blant de beste i Europa

Førsteamanuensis Nicholas Worth ved NTNU har sikret seg finansiering fra det prestis-jefylte europeiske forskningsrådet ERC. Bare de beste av de beste får støtte derfra. Nå kan han ansette fire forskere og bidra til utvikling av motorer med lavt utslipp.


Samfunnsutfordringer

 

Gratis konsulenthjelp ga suksess

En norskutviklet medisin mot cystisk fibrose blir nå testet på europeiske pasienter med finan-siering fra EU. Forskningsrådets eksterne konsulenthjelp var god å ha for det norske firmaet, men alt gikk ikke knirkefritt. 

 

Hvordan kan et EU-prosjekt redde cruisepassasjerer i Arktis?

Stayerevne sikret Horisont 2020-finansiering til et stort prosjekt for bedre beredskap for maritim aktivitet i nordområdene. Nord universitet lyktes ikke på første forsøk, men så slo de til.


 

Finn riktig utlysning og de riktige partnerne
UiB har fått med seg 11 partnere fra flere europeiske land og nesten 50 millioner kroner fra EU for å undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer, endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. 

 

Få med folk som har erfaring med Horisont 2020-søknad
Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra Horisont 2020. – Vi fikk med samarbeidspartnere som kunne gi hver sine gode bidrag til søknaden, sier Rolf Rønning ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

 

Skreddersy prosjektet etter utlysningen
– Vi finleser utlysningen og skreddersyr prosjektet etter det utlysningen spør om. Prosjektet MÅ utformes etter utlysningen, sier UiT-professoren Michaela Aschan.


 

Stort nettverk gjev fleire moglegheiter

– Ver synlege, delta på arrangement og knyt kontaktar. Det er forskar Otto Andersen ved Vestlandsforsking sine viktigaste råd til dei som vil lukkast med større forskingsprosjekt.


 

Nå går’n på gummisåler

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer et Horisont 2020-prosjekt som utvikler og tester en beltegående skogsmaskin. Den ble vist frem i sommer.

 

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.        

 

Norsk prosjekt ga støtet til EU-prosjekt

Nofima bidro med gode ideer om forskning på mattrygghet og forbrukere til EU-kommisjonen, og endte opp med å vinne en utlysning der 11 konkurrenter ble slått ut


 

Ble koordinator i sitt første EU-prosjekt

Maktbalansen i delingsøkonomien i Europa er tema for et nytt Horisont 2020-prosjekt med norsk ledelse. Nå er Handelshøyskolen BI sulten på flere EU-prosjekter. 


 

Norsk hjerneforskning ga uttelling i EU

Mulighetene er store for norske aktører i helseprogrammet i Horisont 2020. Det norskledede prosjektet Lifebrain fikk full poengscore og 10 millioner euro.


 

Humaniora inn i smartprosjekter

Søknaden ble skrevet på under tre måneder og sikret UiB nok et koordinatorprosjekt, det første norske innenfor kombinasjonen samfunnsvitenskap, humaniora og IKT. Gode forskningspartnere og et godt universitetsapparat sikret suksessen.  

 

EU-prosjekt med partnere på hver side av jordkloden 

Hvordan underviser lærere for å inkludere alle elever i kroppsøving? Svaret skal Høgskolen i Hedmark finne i sitt første Horisont 2020-prosjekt. Høgskolens strategi om å bli med i EU-prosjekter lyktes i åttende forsøk

 

Viktig rolle i Europas hydrogenutvikling 

Norske tankstasjoner for hydrogen går inn i  et europeisk milliardprosjekt for storskala markedstesting av hydrogen i transportsektoren. Aktiv deltakelse i EUs industrinettverk var inngangsbilletten.

 

Bergensgruppe passerte nåløye

Universitetet i Bergen skal være koordinator for et stort Horisont 2020-prosjekt som kan revolusjonere diagnostikk av hormonsykdommer. Med en liten gruppe partnere og en spisset problemstilling fikk de tilslag i konkurranse med 466 søkere.

 

Stavangers suksessformel

Stavanger blir ett av tre fyrtårn i EUs storsatsing for å utvikle smarte byer i Europa. Hvordan greide byen å få full klaff allerede ved første forsøk i Horisont 2020?


 

Velg dine partnere med omhu

Halden er sentrum for utvikling av kraftbørser og smarte energimarkeder. Forslaget om et prosjekt for å utvikle fremtidens europeiske kraftmarked var så overbevisende at klyngen av smartenergibedrifter får over 35 millioner kroner i støtte fra EU.

 

Tenk europeisk i søknaden

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) skal ledet et stort prosjekt om jobbusikkerhet blant unge voksne i Europa. Deres prosjektforslag ble vurdert som det beste i konkurranse med 36 andre søknader.

 

Bruker nettverket til å forutsi hva utlysningen vil handle om

Klimaendringene setter vann- og avløpssystemene i Europa på prøve. Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU har skaffet nok et EU-prosjekt. Hva er oppskriften?

 

Ser etter den beste aktøren på sitt felt

Hva skal vi gjøre med det store antall gamle solceller som etter hvert byttes ut? SINTEF tok initiativet til et stort europeisk prosjekt for å finne løsningen, med Kristiansand-bedriften Resitec som industripartner.

 

Bruker EU-prosjekter i byutvikling

Oslo kommune bruker store EU-prosjekter til å utvikle miljøvennlig og effektiv varetransport i hovedstaden. Nå er byen med i Horisont 2020-prosjektet CITYLAB der Transportøkonomisk institutt (TØI) er koordinator. 
 

Forbereder seg på det uforutsette

Kristiansand og UiA har nøkkelroller i et stort EU-prosjekt som skal gjøre byene i stand til å takle katastrofer. Sørlandsbyen lyktes å bli en av tre pilotbyer i prosjektet.


 

Jobbet seg inn i det beste konsortiet

Da Folkehelseinstituttet (FHI) så en utlysning i Horisont 2020 som passet akkurat for dem, lette de seg frem til forskergruppen som de mente var best i Europa. Taktikken lyktes. Konsortiet var det eneste som fikk støtte av de tjueen som søkte.
 
 

Helseklynge og energiklynge møtes i stort EU-prosjekt

Norske klynger skal gi fart til små og mellomstore bedrifter innenfor biofarma og IT. I felles prosjekter skal de utvikle bedre persontilpasset kreftbehandling.


 

Langvarig forskning ga innpass i EU-prosjekt

En strategisk beslutning i 2007 la grunnlaget for at et lite selskap i Tønsberg nå er med i et stort EU-prosjekt. Med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge har selskapet utviklet teknologi som er attraktiv internasjonalt.

 

Posisjonerte seg til tre nye Big Data-prosjekter

SINTEF IKT har jobbet aktivt for å komme inn i de rette EU-nettverkene og trekke med seg norske bedrifter. Med posisjoneringsmidler fra Forskningsrådet har strategien lyktes og prosjektene strømmet inn.

 

Norge skal lede stort EU-prosjekt for forskning i Arktis

Satellittdata er vel og bra, men målinger på bakken og i havet trengs for å vite hva som skjer med akrtisk klima og miljø. Nå skal norske forskere samle en rekke av aktørene i Arktis for å bygge et observasjonssystem over hele Arktis.       

 

Konkurransedyktig næringsliv

 

Halte i land Norges nest største EU-prosjekt

En norsk industrigruppe har sikret seg EU-finansiering til å bli Europas nye storleverandør av sjeldne jordarter. SINTEFs nettverk og erfaring i EU-systemet var en av suksessfaktorene.

 

Slik blir du best i Europa

Et norsk oppstartsselskap innen helse kom på topp blant europeiske små og mellomstore bedrifter i EUs siste runde av tildelinger. Det sikret prosjektet deres nesten 30 millioner kroner. Hvordan kunne et to år gammelt selskap nå helt til topps?

 

Rekordbeløp til norsk SMB

Et unikt konsept for avising og vasking av fly sikrer 2,5 millioner euro i støtte fra EU til MSG Production. Det lille selskapet i Skien skal nå bygge en kombinert vaske- og avisingshall for fly i full skala for å demonstrere teknologien som både sparer kostnader, miljø og klima. 
 

Ikke så vanskelig å skrive en Horisont 2020-søknad

Integrated Detector Electronics AS fikk tilslag første gangen de søkte om EU-midler. Selskapet har fått 50.000 euro i støtte til å gjennomføre første fase i sitt utviklingsprosjekt. Dermed legger de et godt grunnlag for en full søknad i fase 2.

 

Søk flere ganger

AnsuR Technologies er en veteran i EU-systemet, og har fått støtte til flere prosjekter, men også fått flere avslag. Selskapet er veldig fornøyd med forbedringene som er gjort i søknadsprosessen i Horisont 2020.

 

Fikk god hjelp i Brussel

Planktonic AS slo ut nesten 2600 andre små og mellomstore bedrifter i Europa og fikk støtte til sitt prosjekt for å lage bedre fôr til oppdrettsfisk. Her deler de sine erfaringer om hvordan de har lyktes med sin EU-søknad.
 

Tok en strategisk beslutning og vant

Simula Research Laboratory fikk støtte til fire av ti prosjektforslag i Horisont 2020. Hemmeligheten bak fjorårets suksess er enkel å si, men krevende å gjennomføre.
 

 

Start prosessen to år i forkant

European Centre for Women and Technology (ECWT) fikk støtte fra Horisont 2020 til å utvikle et nettverk for kvinnelige entreprenører. Grundig forarbeid og konsultasjoner med Forskningsrådet la grunnlaget for suksessen.

 

Et lite firma er på EU-radaren

SMB-selskapet Atbrox i Trondheim er med i to EU-prosjekter og får stadig invitasjoner om å bli med i flere. Unik kompetanse på nettskytjenester og en god universitetspartner har åpnet dørene. Universitetet i Oslo vil gjerne samarbeide med flere slike selskaper.

 

Storeslem for batteriprosjekt

Norge får en sentral rolle når Europa skal utvikle bedre og billigere batterier ved hjelp av nanoteknologi. SINTEF er koordinator og Cerpotech og Reactive Metal Particles er industripartnere i et stort EU-prosjekt.

 

Flying start med Horisont 2020

De tre ansatte i Labo Mixed Realities AS hadde bare finansiering for et halvt år da de slo gjennom i Horisont 2020. I et stort EU-prosjekt skal de hjelpe filmbransjen med å blande animasjoner og filmopptak. Det kan revolusjonere måten digital film lages på.

 

Nanomaterialer skal bevare Operaen

Statsbygg er med i et stort forskningsprosjekt i EU som skal utvikle materialer og metoder for å ta vare på steinen i monumentalbygg. Operaen i Oslo skiller seg ut ved å være det eneste moderne bygget i prosjektet.

 

Vil lege sår raskere og billigere

Allerede to år etter etableringen skal Oslo-selskapet Biovotec i gang med kliniske forsøk, finansiert av SMB-instrumentet I Horisont 2020. Dersom de lykkes, får pasientene det bedre og sykehusene kan kutte kostnader.

 

Verdensledende selskaper vil ha med Oslo

Gode nettverk til de store produsentene av medisinsk utstyr førte Oslo universitetssykehus inn i Horisonts 2020s program for kommersialisering - Fast Track to Innovation.

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
13.04.2015
Sist oppdatert:
20.02.2018