Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

195 treff
11.02.19

Ung forsker med suksess i Horisont 2020

For to år siden hadde ikke Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning hørt om Horisont 2020. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og forsker i et tredje.
21.01.19

Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit?

Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere. Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter.
20.11.18

Forsker i nettverk med penger fra EU

Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger fikk fire millioner kroner fra MSCA RISE til utveksling i sitt konsortium. I desember kommer ny utlysning for deg som vil søke.
16.11.18

To minutters pitch ga plass blant de beste i Europa

Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
09.11.18

Næringsliv-suksess i EUs Horisont 2020

Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har til nå konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.
18.10.18

Norge med i europeisk spleiselag om tungregning

Sammen med en rekke andre europeiske land har Norge blitt med i et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).
17.10.18

En oppskrift for ERC-suksess

Fire ERC Starting Grant gikk i år til forskere ved UiOs Samfunnsvitenskapelig fakultetet, to av dem ved Psykologisk institutt. Hvorfor lyktes de så godt?
10.10.18

Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).
09.10.18

Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt

Nesten så langt nord du kan komme på Fastlands-Norge, vil EU prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen. Hvordan klarte den lille kommunen å sikre Finnmark et EU-prosjekt til 50 millioner kroner?
02.10.18

EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet. Begge har hele veien søkt målrettet og systematisk om midler som har satt dem i stand til å utvikle idéen til produkt. De oppfordrer andre bedrifter som bruker forskning og innovasjon til å gjøre seg kjent med de gode finansieringsmulighetene som fins nasjonalt og i EU.
23.08.18

– Kan ikke tenke meg forskerlivet uten å delta i nettverk

Pia Lane har deltatt i flere forskernettverk og mener det er en naturlig del av det å forske. Hun har deltatt i flere, nå gjennom COST. – Jeg kan ikke tenke meg forskerlivet uten å delta i nettverk, sier hun.
21.08.18

Største norske ERC-fangst i Horisont 2020

Ti unge forskere ved norske institusjoner får Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC. Det er tidenes beste uttelling for Norge.
08.06.18

– Erfarne forskere må få de unge med i COST

Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset har deltatt i flere COST-nettverk. Han mener det er en plikt for de etablerte å få med de unge forskerne. En vesentlig del av COST er å gjøre utveksling av yngre forskere mulig. Alle har utbytte av det, sier han.
31.05.18

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Sommeren og høsten 2018 starter nye nettverk.
30.04.18

Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.
16.04.18

Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.
06.04.18

Bruker Horisont 2020 til å rekruttere utenlandske talenter

Finansiering fra Horisont 2020 er attraktivt. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en ordning flere og flere norske universiteter har begynt å benytte systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av et større antall MSCA-stipendiater.
23.03.18

Tenk strategisk når du søker ordninger i Horisont 2020

Balpreet Singh Ahluwalia fikk ERC Starting Grant som fersk forsker ved UiT - Norges arktiske universitet. Han har utviklet et supermikroskop og fått ERCs "Proof of Concept" til kommersialisering. Nå ser han til Samfunnsutfordringer-pilaren i Horisont 2020, der mulighetene til å lykkes er større – og finansieringen god.
14.03.18

Forskere fra Norge kan nå søke sveitsiske forskningsmidler

Det sveitsiske forskningsrådet Swiss National Science Foundation (SNSF) har etter avtale med Forskningsrådet åpnet sine utlysninger for norske deltagere.
08.03.18

Norsk-fransk avtale signert

Forskningsrådet har signert en samarbeidsavtale med vitenskapsseksjonen til den franske ambassaden. Avtalen skal styrke FoU-samarbeidet mellom Norge og Frankrike, og bidra til flere søknader til Horisont 2020.
05.03.18

Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram. Et eksempel til etterfølgelse, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
21.02.18

Nye kurs gir deg fortrinn når du søker Horisont 2020

Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om Horisont 2020, både på nybegynner-  og viderekomment nivå. Enten du jobber med et prosjektforslag til Horisont 2020 eller er i driftsfasen med ditt Horisont 2020-prosjekt, gir kursene deg mange nyttige tips og praktiske råd om hva EU ser etter.
20.02.18

Halte i land Norges nest største EU-prosjekt

En norsk industrigruppe har sikret seg EU-finansiering til å bli Europas nye storleverandør av sjeldne jordarter. SINTEFs nettverk og erfaring i EU-systemet var en av suksessfaktorene.
15.02.18

EU premierer norsk offentlig sektor for å løse samfunnsutfordringer

Norske offentlige virksomheter har fått 121 millioner kroner fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til sine forskningsprosjekter. God kompetanse i sektoren, nærhet til sluttbruker og gode partnere innen privat næringsliv og akademia gjør prosjektene attraktive når EU skal løse store samfunnsutfordringer.
12.02.18

Benytt deg av all støtte du kan få når du søker EU

Som en ung institusjon har ikke Universitetet i Agder samme tunge erfaring som andre med EU-søknader, men er til gjengjeld fremoverlent og rask til å lære. Det ga suksess med et Horisont2020-prosjekt om konflikter i Europa. Råd nummer én: Les arbeidsprogrammet.
05.02.18

Gratis konsulenthjelp ga suksess

En norskutviklet medisin mot cystisk fibrose blir nå testet på europeiske pasienter med finansiering fra EU. Forskningsrådets eksterne konsulenthjelp var god å ha for det norske firmaet, men alt gikk ikke knirkefritt.
05.02.18

Ikke vent med å søke ERC til du har en perfekt CV

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.
26.01.18

Hvordan kan et EU-prosjekt redde cruisepassasjerer i Arktis?

Stayerevne sikret Horisont 2020-finansiering til et stort prosjekt for bedre beredskap for maritim aktivitet i nordområdene. Nord universitet lyktes ikke på første forsøk, men så slo de til.
15.01.18

Store muligheter for økt norsk vekst i Horisont 2020

Nærmere fem milliarder kroner har norske aktører konkurrert seg til fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til nå. Med enda mer målrettet innsats kan Norge gjøre det skarpere i konkurransen, viser ny rapport.