Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Pågående EU-rådgiver fikk fart på søknaden

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har fått EU-støtte til å utdanne 15 doktorgradskandidater som samtidig utfører forskning på å forbedre ville fiskestammer. En god ide og et veldig tverrfaglig konsortium ga suksess.

NMBU skal lede et stort EU-prosjekt som vil bidra til å styrke fiskestammer i europeiske vassdrag. (Foto: Børre Dervo)

Horisont 2020 stimulerer til å utdanne flere gode forskere og har satt av betydelige midler til dette gjennom Marie Sklodowska-Curie Actions. Konkurransen er hard, rundt 100 av 1100 søknader på alle fagområder, fikk støtte i 2014. NMBU var en av dem.

– I søknaden la vi veldig fokus på vår måte å utdanne gode doktorgradskandidater på: Fremragende forskning og et veldig tverrfaglig konsortium, sier professor Finn-Arne Weltzien ved Institutt for basalfag og akvamedisin ved NMBU i Oslo.

Nå skal han ledet et prosjekt med et budsjett på fire millioner euro over fire år, og ni partnere. Partnere har kompetanse på ulike områder innenfor fiskebiologi og fiskereproduksjon; fra molekyler til hvordan oppdrettstanker skal se ut. I tillegg er samfunnsvitere med.

Masekopp

– Marie Curie-programmet tiltaler meg fordi det er faglig sett helt åpent. Du blir bedømt etter kvalitet. I andre prosjekter må du passe inn i en bestemt utlysning, sier Weltzien. Han har selv fått stipend fra Marie Curie-programmet da han var postdok i Frankrike for ti år siden.

Det som utløste søknadsskrivingen denne gangen var en pågående EU-rådgiver ved NMBU avdeling Adamstuen.

- EU-rådgiveren Frode Paulsen pushet på og maste og maste om at vi burde søke. Det fungerte! sier Finn-Arne Weltzien. (Foto: Guro K. Sandvik) – Den nye EU-rådgiveren Frode Paulsen pushet på og maste og maste om at vi burde søke. Han gikk fra kontor til kontor og banket på. Han var litt masete, men det fungerte! Det er helt nødvendig med et proaktivt EU-kontor. Det er en god investering, sier han.

NMBU utarbeidet hovedkonseptet og inviterte partnere de kjente fra tidligere nettverk og som passet i hovedkonseptet.  Alle partnerne måtte møte i Paris to måneder før søknadsfristen for å gå gjennom hovedlinjene i søknadsprosessen. Det sparte mye arbeid senere. Selve søknaden skrev Weltzien og en kollega ved NMBU med kommentarer fra de ni partnerne underveis.

Støtte til søknadsskrivingen

Weltzien brukte et britisk selskap som NMBU har avtale med, til å lese gjennom søknaden på et sent stadium. Mens EU-rådgiver Frode Paulsen ga nyttig feedback særlig på de første sidene av søknaden.

– Min erfaring med EU er at de har veldig gode retningslinjer. Det tar mye tid, men hvis du følger guidene som finnes, er det relativt rett frem. Det er ikke noe å frykte, sier han.

 

Råd til andre

  • Ha en god ide.
  • Begynn tidlig.
  • Ha et obligatorisk møte med alle partnerne to-tre måneder før søknadsfristen.
  • Bruk mye tid på de to første sidene og på tabeller og figurer.
  • Fokuser. I Marie Curie er PhD-utdanning i fokus og forskning virkemiddelet.

 

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektet IMPRESS skal bidra til å styrke fiskestammer i europeiske vassdrag. Dagens metoder for å masseprodusere settefisk for villfisk som ål, stør og laks er lite egnet. Mange av dem dør når de settes ut. Prosjektet skal utvikle produksjonsmetoder for settefisk som øker overlevelsesevnen til fisk som settes ut.

Forskningen er samtidig et middel for å utdanne 15 doktorgradskandidater i flere europeiske land. Forskerne vil ha bakgrunn fra en rekke ulike fagområder.

Prosjektet har satt av en stor komponent til formidling av resultater og metoder til publikum, lokalpolitikere, fiskere og skolebarn. I tillegg skal det arrangeres flere opplæringskurs. Her blir det god kommunikasjon mellom doktorgradsstudentene og politikere og lokale medier.

Marie Sklodowska-Curie Actions Innovative Training Networks er nettverkstiltak som støtter strukturert forskerutdanning, enten i form av multipartnernettverk, fellesgrads doktorprogrammer eller nærings-PhD.

 

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
09.04.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016