Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

144 treff
15.09.17

Dra ut så tidlig du kan

Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.
07.09.17

Nå går’n på gummisåler

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer et Horisont 2020-prosjekt som utvikler og tester en beltegående skogsmaskin. Den ble vist frem i sommer.
28.08.17

Norsk-koordinerte prosjekter trekkes frem i Horisont 2020

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.
24.08.17

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.
23.08.17

På CV-en: Søke penger fra EU

28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer, med særlig vekt på rammeprogrammet Horisont 2020. Nord universitet i Bodø tilbyr kurset på nytt våren 2018.
22.08.17

EU-midler til to prosjekter om innovasjon i offentlig sektor

To norske prosjekter om innovasjon i offentlig sektor har nådd opp i konkurransen om EU-midler gjennom Horisont 2020.
17.08.17

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
27.06.17

Skreddersy prosjektet etter utlysningen

– Vi finleser utlysningen og skreddersyr prosjektet etter det utlysningen spør om. Prosjektet må utformes etter utlysningen, sier forsker Michaela Aschan. Tromsø-professoren deltar i et tverrfaglig og flernasjonalt forskernettverk som har gjort stor lykke med sine søknader til Horisont 2020 - suksessraten er på hele 30 prosent.
23.06.17

"Nothing is business as usual in Europe"

Usikre tider med mer ustabile allianser, Brexit, terror, klimaendringer, aldrende befolkning og økende spredning av falske nyheter samtidig med en rivende teknologisk utvikling var blant temaene som engasjerte da Norway Day ble arrangert i Brussel for tredje år på rad.
14.06.17

Slik blir du best i Europa

Et norsk oppstartsselskap innen helse kom på topp blant europeiske små og mellomstore bedrifter i EUs siste runde av tildelinger. Det sikret prosjektet deres nesten 30 millioner kroner. Hvordan kunne et to år gammelt selskap nå helt til topps?
08.06.17

Så enkelt søker du Forskningsrådet om støtte til å skrive EU-søknader

Planlegger du å søke om EU-midler fra Horisont 2020, har Forskningsrådet midler du kan motta (PES2020). Du kan få økonomisk støtte til å finne både partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.
01.06.17

Planlagte utlysninger i Horisont 2020 med relevans for velferd, arbeidsliv og migrasjon

Nye utlysninger i EUs Horisont 2020 er under utarbeidelse og blir klare til høsten. Flere av utlysningene vil være relevante for temaer som dekkes av Velferd, arbeidsliv og migrasjon-programmet (VAM) i Forskningsrådet.
12.05.17

Norge har mye å hente på å se sammenhengen i EUs programmer for utdanning og forskning

Norske institusjoner må bli bedre til å se mulighetene i EUs programmer for utdanning og forskning mer strategisk. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Forskningsrådet ser mulighetene dette kan gi og har arrangert den første fellessamlingen i Brussel om temaet.
05.05.17

Deltagelse i nettverk fører flere forskere til Horisont 2020

– Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid. Tre av fire svarer at deltagelsen i nettverket har ført til mer internasjonalt samarbeid for dem selv, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.
04.05.17

Nye betingelser for støtte til etablering av Horisont 2020-prosjekter

Fra PES2020 får du nå støtten utbetalt som tilskudd og egne kostnader må ikke lenger rapporteres til Forskningsrådet. I tillegg har satsene økt både for ordinære deltakere og koordinatorer for samarbeidsprosjekter. Endringene gjelder fra 1. mai i år.
03.05.17

Norsk prosjekt ga støtet til EU-prosjekt

Nofima bidro med gode ideer om forskning på mattrygghet og forbrukere til EU-kommisjonen, og endte opp med å vinne en utlysning der 11 konkurrenter ble slått ut.
21.04.17

EU ser på Norge som en viktig innspillsaktør til neste rammeprogram

Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning og innovasjon, har vært i Norge for å få bidra til diskusjonen om EU sitt neste forsknings- og innovasjonspogram, FP9. EU ser på Norge som en viktig aktør i den pågående innspillsfasen og vil lytte til forslagene som kommer.
20.04.17

Suksess med samarbeid på tvers av fag og sektorer

NTNU-professor Annemie Wyckmans leder et samarbeidsprosjekt mellom EU og Kina om smart bærekraftig byutvikling, med finansiering fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Allsidig internasjonal erfaring hos prosjektlederen og strategisk satsing på temaet smarte byer ved NTNU har vært viktig for gjennomslaget i Horisont 2020. Wyckmans har også benyttet hele bredden av Forskningsrådets mange virkemidler i sine aktiviteter.
18.04.17

Ble koordinator i sitt første EU-prosjekt

Maktbalansen i delingsøkonomien i Europa er tema for et nytt Horisont 2020-prosjekt med norsk ledelse. Nå er Handelshøyskolen BI sulten på flere EU-prosjekter.
24.03.17

"Yes we can": Bedre norske tall for EU-stipender

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) er et av Horisont 2020s mest populære virkemidler. 8829 prosjektforslag kom inn ved siste utlysning. Noen av disse var norske - flere enn før.
24.03.17

Norsk suksess i europeisk materialforskning

Norge er med i hvert femte prosjekt som fikk støtte i den store europeiske utlysningen M-era.Net 2 Cofund. Prosjektene fikk høy score og tiltrakk seg toppfinansiering fra EU.
23.03.17

Bli med å forme Norges innspill til EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram

Vi vil høre hva din bedrift, forskningsinstitusjon eller offentlige aktør mener bør være de norske prioriteringene til nytt rammeprogram. Bruk stemmen din til å forme fremtidens Europa.
01.03.17

Norsk hjerneforskning ga uttelling i EU

Mulighetene er store for norske aktører i helseprogrammet i Horisont 2020. Det norskledede prosjektet Lifebrain fikk full poengscore og 10 millioner euro.
01.03.17

Liten bedrift med stor rolle

Gode nettverk er gull verdt i EU-prosjekter. Det tre mann store selskapet Hafenstrom i Svolvær leder to av arbeidspakkene i et prosjekt om praktisk bruk av tingenes internett og har trukket inn Tromsø kommune som bruker.
31.01.17

Få hjelp med EU-prosjektet ditt fra idé til ferdig søknad

Har du et godt prosjektforslag til Horisont 2020 men ikke sikker på om det er klart nok formulert eller om du har med de riktige personene? Forskningsrådet tilbyr nå gratis konsulenthjelp til potensielle søkere for å se om EU-søknaden er liv laga.
24.01.17

Bruk EU-midler til å få fart på forskerkarrieren

Har du internasjonale ambisjoner for forskerkarrieren din? Gjør som Stijn Van der Velde ved Folkehelseinstituttet og sikre deg finansiering fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA).
06.01.17

Rekordbeløp fra EU til liten norsk bedrift

Et lite selskap i Skien skal bygge en kombinert vaske- og avisingshall for fly for å demonstrere et nytt konsept som sparer både kostnader, miljø og klima. Ideen er så unik og konseptet så modent at bedriften får 2,5 millioner euro i støtte fra Horisont 2020.
06.01.17

Horisont 2020 har styrket europeisk forskning. Her er forslagene til å gjøre programmet enda bedre.

Midtveis i Horisont 2020 konkluderer Forskningsrådet med at mye fungerer bra i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.
02.01.17

Humaniora inn i smartprosjekter

Søknaden ble skrevet på under tre måneder og sikret UiB nok et koordinatorprosjekt, det første norske innenfor kombinasjonen samfunnsvitenskap, humaniora og IKT. Gode forskningspartnere og et godt universitetsapparat sikret suksessen.