Gå direkte til innhold

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon - NMBP

Vekst og sysselsetting i Europa står høyt på dagsorden i EU. Key Enabling Technologies (KETs) er investeringer og teknologier som vil gi europeisk industri tilstrekkelig konkurransekraft til å kapitalisere på nye markeder.

NMBP-programmet fokuserer på fire KETs: Nanoteknologi, avanserte Materialer, Bioteknologi og avanserte Produksjonsprosesser.

  • Nanoteknologier kan lage materialer og komponenter på en svært liten skala og berører alle aspekter i menneskets liv: elektronikk, medisin, dagligdagse produkter, biler og hus. Forskning på dette området vil få frem nye produkter og tjenester i industrien som vil forbedre human helse samtidig som ressursbruken reduseres og miljøet forbedres.
  • Avanserte materialer kan introdusere ny funksjonalitet og bedre egenskaper samtidig med økt verdiskaping i eksisterende produkter og prosesser. Forskningen kan ta utgangspunkt i materialet, industrien (prosesser) eller ut fra bruksområdet (energi, helse, transport). Et viktig aspekt er redusert ressursbruk.
  • Bioteknologi anvender vitenskapelige og ingeniørmessige metoder på levende organismer. Bioteknologien skal forbedre industriprosesser på en konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av materialer, kjemikalier og brennstoff. Teknologien skal gi europeisk industri en vitenskapelig, teknologisk og innovativ base.
  • NMBP-Kommisjonen følger opp den gode erfaringen de har gjort med de såkalte Public-Private Partnerships (PPPene). De viderefører de to på vareproduksjon (Factory of the Future, FoF) og energieffektive bygg (Energy efficient Buildings, EeB), og de starter en ny på bærekraftig prosessindustri (Sustainable Process Industry, SPIRE).
  • Bærekraftig utvikling ansees som en nøkkelfaktor for produksjon i Europa. Det må investeres i nye metoder for fleksibel produksjon, rene prosesser og økt gjenbruk og resirkulering for å bedre industriens muligheter. Økt fokus på dette har resultert i at deler av NMBP-utlysningene er lagt inn i et eget fokus-område: Industri 2020 i den sirkulære økonomien. Her ligger PPPene FoF og SPIRE f.eks.

Det er satt søkelys blant annet på områder som kan gjøre det lettere for næringslivet å ta de nye teknologiene i bruk, bl.a. ved mer stabile produksjonsprosesser eller å fremskaffe ny kunnskap for å bedre reguleringen av området slik at risikoen for aktørene (industrien, forbrukerne) reduseres. Det legges stor vekt på robust teknologiutvikling slik at HMS og andre aspekter ved ny teknologi er sentrale temaer for utlysningene som kommer. 

Bioteknologi er et nytt område som legges sammen med de tre tidligere områdene i NMP. Her er hovedvekten på industriell bioteknologi, mens delprogram to i samfunnsutfordringene (Food…) tar for seg bioteknologi i tilknytning til mat, jord-, skog- og havbruk og bioøkonomi, se Mat, Hav og Bioøkonomi.
 

Skrevet av:
Tor Einar Johnsen Seniorrådgiver 22 03 75 44 tej@forskningsradet.no
Publisert:
05.12.2013