Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Matsikkerhet, bærekraftig land- og skogbruk, marin, maritim og ferskvannsrelatert forskning og bioøk

Mer mat og andre biobaserte produkter som produseres på en bærekraftig måte med bl. a. kun bruk av fornybare råstoffer, minimal miljøpåvirkning og klimagassutslipp skal berede grunnen for en europeisk bioøkonomi.

Samfunnsutfordringen favner bredt og utlyser problemstillinger knyttet til mat og biomasseproduksjon fra både land, hav og ferskvann. Foredling av biomassen gjennom bl. a. bioteknologi, forbruker- og samfunnsaspekter er viktige temaer under denne samfunnsutfordringen. Tverrgående forsknings- og innovasjonsaktiviteter knyttet til marine og maritime temaer skal bidra til en mer helhetlig bærekraftig utnyttelse av det store ressursgrunnlaget i havet.

Matsikkerhet og -trygghet er et av hovedmålene for forsknings- og innovasjonsinnsats knyttet til bioproduksjon gjennom landbruk, fiskeri og akvakultur samt matproduksjonssystemer. Hele verdikjeden med forbruker-, helse-, miljø-, avfalls- og samfunnsøkonomiske aspekter er integrert.

Kunnskapsgrunnlaget for en europeisk bioøkonomi skal skapes gjennom forskning omkring land- og havbasert biomasseproduksjon og foredlingsprosesser. Gjennom anvendelse av bl. a bioteknologi skal biobaserte produkter for industri og forbrukere o bidra til fremtidens økonomiske grunnlag.

Alle sider ved bioproduksjon - fra bl. a. dyre- og plantehelse til skogsbruk samt for politikkutforming - vil bli adressert i denne satsingen. Selv om bioøkonomien skal bidra til å skape arbeidsplasser og vekst skal bioproduksjonen ikke gå på bekostning av miljø eller økosystemer. Dette kravet legges til grunn i alle utlysningstekstene.

I denne samfunnsutfordringen er også tverrgående marine og maritime temaer inkludert. Integreringen vil sette oss i stand til å kunne dra nytte av marine ressurser som er både biologiske og ikke-biologiske og sikre at en negativ påvirkning av det marine miljøet holdes på et minimum.

Bioteknologi er en nøkkelteknologi, og er en del av dette delprogrammet. Utlysning av de mer generiske temaene finner en i satsingene "LEIT-NMP+B", mens mer markedsnær forskning og innovasjon utlyses gjennom Joint Technology Initiative for Biobased Industries, BRIDGE.

Skrevet av:
Gudrun Langthaler Spesialrådgiver +47 22 03 75 35 gla@forskningsradet.no
Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
21.02.2018