This website uses cookies to enhance your user experience.
Our full privacy policy is available here.
Close disclaimer
Skip to content

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCP-ene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema.

Forskningsrådets koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP):

• Bente Bakos
   Mobil: +47 958 70 676
   E-post: bba@forskningsradet.no
 
Pilar 1 – Fremragende forskning

Det europeiske forskningsrådet (ERC)

• Berit Sundby Avset
   Mobil: +47 930 59 324
   E-post: bsa@forskningsradet.no
• Per Ivar Høvring
   Mobil: +47 917 32 120
   E-post: pih@forskningsradet.no
• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

Fremtidsteknologier (FET)

• Cecilie Anita Mathiesen
   Mobil: +47 456 90 357
   E-post: cam@forskningsradet.no

• Pål Sigurd Malm
   Mobil: +47 915 35 683
   E-post: psma@forskningsradet.no  

Forskningsinfrastruktur

• Ulrike Jaekel
   Mobil: +47 908 23 797
   E-post: uj@forskningsradet.no
Solveig Flock
   Mobil: +47 957 74 597
   E-post: sfl@forskningsradet.no 
• Kirsti Solberg Landsverk
   Mobil: +47 932 53 638
   E-post: ksl@forskningsradet.no
• Odd Ivar Eriksen
   Mobil:  930 59 479
   E-post: oie@forskningsradet.no

Pilar 2 – Konkurransedyktig næringsliv 

IKT

• Kim Davis
   Mobil: +47 930 59 307   
   E-post: kid@forskningsradet.no

• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992
   E-post: hm@forskningsradet.no

• Benedicte Sognefest
   Mobil: +47 909 46 514
   E-post: beso@forskningsradet.no

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (NMBP)

• Tor Einar Johnsen
   Mobil: +47 924 32 174
   E-post: tej@forskningsradet.no

• Øystein Rønning
   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no 

Romforskning

• Marianne Vinje Tantillo (Norsk Romsenter)  
   Mobil: +47 988 82 638 
   E-post: marianne.vinje.tantillo@spacecentre.no  

• Terje Wahl (Norsk Romsenter)  
   Mobil: +47 901 24 850 
   E-post: terje.wahl@spacecentre.no

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

• Tone Varslot Stave (Innovasjon Norge) 
   Mobil: +47 952 25 533 
   E-post: tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

• Geir Ove Hansen (Innovasjon Norge) 
   Mobil: +47 414 27 715 
   E-post: geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no

• Stefan Gundersen
   Mobil: +47 994 28 641 
   E-post: sg@forskningsradet.no

Pilar 3 – Samfunnsutfordringer

Helse

• Kristin Andersen
   Mobil: +47 905 81 647 
   E-post: kran@gforskningsradet.no

• Berit Nygaard
   Mobil: +47 926 57 942 
   E-post: bn@forskningsradet.no
Benedicte Sognefest
   Mobil: +47 909 46 514 
   E-post: beso@forskningsradet.no

Mat, hav og bioøkonomi

• Inderjit Singh Marjara
   Mobil: +47 988 23 814 
   E-post: ism@forskningsradet.no
• 
Gudrun Langthaler
   Mobil:  +47 415 07 309 
   E-post: gla@forskningsradet.no

• Øystein Rønning
   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no  

Energi

• Marianne Haavardsholm Aandahl
   Mobil: +47 991 51 936 
   E-post: mhaa@forskningsradet.no

• Mari Lyseid Authen
   Mobil: +47 454 66 328 
   E-post: mlau@forskningsradet.no 

• Tor Ivar Eikaas
   Mobil: +47 926 04 524 
   E-post: tie@forskningsradet.no

Transport

• Verena Hackmann
   Mobil: +47 947 87 913 
   E-post: vha@forskningsradet.no 

• Frøydis Gaarder
   Mobil: +47 932 31 373 
   E-post: fg@forskningsradet.no 

Klima, miljø og ressurser

• Ingunn Borlaug Lid
   Mobil: +47 957 78 007 
   E-post: il@forskningsradet.no
Janicke Anne Giæver
   Mobil: +47 932 53 372 
   E-post: jag@forskningsradet.no

Samfunn – Europa i endring

• Øydis Hagen
   Mobil: +47 995 95 353 
   E-post: oem@forskningsradet.no 

• Kristin Eikeland Johansen
   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

Sikkerhet

• Berit Berg Tjørhom
   Mobil: +47 482 63 250 
   E-post: bbt@forskningsradet.no

• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992 
   E-post: hm@forskningsradet.no 

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

• Kristin Eikeland Johansen
   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

• Aleksandra Witczak Haugstad
   Mobil: +47 922 82 462 
   E-post: awh@forskningsradet.no 

Offentlig sektor
• Idun Lyngstad
   Mobil: +47 911 88 277 
   E-post: ily@forskningsradet.no

Legal and financial

• Anja Wiesbrock
   Mobil: +47 947 88 832 
   E-post: awi@forskningsradet.no

• Carina Hundhammer
   Mobil: +47 469 59 970 
   E-post: chu@forskningsradet.no

Published:
10.10.2013
Last updated:
02.01.2018