Gå direkte til innhold

Risikokapital

Tilgang til risikokapital i H2020 – "InnovFin"

innofin Europa har behov for økte investeringer i forskning og innovasjon. Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, gir økt tilgang til risikokapital og hjelper bedrifter og andre organisasjoner involvert i forskning og innovasjon med finansieringstilgangen.

"InnovFin – EU-finansiering for innovatører" er seks skreddersydde finansielle instrumenter som skal bidra til økt forskning og innovasjon:

  •  InnovFin MidCap Growth Finance (lån og garantier; € 7,5-50 mill., direkte fra European Investment Bank - EIB)
     
  • InnovFin Large Projects (lån og garantier; € 7,5-300 mill., direkte fra EIB)
  • InnovFin MidCap Guarantee (garantier og lån via finansielle mellomledd; € 7,5-50 mill.)
  • InnovFin SME Guarantee (garantier og lån via finansielle mellomledd; € 25.000-7,5 mill.)
  • InnovFin SME Venture Capital (risikokapital/tidligfaseinvesteringer via fond)
  • InnovFin Advisory (rådgivning til større prosjekter)
Ved å anvende finansielle instrumenter sørger EU for at også privat kapital bidrar, slik at beløpet som gjøres tilgjengelig i markedet mangedobles i forhold til beløpet som er satt av til risikokapital i Horisont 2020. Av Horisont 2020s budsjett på i underkant av EUR 80 milliarder, er EUR 2,7 milliarder avsatt til finansielle instrumenter.


Målgruppe

Norske finansaktører, som eksempelvis banker og venturekapitalfond, kan søke om å bli finansielle mellomledd. De mellomleddene som vinner frem og inngår en avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF) eller Den europeiske investeringsbanken (EIB), vil investere i og gi lån til norske bedrifter.

Bedrifter vil hovedsakelig ikke kunne søke InnovFin-instrumentene direkte, men innovative selskaper og prosjekter kan søke lån i størrelsesorden EUR 7,5-300 millioner direkte fra EIB innenfor InnovFin Large Projects og InnovFin MidCap Growth Finance.

Implementering
EIF og EIB har ansvaret for implementeringen av de finansielle instrumentene på vegne av Europakommisjonen. EIB tilbyr direkte lån til mellomstore og store selskaper, eller garantier til banker som gir lån til slike selskaper. EIF tilbyr garantier til banker som gir lån til små- og mellomstore bedrifter og vil også foreta investeringer i venturekapitalfond som investerer i oppstartbedrifter og raskt voksende selskaper. Utlysningene som er mulig å søke for norske finansaktører vil man finne på nettsidene til Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den europeiske investeringsbanken (EIB).

EUs finansportal finner man en oversikt over finansielle mellomledd i hvert enkelt land.

Ytterligere informasjon
Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for kapitalvirkemidler i Horisont 2020. For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no/innovfin eller kontakt:
Seniorrådgiver Geir Ove Hansen, +47 22 00 27 68 geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no
Innovasjon Norge
NCP Risikokapital Horisont 2020
 

 

 


 

Skrevet av:
Geir Ove Hansen, Innovasjon Norge
Publisert:
05.06.2014
Sist oppdatert:
12.01.2017