Gå direkte til innhold

Kurstilbud og søknadshjelp

The Path to EU Excellence er Forskningsrådets nye satsing på kompetansebygging for norske miljøer som vil søke prosjekter i Horisont 2020. Målet er at alle søkermiljøer skal tilbys god hjelp og støtte, slik at norske søkere leverer flere og bedre søknader til Horisont 2020.

Her finnes det kurstilbud enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, kommer fra næringslivet eller offentlig sektor. Flere av kurstilbudene er åpne for alle, mens enkelte kurs retter seg spesielt mot en enkelt målgruppe, som f.eks. EU-rådgivere.

Kurstilbudet inneholder både introduksjonskurs (nivå 1), og viderekommende kurs (nivå 2 og 3). Kursene dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identifisering av muligheter og søknadsutvikling til prosjektgjennomføring.
 


Vi tilbyr også konkret hjelp til søknadsutvikling, samt gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader. Dette tilbudet er hovedsakelig for norske søkere som ikke har eget EU-rådgiverapparat, eller der rådgiverapparatet er lite. Dette tilbudet retter seg hovedsaklig mot næringsliv, offentlig sektor og søkere fra institusjoner uten eget rådgiverapparat. Du kan og søke hjelp hos Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for Horisont 2020.

Satsingen er utarbeidet i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR)/Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Innovasjon Norge (IN).

Kurstilbudet er under utvikling, og flere kurs kommer etter hvert, spesielt under nivå 3. Se kursoversikten her. 

I tillegg tilbyr Nord Universitet et studie med 10 studiepoeng. Studiet, som har fått navnet "EUs virkemidler for forskning og innovasjon", har oppstart våren 2018 og med søknadsfrist 8. januar 2018.

Publisert:
27.09.2016
Sist oppdatert:
30.10.2017