Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

154 treff
16.11.17

Tips fra H2020-vinnere til nye søkere

Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.
10.11.17

– Få med folk som har erfaring med å skrive Horisont 2020-søknad

Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Søknaden var et initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet. – Vi fikk med samarbeidspartnere som kunne gi hver sine gode bidrag til søknaden, sier Rolf Rønning ved HINN.
01.11.17

Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
31.10.17

Gode nyheter for MSCA-stipendiater fra 2018

EU kommer med gode nyheter for forskere som får MSCA-stipend fra 2018. Blant annet åpner EU for at forskere kan jobbe deltid med sitt MSCA-stipend og beholde det om man også får ERC-tildeling.
17.10.17

Nytt H2020-kurs for forskere og rådgivere

Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til EUs rammeprogram Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).
11.10.17

Lanseringsmøter om de nye arbeidsprogrammene

I høst inviterer Forskningsrådet og øvrig virkemiddelapparat, til arbeidsmøter rundt i landet om det nye arbeidsprogrammet. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020.
10.10.17

Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 30 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.
02.10.17

Stort nettverk gjev fleire moglegheiter

– Ver synlege, delta på arrangement og knyt kontaktar. Det er forskar Otto Andersen ved Vestlandsforsking sine viktigaste råd til dei som vil lukkast med større forskingsprosjekt.
28.09.17

Nye "tungvektere" ved Brussel-kontoret

Forskningsrådet har fått ny ledelse og kontakter ved vårt Brussel-kontor.
26.09.17

Seks får Starting Grant fra ERC – fem kvinner

Seks forskere fra norske institusjoner får Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant i år. Tildelingen er på inntil 14 millioner kroner. For første gang er kvinnene i flertall blant dem som mottar Starting Grant-ene i Norge.
15.09.17

Dra ut så tidlig du kan

Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.
07.09.17

Nå går’n på gummisåler

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer et Horisont 2020-prosjekt som utvikler og tester en beltegående skogsmaskin. Den ble vist frem i sommer.
28.08.17

Norsk-koordinerte prosjekter trekkes frem i Horisont 2020

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.
24.08.17

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.
23.08.17

På CV-en: Søke penger fra EU

28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer, med særlig vekt på rammeprogrammet Horisont 2020. Nord universitet i Bodø tilbyr kurset på nytt våren 2018.
22.08.17

EU-midler til to prosjekter om innovasjon i offentlig sektor

To norske prosjekter om innovasjon i offentlig sektor har nådd opp i konkurransen om EU-midler gjennom Horisont 2020.
17.08.17

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
27.06.17

Skreddersy prosjektet etter utlysningen

– Vi finleser utlysningen og skreddersyr prosjektet etter det utlysningen spør om. Prosjektet må utformes etter utlysningen, sier forsker Michaela Aschan. Tromsø-professoren deltar i et tverrfaglig og flernasjonalt forskernettverk som har gjort stor lykke med sine søknader til Horisont 2020 - suksessraten er på hele 30 prosent.
23.06.17

"Nothing is business as usual in Europe"

Usikre tider med mer ustabile allianser, Brexit, terror, klimaendringer, aldrende befolkning og økende spredning av falske nyheter samtidig med en rivende teknologisk utvikling var blant temaene som engasjerte da Norway Day ble arrangert i Brussel for tredje år på rad.
14.06.17

Slik blir du best i Europa

Et norsk oppstartsselskap innen helse kom på topp blant europeiske små og mellomstore bedrifter i EUs siste runde av tildelinger. Det sikret prosjektet deres nesten 30 millioner kroner. Hvordan kunne et to år gammelt selskap nå helt til topps?
08.06.17

Så enkelt søker du Forskningsrådet om støtte til å skrive EU-søknader

Planlegger du å søke om EU-midler fra Horisont 2020, har Forskningsrådet midler du kan motta (PES2020). Du kan få økonomisk støtte til å finne både partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.
01.06.17

Planlagte utlysninger i Horisont 2020 med relevans for velferd, arbeidsliv og migrasjon

Nye utlysninger i EUs Horisont 2020 er under utarbeidelse og blir klare til høsten. Flere av utlysningene vil være relevante for temaer som dekkes av Velferd, arbeidsliv og migrasjon-programmet (VAM) i Forskningsrådet.
12.05.17

Norge har mye å hente på å se sammenhengen i EUs programmer for utdanning og forskning

Norske institusjoner må bli bedre til å se mulighetene i EUs programmer for utdanning og forskning mer strategisk. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Forskningsrådet ser mulighetene dette kan gi og har arrangert den første fellessamlingen i Brussel om temaet.
05.05.17

Deltagelse i nettverk fører flere forskere til Horisont 2020

– Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid. Tre av fire svarer at deltagelsen i nettverket har ført til mer internasjonalt samarbeid for dem selv, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.
04.05.17

Nye betingelser for støtte til etablering av Horisont 2020-prosjekter

Fra PES2020 får du nå støtten utbetalt som tilskudd og egne kostnader må ikke lenger rapporteres til Forskningsrådet. I tillegg har satsene økt både for ordinære deltakere og koordinatorer for samarbeidsprosjekter. Endringene gjelder fra 1. mai i år.
03.05.17

Norsk prosjekt ga støtet til EU-prosjekt

Nofima bidro med gode ideer om forskning på mattrygghet og forbrukere til EU-kommisjonen, og endte opp med å vinne en utlysning der 11 konkurrenter ble slått ut.
21.04.17

EU ser på Norge som en viktig innspillsaktør til neste rammeprogram

Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning og innovasjon, har vært i Norge for å få bidra til diskusjonen om EU sitt neste forsknings- og innovasjonspogram, FP9. EU ser på Norge som en viktig aktør i den pågående innspillsfasen og vil lytte til forslagene som kommer.
20.04.17

Suksess med samarbeid på tvers av fag og sektorer

NTNU-professor Annemie Wyckmans leder et samarbeidsprosjekt mellom EU og Kina om smart bærekraftig byutvikling, med finansiering fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Allsidig internasjonal erfaring hos prosjektlederen og strategisk satsing på temaet smarte byer ved NTNU har vært viktig for gjennomslaget i Horisont 2020. Wyckmans har også benyttet hele bredden av Forskningsrådets mange virkemidler i sine aktiviteter.
18.04.17

Ble koordinator i sitt første EU-prosjekt

Maktbalansen i delingsøkonomien i Europa er tema for et nytt Horisont 2020-prosjekt med norsk ledelse. Nå er Handelshøyskolen BI sulten på flere EU-prosjekter.