Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

166 treff
15.01.18

Store muligheter for økt norsk vekst i Horisont 2020

Nærmere fem milliarder kroner har norske aktører konkurrert seg til fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til nå. Med enda mer målrettet innsats kan Norge gjøre det skarpere i konkurransen, viser ny rapport.
12.01.18

Netthøring om EUs programmer for forskning og innovasjon

Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger på hvilke områder og tema som er viktig å prioritere i neste rammeprogram for forskning og innovasjon samt hvordan det kan bli mer relevant for brukerne. Forskningsrådet oppfordrer alle aktører til å gi sine innspill i denne åpne netthøringen.
10.01.18

10 milliarder til samarbeid med land utenfor Europa gjennom Horisont 2020

EU har besluttet å styrke forskningssamarbeidet med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og lyser ut 10 milliarder kroner over de neste tre årene. Mange av disse landene er også prioriterte av Norge, og norske miljøer kan delta og søke om disse midlene fra Horisont 2020.
08.01.18

Banebrytende forskning ble belønnet

Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.
18.12.17

Kick-startet prosjektet med reisestøtte fra Forskningsrådet

Et Stavanger-firma med et konsept for flytende havvind, har på få måneder både søkt og fått finansiering fra EUs SMB-instrument, skaffet partner og startet prosjektet.
11.12.17

Lykkes bedre i Horisont 2020 med et COST-nettverk

Sjansen for å få Horisont 2020-prosjekt er dobbel så stor når søkeren tilhører et internasjonalt forskernettverk – i alle fall hvis nettverket er finansiert av organisasjonen COST.
05.12.17

Fem forskere ved UiB og UiO får ERCs Consolidator Grant

Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.
01.12.17

Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.
01.12.17

Mer i PES2020-støtte til bedrifter som søker SMB-instrumentet

Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020-ordningen til bedrifter som søker EUs SMB-instrument. SMB-instrumentet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.
24.11.17

Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.
22.11.17

Mye midler og store muligheter innenfor sirkulær økonomi

EU jobber tungt for å få økonomien grønnere i tråd med FNs bærekraftmål. Nå utlyser Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 nesten ni milliarder kroner til forskning og innovasjon på sirkulær økonomi.
22.11.17

Resultater fra EUs Horisont 2020 visualisert på våre nettsider

Siden oppstarten i 2014 har norske aktører deltatt aktivt og konkurrert seg til over 4 milliarder norske kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Alle resultater fra signerte kontrakter med norsk deltakelse er nå tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider presentert på en ny og visualisert måte.
16.11.17

Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.
10.11.17

– Få med folk som har erfaring med å skrive Horisont 2020-søknad

Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Søknaden var et initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet. – Vi fikk med samarbeidspartnere som kunne gi hver sine gode bidrag til søknaden, sier Rolf Rønning ved HINN.
01.11.17

Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
31.10.17

Gode nyheter for MSCA-stipendiater fra 2018

EU kommer med gode nyheter for forskere som får MSCA-stipend fra 2018. Blant annet åpner EU for at forskere kan jobbe deltid med sitt MSCA-stipend og beholde det om man også får ERC-tildeling.
17.10.17

Nytt H2020-kurs for forskere og rådgivere

Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til EUs rammeprogram Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).
11.10.17

Lanseringsmøter om de nye arbeidsprogrammene

I høst inviterer Forskningsrådet og øvrig virkemiddelapparat, til arbeidsmøter rundt i landet om det nye arbeidsprogrammet. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020.
10.10.17

Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 30 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.
02.10.17

Stort nettverk gjev fleire moglegheiter

– Ver synlege, delta på arrangement og knyt kontaktar. Det er forskar Otto Andersen ved Vestlandsforsking sine viktigaste råd til dei som vil lukkast med større forskingsprosjekt.
28.09.17

Nye "tungvektere" ved Brussel-kontoret

Forskningsrådet har fått ny ledelse og kontakter ved vårt Brussel-kontor.
26.09.17

Seks får Starting Grant fra ERC – fem kvinner

Seks forskere fra norske institusjoner får Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant i år. Tildelingen er på inntil 14 millioner kroner. For første gang er kvinnene i flertall blant dem som mottar Starting Grant-ene i Norge.
15.09.17

Dra ut så tidlig du kan

Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.
07.09.17

Nå går’n på gummisåler

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer et Horisont 2020-prosjekt som utvikler og tester en beltegående skogsmaskin. Den ble vist frem i sommer.
28.08.17

Norsk-koordinerte prosjekter trekkes frem i Horisont 2020

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.
24.08.17

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.
23.08.17

På CV-en: Søke penger fra EU

28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer, med særlig vekt på rammeprogrammet Horisont 2020. Nord universitet i Bodø tilbyr kurset på nytt våren 2018.
22.08.17

EU-midler til to prosjekter om innovasjon i offentlig sektor

To norske prosjekter om innovasjon i offentlig sektor har nådd opp i konkurransen om EU-midler gjennom Horisont 2020.
17.08.17

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.