Gå direkte til innhold

Samfunnsutfordringer

Europa og verden forøvrig står overfor store samfunnsproblemer der forskningen kan gi viktige bidrag til løsningen. EU har identifisert sju ulike utfordringer som inngår i den ene av de tre søylene i Horisont 2020.

Publisert:
10.10.2013