Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bli med å forme Norges innspill til EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram

Vi vil høre hva din bedrift, forskningsinstitusjon eller offentlige aktør mener bør være de norske prioriteringene til nytt rammeprogram. Bruk stemmen din til å forme fremtidens Europa.

Gjennom Horisont 2020 ønsker EU å stimulere til forskning og innovasjon som kan bidra til å løse  samfunnsutfordringene verden står overfor. Nå er utformingen av det neste rammeprogrammet ("FP9") etter Horisont 2020 i gang.

Vi ønsker innspill fra norske forsknings- og innovasjonsaktører til hvordan det neste rammeprogrammet bør utformes. Et første, norsk innspill ble sendt til Europakommisjonen i begynnelsen av mars etter dialog med berørte norske aktører. Det første norske innspillet handler om Norges overordnede synspunkter på det neste rammeprogrammet, inkludert rolle, design og struktur FP9. Innspillet etablerer viktige rammer for et nytt, norsk innspill, som etter planen skal sendes til sommeren. Det nye innspillet skal omhandle innholdsmessige prioriteringer i det neste rammeprogrammet. Det vil også kunne omfatte forslag til forenkling, forsknings- og innovasjonsinstrumenter og partnerskap i dette programmet.

Hva mener dere som forskningsinstitusjoner, bedrifter og aktører for øvrig er viktige prioriteringer innenfor forskning og innovasjon i det nye programmet? Hvilke instrumenter og rammebetingelser bidrar til et velfungerende rammeprogram med virkninger og resultater også i samfunnet og økonomien?

Når dere utformer forslagene minner vi om at prosjektene i det kommende rammeprogrammet vil strekke seg inn på 2030-tallet. Vi anbefaler også at forslag til prioriteringer fortrinnsvis kompletterer det Norge gjør  nasjonalt, og at de  også bidrar til å utvikle vår egen forsknings- og innovasjonssektor.

Send dine innspill og kommentarer  til Forskningsrådet (kvo@forskningsradet.no) innen 28. april og merk e-posten  med "Innspill FP9".

Innspillskonferanse 19. april
Som et ledd i prosessen med å utforme det neste norske innspillet vil det gjennomføres en åpen konferanse 19. april i Oslo om perspektiver og prioriteringer for det neste rammeprogrammet. Påmelding til konferansen er åpen frem til 7. april.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no
Publisert:
23.03.2017
Sist oppdatert:
06.04.2017