Gå direkte til innhold

Om Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Forstå Horisont 2020 på fem minutterDenne introduksjonfilmen gir deg en innføring i hva Horisont 2020 er, hva som skal til for å få tilslag med et prosjektforslag og hva du får ut av å forske og skape innovasjon med midler fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Dato :19.05.2015
Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter:

Fremragende forskning - som omfatter det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.

Konkurransedyktig næringsliv - omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).

• Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:

1. Helse og demografisk endring
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7. Sikre samfunn

I tillegg til disse tre pillarene kommer:

Science with and for Society

WIDESPREAD
Mer informasjon om Widening Participation and Spreading Excellence PDF - 312 KB

European Institute of Innovation and Technology

På dette nettstedet vil vi bringe mye stoff som er relevant for deg som søker fra norsk side. Ikke minst vil du finne kontaktpersoner i Forskningsrådet som kan hjelpe deg videre. Men den viktigste kilden til offisiell informasjon finner du på EUs deltakerportal. Her ligger utlysninger og veiledninger som du må sette deg inn i.

Du kan også følge oss på Twitter (@Horisont2020), på Facebook og på vår LinkedIn-gruppe.

Publisert:
14.09.2015
Sist oppdatert:
12.01.2017