Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Sikkerhet

Denne samfunnsutfordringen krever samlet innsats - tverrfaglig forskning, involvering av industri, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, offentlige og private organisasjoner på sikkerhetsområdet, og ikke minst sluttbruker.

Arbeidsprogrammet skal bidra til implementeringen av politiske målsetninger uttrykt i den overordnede strategien for Horisont 2020 - Europa 2020, samt de tre dokumentene som er spesifikke for Secure Societies: Security Industrial Policy, Internal Security Strategy, og Digital Security Strategy.

Arbeidsprogrammet består av følgende fire områder som presenteres som utlysninger:

Robusthet mot kriser og katastrofer, inkludert tilpasning til klimaendringer
Et velfungerende samfunn kjennetegnes blant annet ved evnen til krisehåndtering. Alle sektorer blir i større eller mindre grad berørt ved kriser og katastrofer og tilhørende robusthet og sikkerhetsspørsmål. Hensikten med denne utlysningen er å generere kunnskap som kan bidra til å redusere tap av liv, skade på omgivelsene, økonomiske og materielle konsekvenser som følge av natur- eller menneskeskapte kriser. Utlysningen spenner fra utvikling av nye kriseledelsesverktøy, til nye løsninger for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Bekjempelse av kriminalitet og terror

Hensikten med denne utlysningen er både å unngå villede handlinger som organisert kriminalitet og terror, og å være i stand til å begrense potensielle konsekvenser av disse. Temaene i utlysningen er utvikling av nye teknologier for å bekjempe kriminalitet og terror, illegal grensehandel og smugling. Utlysningen søker etter nye teknologier og kapasiteter for å kunne forebygge for kriminalitet og terrorisme.

Grensesikkerhet og ekstern sikkerhet

Denne utlysningen fokuserer på teknologier, evner og kapasitet som er nødvendige for å forbedre grensesikkerheten. Samtidig adresserer utlysningen også kunnskapsbehovet i forhold til sivil sikkerhet relatert til eksterne trusler. Temaene spenner fra sivil beskyttelse til kunnskapsutvikling omkring prosesser for fredsbevaring.

Digital sikkerhet: Cyber sikkerhet, personvern og tillit

Den raske utviklingen på IKT-området og endringer som følge av denne gir muligheter på tvers av sektorene, men åpner samtidig for sårbarheter i kritiske infrastrukturer og digitale tjenester som kan ha betydelige konsekvenser for samfunn og økonomisk vekst. Disse utfordringene møtes i Horisont 2020 med innovative tilnærminger på tvers av H2020s pillarer, utfordringer og utlysninger. Fokusområdet Digital Security dekker samfunnssikkerhet (SC7), helse (SC1) og IKT (ICT LEIT), og tar med seg offenlige organisasjoner og sluttbrukerne.
 

 

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
02.10.2018