Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

183 treff
08.06.18

– Erfarne forskere må få de unge med i COST

Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset har deltatt i flere COST-nettverk. Han mener det er en plikt for de etablerte å få med de unge forskerne. En vesentlig del av COST er å gjøre utveksling av yngre forskere mulig. Alle har utbytte av det, sier han.
31.05.18

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. I sommer starter nye nettverk.
30.04.18

Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
16.04.18

Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.
06.04.18

Bruker Horisont 2020 til å rekruttere utenlandske talenter

Finansiering fra Horisont 2020 er attraktivt. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en ordning flere og flere norske universiteter har begynt å benytte systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av et større antall MSCA-stipendiater.
23.03.18

Tenk strategisk når du søker ordninger i Horisont 2020

Balpreet Singh Ahluwalia fikk ERC Starting Grant som fersk forsker ved UiT - Norges arktiske universitet. Han har utviklet et supermikroskop og fått ERCs "Proof of Concept" til kommersialisering. Nå ser han til Samfunnsutfordringer-pilaren i Horisont 2020, der mulighetene til å lykkes er større – og finansieringen god.
14.03.18

Forskere fra Norge kan nå søke sveitsiske forskningsmidler

Det sveitsiske forskningsrådet Swiss National Science Foundation (SNSF) har etter avtale med Forskningsrådet åpnet sine utlysninger for norske deltagere.
08.03.18

Norsk-fransk avtale signert

Forskningsrådet har signert en samarbeidsavtale med vitenskapsseksjonen til den franske ambassaden. Avtalen skal styrke FoU-samarbeidet mellom Norge og Frankrike, og bidra til flere søknader til Horisont 2020.
05.03.18

Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram. Et eksempel til etterfølgelse, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
21.02.18

Nye kurs gir deg fortrinn når du søker Horisont 2020

Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om Horisont 2020, både på nybegynner-  og viderekomment nivå. Enten du jobber med et prosjektforslag til Horisont 2020 eller er i driftsfasen med ditt Horisont 2020-prosjekt, gir kursene deg mange nyttige tips og praktiske råd om hva EU ser etter.
20.02.18

Halte i land Norges nest største EU-prosjekt

En norsk industrigruppe har sikret seg EU-finansiering til å bli Europas nye storleverandør av sjeldne jordarter. SINTEFs nettverk og erfaring i EU-systemet var en av suksessfaktorene.
15.02.18

EU premierer norsk offentlig sektor for å løse samfunnsutfordringer

Norske offentlige virksomheter har fått 121 millioner kroner fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til sine forskningsprosjekter. God kompetanse i sektoren, nærhet til sluttbruker og gode partnere innen privat næringsliv og akademia gjør prosjektene attraktive når EU skal løse store samfunnsutfordringer.
12.02.18

Benytt deg av all støtte du kan få når du søker EU

Som en ung institusjon har ikke Universitetet i Agder samme tunge erfaring som andre med EU-søknader, men er til gjengjeld fremoverlent og rask til å lære. Det ga suksess med et Horisont2020-prosjekt om konflikter i Europa. Råd nummer én: Les arbeidsprogrammet.
05.02.18

Gratis konsulenthjelp ga suksess

En norskutviklet medisin mot cystisk fibrose blir nå testet på europeiske pasienter med finansiering fra EU. Forskningsrådets eksterne konsulenthjelp var god å ha for det norske firmaet, men alt gikk ikke knirkefritt.
05.02.18

Ikke vent med å søke ERC til du har en perfekt CV

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.
26.01.18

Hvordan kan et EU-prosjekt redde cruisepassasjerer i Arktis?

Stayerevne sikret Horisont 2020-finansiering til et stort prosjekt for bedre beredskap for maritim aktivitet i nordområdene. Nord universitet lyktes ikke på første forsøk, men så slo de til.
15.01.18

Store muligheter for økt norsk vekst i Horisont 2020

Nærmere fem milliarder kroner har norske aktører konkurrert seg til fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til nå. Med enda mer målrettet innsats kan Norge gjøre det skarpere i konkurransen, viser ny rapport.
12.01.18

Netthøring om EUs programmer for forskning og innovasjon

Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger på hvilke områder og tema som er viktig å prioritere i neste rammeprogram for forskning og innovasjon samt hvordan det kan bli mer relevant for brukerne. Forskningsrådet oppfordrer alle aktører til å gi sine innspill i denne åpne netthøringen.
10.01.18

10 milliarder til samarbeid med land utenfor Europa gjennom Horisont 2020

EU har besluttet å styrke forskningssamarbeidet med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og lyser ut 10 milliarder kroner over de neste tre årene. Mange av disse landene er også prioriterte av Norge, og norske miljøer kan delta og søke om disse midlene fra Horisont 2020.
08.01.18

Banebrytende forskning ble belønnet

Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.
18.12.17

Kick-startet Horisont 2020-prosjektet med reisestøtte fra Forskningsrådet

Et Stavanger-firma med et konsept for flytende havvind, har på få måneder både søkt og fått finansiering fra EU skaffet partner og startet prosjektet.
11.12.17

Lykkes bedre i Horisont 2020 med et COST-nettverk

Sjansen for å få Horisont 2020-prosjekt er dobbel så stor når søkeren tilhører et internasjonalt forskernettverk – i alle fall hvis nettverket er finansiert av organisasjonen COST.
05.12.17

Fem forskere ved UiB og UiO får ERCs Consolidator Grant

Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.
01.12.17

Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.
01.12.17

Mer i PES2020-støtte til bedrifter som søker SMB-instrumentet

Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020-ordningen til bedrifter som søker EUs SMB-instrument. SMB-instrumentet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.
24.11.17

Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.
22.11.17

Mye midler og store muligheter innenfor sirkulær økonomi

EU jobber tungt for å få økonomien grønnere i tråd med FNs bærekraftmål. Nå utlyser Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 nesten ni milliarder kroner til forskning og innovasjon på sirkulær økonomi.
22.11.17

Resultater fra EUs Horisont 2020 visualisert på våre nettsider

Siden oppstarten i 2014 har norske aktører deltatt aktivt og konkurrert seg til over 4 milliarder norske kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Alle resultater fra signerte kontrakter med norsk deltakelse er nå tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider presentert på en ny og visualisert måte.
16.11.17

Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.