Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet. Nedenfor finner du en oversikt de ulike finansieringsmulighetene og litt om hvordan du søker.

Hvis du ønsker å ta doktorgrad i utlandet, kan du gjøre det i et mange "Innovative Training Networks" som er finansiert av MSCA. Nettverkene er opprettet av institusjoner som har fått EU-finansiering for å samarbeide om prosjekter og utlyse doktorgradsstillinger. Disse doktorgrads-stillingene lyses ut fortløpende på EURAXESS-portalen "Researchers in motion". Skriv ITN i søkefeltet.

EURAXESS-portalen gir deg også mye nyttig og praktisk informasjon om det å flytte utenlands som forsker.

Med penger fra MSCA følger status som "MSCA fellow". Det gjør CV-en din enda mer interessant.

Har du fått MSCA-finansiering for å ta doktorgrad eller postdok-prosjekt, kan du også søke Forskningsrådet om toppfinansiering. Er du på postdok-nivå kan du søke om finansiering for en "Individual Fellowship" for å tilbringe ett til to år i Europa, eller utenfor Europa. Du søker EU direkte og finner IF-utlysningen på EU-kommisjonens "Participant Portal". Utlysningen offentliggjøres en gang i året, vanligvis i april med frist i september.

Som etablert forsker kan du bruke "Innovative Training Networks" og "Individual Fellowship" til å rekruttere dyktige unge forskere av alle nasjonaliteter til gruppen din.

Har du finansiering til forskningen din, men ønsker å samarbeide med forskere og bedrifter i andre land? Da kan du søke om støtte til utveksling av forskere fra "Research and Innovation Staff Exchange" (RISE). Utlysningen offentliggjøres på Participant Portal i desember og søknadsfristen er som regel i april.

Forskningsfinansierende institusjoner, herunder universiteter, høyskoler, helseforetak, stiftelser og lignende, kan få samfinansiering til doktorgrad- og postdoktorprogrammer gjennom MSCA COFUND. Det betyr at....

Marie Skłodowska-Curie actions skal fremme innovasjon og samarbeid mellom næringsliv og universiteter. Bedrifter og offentlige institusjoner kan delta i MSCA på lik linje med universiteter og forskningsinstitutter. Stipendiater oppmuntres til opphold ved "ikke-akademiske" institusjoner i løpet av stipend-perioden. I ordningen "Industrial Doctorates" under ITN skal stipendiatene tilbringe mer enn halvparten av tiden hos bedriftspartneren.
 

Oversikt over muligheter i ordningen Marie Skłodowska-Curie actions:

Lønnet utenlandsopphold i 3-36 måneder under ITN-prosjekter (PhD-nivå)
Ett til to år utenlands med Individual Fellowships (IF) (postdok-nivå) - se utlysninger
MSCA COFUND (PhD- og postdok-nivå) - utlyses på samme sted som ITN-prosjekter
Du finner mer informasjon på MSCAs nettsider.

 

Har du fått innvilget søknad til Marie Skłodowska-Curie actions
om midler til en doktorgrad eller postdok-opphold utenlands, kan du søke Forskningsrådet om toppfinansiering

Forskningsrådet kan gi informasjon og veiledning om alt som har med MSCAs utlysninger å gjøre. VI arrangerer informasjonsmøter og workshops i forbindelse med utlysninger. Informasjon om disse finner du på siden Arrangementer. Dersom du abonnerer på Forskningsrådets nyhetsbrev, vil du motta informasjon i epost. Kryss evetuelt av på "Arrangementer" og velg kategorier som er aktuelle.

Du kan også få finansiell støtte til å skrive søknad. Ta gjerne kontakt med en av våre National Contact Points (NCP) for MSCA i Forskningsrådet om du er usikker på noe. Kontaktinformasjon finner du lenger oppe til høyre på denne siden.

Publisert:
31.03.2016
Sist oppdatert:
06.09.2018