Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bruk EU-midler til å få fart på forskerkarrieren

Har du internasjonale ambisjoner for forskerkarrieren din? Gjør som Stijn Van der Velde ved Folkehelseinstituttet og sikre deg finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).

GUIDES-prosjektet skal forbedre effekten av beslutningsstøttesystemer for helsepersonell. (Foto: Shutterstock)

Van de Velde er inne i sitt andre år ved Folkehelseinstituttet (FHI) der han forsker på hvordan systemer for elektronisk beslutningsstøtte kan bidra til at kunnskapsbaserte retningslinjer blir tatt i bruk i klinisk praksis.

Nå ser Van de Velde etter muligheter til å finansiere forskningen videre etter at Marie Skłodowska-Curie-stipendet går ut. Sammen med andre forskere ved FHI vil han også lage et nytt prosjektforslag til Horisont 2020, denne gangen innenfor pilaren samfunnsutfordringer.

For forskerne selv

Stijn Van de Velde en av Europas mobile forskere som nå jobber ved Folkehelseinstituttet. (Foto: FHI) Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er EUs ordning for å skape flere toppforskere i Europa. MSCA skal både mobilisere enkeltforskere til å reise utenlands, og institusjoner til å bruke MSCA for å rekruttere gode forskere inn til Norge. Ordningen er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

I vurderingen av søknadene er prosjektideen bare en del av vurderingen. Vel så viktig er hvordan prosjektet vil bidra til din egen forskerutvikling. Bedrifter og offentlige institusjoner kan delta på lik linje med universiteter og forskningsinstitutter.

Se oversikt over de 55 norske prosjektene som så langt har fått MSCA-finansiering i Horisont 2020.

Møttes i Canada

Van de Velde tok doktorgraden i Belgia og kom raskt inn i et nasjonalt prosjekt. Men han ville gjerne forske utenlands i et miljø med internasjonalt nettverk. Han fant at flere europeiske forskningsmiljøer jobber med de samme problemstillingene, deriblant Folkehelseinstituttet.

– Marie Skłodowska-Curie-stipendet hjelper flinke folk som har initiativ til å komme videre, sier Signe Flottorp. (Foto: FHI) På et kollokvium i Canada i 2013 møtte han Signe Flottorp fra Folkehelseinstituttet, og de snakket snart om ideen til et prosjekt. Men det skulle ta et år å utvikle ideen frem til et prosjektforslag som ville passe til EU-utlysningen.

Prosjektet ble etablert som et konsortium, noe som er uvanlig i MSCA Individual Fellowship med regelen når det gjelder resten av MSCA.  Partnerne i konsortiet er Folkehelseinstituttet (N), Magic (N), Duodecim (SF) og KU Leuven (B). I praksis betyr det at Van de Velde har fire veiledere fra tre land, med Flottorp som hovedveileder. I alt bidrar 40 personer til prosjektet.

Mens han skrev søknaden var Van De Velde i kontakt med den nasjonale kontaktpersonen i Belgia, men etter at han flyttet til Norge har han vært i kontakt med de nasjonale kontaktpersonene i Forskningsrådet.

Trives i Norge

Da meldingen om at han fikk støtte Marie Skłodowska-Curie actions, måtte familien omstille seg raskt.

– Vi måtte hoppe ut i det. Jeg fikk melding om at jeg hadde fått stipendet i februar og vi flyttet til Oslo i juni 2015. Her ble vi veldig godt mottatt, sier Van De Velde.

Barna går på skole og har lært flytende norsk, mens kona underviser i norsk skole..

Pluss for Folkehelseinstituttet

FHI fikk STIM-EU-midler fra Forskningsrådet da Van de Velde kom til Norge, noe som gjorde at han kunne utvide prosjektet.

– Det er veldig spennende for oss i Folkehelseinstituttet å få rekruttert unge lovende og flinke kandidater som jobber selvstendig med forskerprosjekter. Marie Skłodowska-Curie-stipendet skal hjelpe flinke folk som har initiativ til å komme videre. Van de Velde kom fra et miljø som ikke jobbet så mye internasjonalt som vi gjør. Siden vi har gode internasjonale nettverk, åpnet det seg nye muligheter, sier Signe Flottorp som er fungerende avdelingsdirektør i Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Folkehelseinstituttet.

Van de Veldes råd til andre

Det er så mange som sender inn prosjektforslag at du må skille deg ut.

  • Du må være ambisiøs
  • Du må være entusiastisk om ideen
  • Du må vise at du vil forbedre forskerkarrieren og skaffe deg internasjonal erfaring og nettverk
  • Gjør prosjektforslaget lett å lese, gjerne med illustrasjoner.
  • Sjekk at alle punkter i utlysningen er besvart i prosjektforslaget.
  • Få kritiske tilbakemeldinger på forslaget fra kompetente folk før du sender det.

Tips til karriereplanlegging.

FAKTA OM PROSJEKTET

GUIDES-prosjektet skal forbedre effekten av beslutningsstøttesystemer for helsepersonell ved å sørge for at kunnskapsbasert informasjon av høy kvalitet blir tatt i bruk i praksis. Tanken er at disse systemene kan gi veiledning om den beste behandlingen for den enkelte pasient. De skal kunne brukes både på sykehus og hos fastlegen og til å formidle informasjon til pasienter.

Prosjektet er finansiert av Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) og varer fra 2015-2017.

MSCA Individual Fellowship har årlige søknadsfrister. Neste søknadsfrist er 14. september 2017. Ta kontakt med Per Magnus Kommandantvold for mer informasjon.


 

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
24.01.2017
Sist oppdatert:
26.01.2017