Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Deltagelse i nettverk fører flere forskere til Horisont 2020

– Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid. Tre av fire svarer at deltagelsen i nettverket har ført til mer internasjonalt samarbeid for dem selv, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.

Halvparten sier at de enten deltar sammen med andre deltagere i nettverket i et prosjekt finansiert av EUs rammeprogram Horisont 2020, er med på en søknad til Horisont 2020 eller planlegger en slik søknad sammen med andre deltagere i nettverket. (Illustrasjonsfoto: fra video om COST)

Et stort flertall av norske forskere som deltar i nettverk, er veldig fornøyde med deltagelsen. Åtte av ti vil klart anbefale andre å delta, viser en undersøkelse blant norske deltagere i det europeiske forsknings- og teknologinettverket COST. Nettverkene kan omfatte alle typer temaer og alle fagområder.

90 prosent av dem som svarte på undersøkelsen, sier samarbeidet i nettverket fungerte godt eller meget godt. Om lag to av tre deltagere sier det er meget sannsynlig at de vil delta i et nytt COST-nettverk.
107 svarte på spørsmålene.

Trude Dypvik, COST-koordinator i Forskningsrådet. (Foto: Thomas Keilmann) – Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt nettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid. Tre av fire svarer at deltagelsen i nettverket har ført til mer internasjonalt samarbeid for dem selv, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.

Halvparten sier at de enten deltar sammen med andre deltagere i nettverket i et prosjekt finansiert av EUs rammeprogram Horisont 2020, er med på en søknad til Horisont 2020 eller planlegger en slik søknad sammen med andre deltagere i nettverket. Enda flere svarer de deltar i eller planlegger annet internasjonalt forskningssamarbeid (ikke knyttet til Horisont 2020), med deltagere fra nettverket.

– Deltagelse i COST er åpenbart viktig for å få til mer internasjonalt samarbeid og for å øke den norske deltagelsen i EUs rammeprogram, oppsummerer Dypvik.

76 prosent svarer at deres deltagelse har ført til økt internasjonalt samarbeid for egen del, at det internasjonale nettverket er blitt større - og i tillegg faktisk at deltagelse i COST har gjort ens eget nasjonale nettverk større.

25 nye COST-nettverk ble innvilget i november etter søknadsfrist i mai 2016. De nye nettverkene hadde sine første møter i mars-april i Brussel og er altså i gang.

Neste søknadsfrist for å opprette nye nettverk, er 7. september. Nærmere halvparten av de 107 som svarte på undersøkelsen, sier de kan tenke seg å søke om å opprette eget nettverk, planlegger å søke eller har søkt. 

Støtte til møter i Norge

Forskningsrådet kan bidra med arrangementsstøtte til nettverksmøter i Norge. Hele sju av ti svarer i undersøkelsen at det ikke har vært avholdt møter i nettverket i Norge, og like mange svarer at de ikke kjenner at at Forskningsrådet tilbyr arrangementsstøtte - derfor gjentar vi det her: Deltagere fra norske institusjoner kan søke støtte fra Forskningsrådet til møter i eget COST-nettverk i Norge.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
05.05.2017
Sist oppdatert:
09.05.2017