Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Samfunnsforskning: Europa i endring

"Europa i endring- inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" er et bredt program som dekker problemstillinger på tvers av fag og sektorer. Sammenliknet med de øvrige samfunnsutfordringene åpner programmet i større grad opp for bidrag fra samfunnsvitenskap og humaniora.

Europa står ovenfor en rekke sosiale, økonomiske og politiske utfordringer som påvirker mulighetene for økt vekst, sysselsetting og stabile samfunn. Europa er også preget av ulike identiteter, historiske erfaringer og kulturer. Dette mangfoldet er både en potensiell styrke og trussel for solidaritet og samarbeid. Videre er det behov for innovasjon og nytenkning i bred forstand, herunder i offentlig sektor for å modernisere dagens systemer og øke effektiviteten.

På den globale arenaen har EU utviklet samarbeid med ulike land, regioner og organisasjoner. Et solid kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å analysere utfordringene og mulighetene EU møter i den sammenheng. Europa i endring-programmet favner alle disse samfunnsutfordringene og har som formål å fremme en større forståelse av Europa, peke på mulige løsninger og støtte opp under inkluderende, innovative og reflekterende europeiske samfunn.

Samlet budsjett for programmet er 1,3 milliarder euro for syvårsperioden 2014-2020.

Programmet består av følgende deler:

Inkluderende samfunn

 • Mekanismer som fremmer smart, bærekraftig og inkluderende vekst
 • Tillitsvekkende organisasjoner, fremgangsmåter, tjenester og politikk som er nødvendige for å bygge motstandsdyktige, inkluderende, involverende, åpne og kreative samfunn i Europa, med spesiell vekt på migrasjon, integrasjon og demografisk endring 
 • Europas rolle som global aktør, herunder menneskerettigheter og global rettferdighet
 • Innovativ arealplanlegging, byplanlegging og design som fremmer bærekraftige og inkluderende miljøer.

Innovative samfunn

 • Styrket kunnskapsgrunnlag for EUs innovasjonsunion og Det europeiske forskningsområdet (ERA
 • Utforske nye former for innovasjon, spesielt sosial innovasjon og kreativitet, og forstå hvordan alle former for innovasjon oppstår, lykkes eller mislykkes 
 • Utnytte det innovative, kreative og produktive potensialet i alle generasjoner 
 • Fremme helhetlig og effektivt samarbeid med tredjeland.

Reflekterende samfunn, kulturarv og identitet

 • Studere den europeiske arven, hukommelse, identitet, integrasjon og kulturell samhandling og oversettelse, inkludert kulturelle og vitenskapelige samlinger, arkiver og museer, for å bedre opplyse om og forstå nåtiden gjennom en rikere forståelse av fortiden 
 • Forskning på europeiske lands og regioners historie, litteratur, kunst, filosofi og religioner og hvordan dette har innvirket på dagens europeiske mangfold
 • Forskning på Europas rolle i verden, den gjensidige påvirkningen og båndene mellom verdens regioner, og europeiske kulturer sett fra utsiden

For forskningsmiljøene innen samfunnsvitenskap og humaniora er det viktig å være oppmerksom på mulighetene for å søke forskningsmidler i de øvrige delene av Horisont 2020. Generelt oppfordres det til tverr- og flerfaglige prosjekter, og dette gir ofte rom for samfunnsvitere og humanister til å delta i prosjekter som retter seg mot øvrige deler av programmet.

Hovedkontakt for "Europa i endring- inkluderende, innovative og reflekterende samfunn" i Forskningsrådet er rådgiver Øydis Hagen, oem@rcn.no,
mobil 99 59 53 53.

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
16.06.2017