This site use cookies to provide the best possible experience for you. By closing this message you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here.
Close disclaimer
Skip to content

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCP-ene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema.

Forskningsrådets koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP):
  • Bente Bakos 
    Mobil: +47 958 70 676
    E-post:bba@forskningsradet.no 
  • Martha Grønning
    ​Mobil: + 47 45480299
    E-post: mgro@forskningsradet.no

 

Pilar 1 - Fremragende forskning


Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

• Berit Sundby Avset
   Mobil: +47 930 59 324 
   E-post: bsa@forskningsradet.no

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no 
• Berit Sundby Avset 
   Mobil: +47 930 59 324 
   E-post: bsa@forskningsradet.no 

 

 

 

Fremtidsteknologier (FET)

• Cecilie Anita Mathiesen 
   Mobil: +47 456 90 357 
   E-post: cam@forskningsradet.no
• Pål Sigurd Malm
   Mobil: +47 915 35 683 
   E-post: psma@forskningsradet.no

 

 

 

 

 

 

Forskningsinfrastruktur

• Ulrike Jaekel 
   Mobil: +47 908 23 797 
   E-post: uj@forskningsradet.no
• Solveig Flock 
   Mobil: +47 957 74 597 
   E-post: sfl@forskningsradet.no 
• Kirsti Solberg Landsverk
   Mobil: +47 932 53 638 
   E-post: ksl@forskningsradet.no 
• Odd Ivar Eriksen
   Mobil: +47 930 59 479 
   E-post: oie@forskningsradet.no 

Pilar 2 - Konkurransedyktig næringsliv


Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

• Kim Davis
​   Mobil: +47 930 59 307
​   E-post: kid@forskningsradet.no
• Henning Maagerud
​   Mobil: +47 922 22 992
   E-post: hm@forskningsradet.no

 

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (NMBP) 

​• Tor Einar Johnsen
​   Mobil: +47 924 32 174 
   E-post: tej@forskningsradet.no

• Lenka Hannevold
​   Mobil: +47 982 30 453
   E-post: lha@forskningsradet.no

​• Karin Totland
​   Mobil: +47 920 85 402
   E-post: kt@forskningsradet.no 

 

 

Romforskning

• Marianne Vinje Tantillo (Norsk Romsenter)
   ​Mobil: +47 988 82 638 
   E-post: marianne.vinje.tantillo@spacecentre.no
​• Terje Wahl (Norsk Romsenter) 
​   Mobil: +47 901 24 850 
   E-post: terje.wahl@spacecentre.no

​Små og mellomstore bedrifter (SMB)

• Tone Varslot Stave (Innovasjon Norge)
​   Mobil: +47 952 25 533 
​   E-post: tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

​• Benedicte Sognefest (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 909 46 514
E-post: Benedicte.Sognefest@innovasjonnorge.no

​• Mathias Aguirre Havgar (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 93841275
​E-post: mathias.aguirre.havgar@innovasjonnorge.no

Risikokapital
Geir Ove Hansen (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 414 27 715 
E-post: geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no 

Siri Røsberg (Innovasjon Norge)
Mobil: +47 907 99 494
E-post: Siri.Rosberg@innovasjonnorge.no

Pilar 3 - Samfunnsutfordringer

 

Helse

• Kristin Andersen
​   Mobil: +47 905 81 647 
   E-post: kran@forskningsradet.no 
​• Berit Nygaard 
   Mobil: +47 926 57 942 
​   E-post: bn@forskningsradet.no 
• Lars Petter Korsnes
​   Mobil: +47 977 49 766 
​   E-post: lpk@forskningsradet.no

 

 

Mat, hav og bioøkonomi

​• Gudrun Langthaler 
   Mobil: +47 415 07 309 
​   E-post: gla@forskningsradet.no 
• Øystein Rønning 
​   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no

• Kristin Dawes
​   Mobil: +47 941 49 351
   E-post: krid@forskningsradet.no

Lars Hagbarth Andresen
​Mobil: +47 91 74 71 17
E-post: lhan@forskningsradet.no

 

 

Energi 

• Marianne Haavardsholm Aandahl 
​   Mobil: +47 991 51 936 
   E-post: mhaa@forskningsradet.no 
​• Tor Ivar Eikaas
​   Mobil: +47 926 04 524 
   E-post: tie@forskningsradet.noTransport

• Verena Hackmann 
​   Mobil: +47 947 87 913 
   E-post: vha@forskningsradet.no 

 

Klima, miljø og ressurser

• Ingunn Borlaug Lid 
​   Mobil: +47 957 78 007 
   E-post: il@forskningsradet.no 
​• Janicke Anne Giæver 
   Mobil: + 47 932 53 372 
​   E-post: jag@forskningsradet.no 
• Oda Bjelland Mathiassen 
   Mobil: + 47 
​   E-post: obm@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Samfunn – Europa i endring

• Øydis Hagen 
​   Mobil: +47 995 95 353 
   E-post: oem@forskningsradet.no 
​• Kristin Eikeland Johansen
​   Mobil: +47 934 31 403
   E-post: kej@forskningsradet.no

 

 

 

Sikkerhet

• Berit Berg Tjørhom
​   Mobil: +47 482 63 250
   E-post: bbt@forskningsradet.no
​• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992
​   E-post: hm@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

• Kristin Eikeland Johansen
​   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

• Aleksandra Witczak Haugstad
   Mobil: +47 922 82 462
   E-post: awh@forskningsradet.no

Offentlig sektor

• Idun Lyngstad
​   Mobil: +47 911 88 277
   E-post: ily@forskningsradet.no
​• Carina Hundhammer
   Mobil: +47 469 59 970
​   E-post: chu@forskningsradet.no 

 

Næringsliv
​Stefan Gundersen
Mobil: +47 99 42 86 41
E-post: sg@forskningsradet.no 

 

 

 

Legal and financial

• Anja Wiesbrock
Mobil: +47 947 88 832
E-post: awi@forskningsradet.no

​• Carina Hundhammer 
   Mobil: +47 469 59 970
​   E-post: chu@forskningsradet.no

Published:
10.10.2013
Last updated:
04.01.2019