Gå direkte til innhold

Resultater fra Norges deltakelse i Horisont 2020 fram til 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med sitt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014–20.

Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Vi følger med på den norske deltakelsen med stor interesse, og nye oppdateringer vil bli formidlet så snart vi har mulighet for det.

Publisert:
07.09.2015
Sist oppdatert:
16.03.2018