Gå direkte til innhold

På CV-en: Søke penger fra EU

28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer, med særlig vekt på rammeprogrammet Horisont 2020. Nord universitet i Bodø tilbyr kurset på nytt våren 2018.

Deltagere på det første kurset Nord universitet arrangerte i å søke penger fra EUs finansieringsordninger for forskning og innovasjon, sammen med initiativtakere og arrangør t.h. (Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet)
– EU-kunnskap og Horisont 2020-kompetanse er en verdifull ballast. Jeg har erfart at det også er behov for å styrke kompetansen på selve prosjektarbeidet, sier Eivind Sommerseth, tidligere Forskningsrådets regionansvarlige i Nordland.  

Sommerseth anslår at så mange som ti av prosjektarbeidene kan komme til å resultere i en søknad, noen av dem er allerede sendt.

Kurset "EUs virkemidler for forskning og innovasjoner" er et nytt etter- og videreutdanningskurs ved Nordland-universitetets fakultetet for samfunnsvitenskap. Det er et initiativ fra EU-nettverket i Nordland, som ledes av NHO Nordland, og Forskningsrådets regionansvarlige. Nordland fylkeskommune ble også med. Erfaringen med kurset er så positiv at de fire partnerne har bestemt seg for å tilby det på nytt i 2018, over mer eller mindre samme lest, opplyser fagansvarlig  Per-Harald Rødvei ved Nord universitet.

Se også Mer EU-penger å hente hjem

Tre samlinger

Kurset ble gjennomført i form av tre samlinger, fra lunsjtid mandag til onsdag kl. 14 og avsluttet med en eksamen. Kurset våren 2018 skal etter planen ha samlinger i februar, mars og april.

Ved å gjøre deltagerne til mer kompetente søkere, vil Nordland hente mer penger fra Horisont 2020 til regionen. Men kurset i 2018 skal tilbys nasjonalt, så interesserte fra hele landet kan delta. Forutsetningen er at du har utdanning på minimum bachelornivå og enten har en prosjektsøknad du vil jobbe med, eller vil delta i en søknad som andre jobber med. 

Klar for å søke

Kurset egner seg ikke for dem som ønsker å finne ut om det kan være aktuelt å søke midler fra EUs rammeprogram. Du må være klar for å søke eller delta i en søknad. Deltagerne skal jobbe med søknad fra dag én, enten en som svarer på en konkret, aktuell utlysning, eller som kan være aktuell for en fremtidig utlysning, sier Rødvei.

Se Aktuelle utlysninger i Horisont 2020

Nord universitet har engasjert eksterne forelesere med forskjellig og utfyllende innsikt i temaet, blant annet fra Forskningsrådet. Erfarne forskere som selv har søkt Horisont 2020, deler sine erfaringer. Kurset omfatter det å bygge nettverk og danne et konsortium. Det tar for seg også andre virkemidler, inkludert SMB-instrumenter (for små og mellomstore bedrifter), dessuten prosjektøkonomi og strategisk planlegging.

Deltagerne presenterer prosjektideen sin under kurset, og hver enkelt idé blir diskutert i plenum. Alle får tilbakemelding på arbeidet sitt.

Omtrent halvparten av dem som deltok i vår, hadde klar formening om hva prosjektet skulle handle om. Den andre halvparten hadde ikke egne prosjektideer, men var interessert i å delta i en prosjektsøknad og ble med på et prosjekt som andre deltagere jobbet med.

Nhien Nguyen hadde stor nytte av kurset der hun jobbet med en prosjektsøknad til Horisont 2020. Foto: NTNU (Foto: NTNU) En av dem som stilte med en prosjektidé, var Nhien Nguyen. Hun tok kurset parallelt med at hun fullførte doktorgraden ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse om innovasjon i organisasjoner og hvilke faktorer som fører til mer lærer i innovasjon. Fra desember 2016 har hun vært ansatt ved Nordlandsforskning.

– Vi ønsker å delta i et Horisont 2020-prosjekt. Kurset var en mulighet for meg til å lære hvordan det fungerer og forstå mer av prosessen med å søke penger fra EU. Jeg er utdannet i Vietnam, Sør-Korea, USA og Norge og vant til å jobbe i et internasjonalt miljø. Som utlending med kjennskap til Norge har jeg en kombinasjon av innsikter som jeg kan bidra med i prosjektet og styrke mulighetene for å lykkes med søknaden i Horisont 2020, sier Nguyen.

– Kurset hjalp meg til å skjønne strukturen i H2020 og hvordan vi skal gjøre oss attraktive for mulige partnere, sier hun. Nguyen deltok i et "brokerage event" i Brussel, samlinger som arrangeres for at forskere og andre aktører skal møtes og diskutere muligheter for samarbeid.

Du finner aktuelle "Brokerage events" i denne kalenderen.

Nhien Nguyen lyktes i å finne partnere og dermed få på plass en internasjonal gruppe for sitt prosjekt. Hun søker finansiering fra programmet "Science with and for society" som hadde frist 30. august.

Nettverk er uunnværlig

– Jeg oppdaget allerede under arbeidet med doktorgraden hvor viktige det er å ha et nettverk – skal du ha med folk i prosjekter, må du kjenne personer, sier Nguyen.

Det er nødvendig å ha et internasjonalt konsortium (prosjektgruppe) bak hver H2020-søknad. Det legger Horisont 2020 til rette for, og det er opp til deg å finne og melde deg på de riktige arrangementene for å få muligheten til å treffe de riktige personene for teamet du vil ha, eller det riktige prosjektet å bli invitert med i. Derfor er "brokerage events" viktige for alle som vil søke penger fra Horisont 2020.

Viktig lærdom fra H2020-kurset, ifølge Nguyen:

  • Fikk grunnleggende kunnskap om Horisont 2020; hvordan finne utlysningene og se hvor vårt prosjekt kan passe inn.
  • Hvordan skrive en søknad som kan lykkes.
  • Hvordan jeg kan presentere prosjektet mitt til en mulig samarbeidspartner.
  • Støtte i fasen med søknadsarbeidet, forbindelser og nettverk er svært viktig.
  • Fikk nyttige tilbakemeldinger på prosjektpresentasjonen på kurset

Hjelper andre med søknaden

Runar Søråsen tok også eksamen i horisont 2020-kurset. Han jobber som konsulent med eget firma og bruker kompetansen på EUs rammeprogram til å bistå bedrifter som søker finansiering til prosjekter innenfor digitalisering av transport og energi. Han tok kurset for å få dokumentert kompetansen og utvide nettverket sitt.

Runar Søråsen mener kurset er nyttig for alle innenfor næringslivet "som har et minimum av internasjonale ambisjoner". (Foto: Claude Olsen, Forskningsrådet) – Jeg har jobbet så lenge med dette at det for så vidt ikke var mye nytt under sola, men det er et nyttig kurs for alle som jobber med en søknad til Horisont 2020 – alle må jobbe med en "case", sier Søråsen.

– Dette er nyttig for alle bedrifter som har et minimum av internasjonale ambisjoner, også når det gjelder forretningsutvikling, for å få kontakter internasjonalt og bygge nettverk. Det er absolutt et stort potensiale her for norske bedrifter, men mange er nok redde for at det blir en altfor stor administrativ jobb. Bedriftene trenger kompetanse på dette, sier han.  

Relevant for næringslivet

– Kan du anbefale kurset for næringslivet?

– Det er høyst relevant for næringslivet. Men man må allerede jobbe med et prosjekt. Det er ikke et kurs man tar for å finne ut om du skal søke Horisont 2020, sier han.

Viktig lærdom fra H2020-kurset, ifølge Runar:

  • Du må ha en prosjektidé innenfor produkt-, tjenesteutvikling eller forretningsutvikling.
  • Bedriften må være internasjonalt orientert og du bør ha et internasjonalt nettverk eller være innstilt på å bygge det.
  • Du må sette av tid til de tre samlingene og delta 100 prosent. 
     

Nettverksbygging
Nettverksbygging er viktig for alle som skal søke Horisont 2020. Det å bygge nettverk blir behandlet ikke bare teoretisk gjennom forelesningene på kurset, men får større plass i praksis på kurset i 2018. Det kan være alt fra felles middager til båtturer og annet sosialt. – Folk knytter kontakter under kurssamlingene, får input fra deltagere fra andre sektorer, med annen fagbakgrunn og med annen arbeidserfaring. Vi så på kurset at dette var en tilleggsgevinst ved å delta, derfor blir dette et viktig tredje element på 2018-kurset ved siden av den teoretiske delen og det praktiske arbeidet med prosjektsøknad, sier fagansvarlig Per-Harald Rødvei ved Nord universitet.

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
23.08.2017
Sist oppdatert:
19.12.2017