Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Referansegrupper for Horisont 2020

For at H2020-utlysningene skal være interessante for norske miljøer, er det viktig at Norge påvirker utformingen av programmer og utlysninger.

Referansegruppene består av norske eksperter innen alle de ulike H2020-feltene og skal gi råd om hva norske søkere er opptatt av på sitt område. Referansegruppene skal også bidra til å spre informasjon og koordinere norske aktører inn mot strategiske prosesser og søknadsrunder.

Forskningsrådet har opprettet referansegrupper for nesten alle programmer i Horisont 2020 med unntak av ERC og MSCA. Det arrangeres normalt inntil to møter per år i disse gruppene der Forskningsrådet og Innovasjon Norge er møtearrangør.

I tråd med Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU og Forskningsrådets policy for Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon skal det være god kjønnsbalanse i referansegruppene.

Oversikt over medlemmer i referansegruppene

Nedenfor følger en oversikt over hvilke programmer i Horisont 2020 det er opprettet referansegrupper for. Referansegruppene finner du i boksen til høyre.

Innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB)

Kontaktperson: Eva Camerer evcam@innovasjonnorge.no

Access to risk finance – finansierings-instrumentene i H2020
Kontaktperson:  Geir Ove Hansen Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no

Health, demographic change and wellbeing
Kontaktpersoner:  Kristin Andersen kran@forskningsradet.no                                      Berit Nygaard bn@forskningsradet.no

Food security, sustainable agriculture, forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy og Leit biotech

Kontaktpersoner:  Gudrun Langthaler gla@forskningsradet.no
                           Kirsti Anker-Nilssen kan@forskningsradet.no

Secure, clean and efficient energy

Kontaktpersoner:  Tor Ivar Eikaas tie@forskningsradet.no
                           Mari Lyseid Authen mlau@forskningsradet.no

Smart, green and integrated transport

Kontaktperson:  

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Kontaktpersoner:  Ingunn Borlaug Lid il@forskningsradet.no 
                           Janicke Anne Giæver jag@forskningsradet.no

Inclusive, innovative and reflective societies

Kontaktperson:  Øydis Hagen oem@forskningsradet.no

Secure societies

Kontaktpersoner: Berit Berg Tjørhom
                          bbt@forskningsradet.no   
                          Henning Maagerud hm@forskningsradet.no

Nano og avanserte materialer

Kontaktperson:  Tor Einar Johnsen tej@forskningsradet.no

Publisert:
01.07.2016
Sist oppdatert:
30.10.2017