Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye betingelser for støtte til etablering av Horisont 2020-prosjekter

Fra PES2020 får du nå støtten utbetalt som tilskudd og egne kostnader må ikke lenger rapporteres til Forskningsrådet. I tillegg har satsene økt både for ordinære deltakere og koordinatorer for samarbeidsprosjekter. Endringene gjelder fra 1. mai i år.

Hovedendringen i den justerte PES2020-ordningen er at rutinene for rapportering er lagt om. Støtten vil nå bli utbetalt som et tilskudd dersom innsendt søknad er formelt godkjent. Det er ikke lenger er et krav at man må dokumentere egne kostnader for å få utbetalt støtte fra ordningen.

Økte støttesatser
Støttesatsen for å være koordinator for store prosjekter økes opp til kr 400 000. Dette gjelder for eksempel prosjekter av typen Research and Innovation Action og Innovation Action. I tillegg innvilges det kr 100 000 i ekstra støtte dersom søknadene kommer over terskelverdien. Tilbakemeldinger fra norske aktører som har koordinert slike søknader til Horisont 2020 er at søknadsarbeidet er svært ressurskrevende, og at tidligere støttesatser i PES2020 ikke i tilstrekkelig grad reflekterte dette.

Satsen for å være deltaker i en H2020-søknad økes fra kr 40 000 til kr 50 000. For rollen som arbeidspakkeleder økes satsen fra kr 60 000 til kr 70 000. I begge tilfeller gis 10 000 kroner ekstra i støtte dersom søknaden kommer over terskelverdien.

Send søknaden så tidlig som mulig
Søknader kan sendes inn fortløpende til ordningen. Siste frist for å søke om PES2020-støtte er dagen du sender inn H2020-søknaden. Send likevel inn PES2020-søknad til Forskningsrådet så tidlig som mulig, slik at du kan få veiledning og bistand fra relevant nasjonal kontaktperson (NCP). Innsendt PES2020-søknad etter at EU-fristen har gått ut, vil bli avvist.

Støtte til å delta på arrangementer
Universitetene, høgskolene og de fleste instituttene søker om årlige rammebevilgninger fra PES2020. Andre aktører søker PES2020 om støtte til hvert prosjektforslag de sender til H2020. Aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 kan også søke PES2020-midler for å delta på arrangementer for å bli kjent med H2020, finne nye nettverk og profilere sine planer med tanke på nye H2020- prosjekter. Mer informasjon om dette fremgår av PES2020-utlysningen.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
04.05.2017
Sist oppdatert:
04.05.2017