Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Slik søker du Forskningsrådet om støtte til å skrive EU-søknader

Planlegger du å søke om EU-midler fra Horisont 2020, har Forskningsrådet midler du kan motta (PES2020). Du kan få økonomisk støtte til å finne både partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.

Ordningen gjelder for både offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Støttebeløpet varierer, og beregnes blant annet med utgangspunkt i søkers rolle og budsjett i det planlagte H2020-prosjektet. Støtten utbetales dersom H2020-søknaden blir formelt godkjent. Nytt i år er at det ikke er krav om dokumentasjon av egne kostnader.

Send søknaden så tidlig som mulig

PES2020 har løpende søknadsfrist, men søkere oppfordres til å sende søknaden til Forskningsrådet så tidlig som mulig, det vil si så snart det planlagte prosjektet begynner å ta form. Søknadene behandles fortløpende og vanlig saksbehandlingstid er fire uker. Merk at PES-søknaden må sendes Forskningsrådet før aktuell EU-søknadsfrist går ut.

 

Reisestøtte og profilering

Du kan også få inntil kr 100 000,- i reisestøtte for å delta på relevante arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020 og tilgang til nettverk og partnere. Søknadsfristen er løpende.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
12.06.2017
Sist oppdatert:
02.10.2018