Gå direkte til innhold

Nivå 2 - Viderekommende kurs

Kursene på nivå 2 retter seg mot deg som allerede har noe erfaring med Horisont 2020 søknadsarbeid.

Kursene egner seg for prosjektledere, forskere og andre som har sentrale roller i et Horisont 2020-prosjekt. Nivået inneholder både kurs med bred tematikk, som søknadsstrategi og søknadsstøtte, og kurs som er spesialiserte og går dypere inn i ett tema. Noen av kursene er spesielt innrettet mot EU-rådgivere, forskningsadministatorer, og økonomimedarbeidere. Se under for beskrivelse av hvert enkelt kurs.

Kursoversikt 2018

Dato Sted Kurs Status
6. - 7. februar Trondheim (NTNU) Proposal Writing - Focus Impact Avholdt
14. februar Tromsø (UiT) H2020 - Prosjektutvikling 2 Avholdt
15. februar Forskningsrådet, Abel 1 H2020 - Prosjektutvikling 2 Avholdt
6. - 7. mars Tromsø (UiT) Proposal Writing - Focus Impact Avholdt
10. - 11. april Stavanger (UiS) Proposal Writing - Focus Impact Åpen for påmelding
17. april Trondheim (NTNU) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Åpen for påmelding
18. april Trondheim (NTNU) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Åpen for påmelding
24. april Hotell Scandic Lerkendal, Trondheim Konsortieavtalen Åpen for påmelding
25. - 26. april Trondheim (NTNU) Drift og økonomi i et EU-prosjekt Åpen for påmelding
8. - 9. mai Universitetet i Bergen (UiB) Proposal Writing - Focus Impact Kun for ansatte ved UiB
8. - 9.  mai Havforskningsinstituttet, Bergen Proposal Writing - Focus Impact Kun for ansatte ved Havforskningsinstituttet
22. - 24. mai Forskningsrådet, Lysaker Horizon 2020 - Master of Finance and EC Audits Åpen for påmelding
29. mai Univeristetet i Oslo (UiO) Proposal Development - Focus Impact Kun for ansatte ved UiO
31. mai - 1. juni Kjeller Proposal Writing - Focus Impact Åpen for påmelding
19. - 20. juni ​Forskningsrådet, Abel 1 Drift og økonomi i et EU-prosjekt Åpen for påmelding
21. juni Forskningsrådet, Abel 3 Konsortieavtalen Åpen for påmelding
04. - 05. september Kristiansand (UiA) Proposal Writing - Focus Impact Åpen for påmelding
11. september Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Åpen for påmelding
12. september Universitetet i Oslo (UiO) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Kun for ansatte ved UiO
18. - 19. september Universitetet i Oslo (UiO) Drift og økonomi i et EU-prosjekt Kun for ansatte ved UiO
20. september Universitetet i Oslo (UiO) Konsortieavtalen Kun for ansatte ved UiO
2. - 3. oktober Forskningsrådet, Abel 1 Drift og økonomi i et EU-prosjekt Åpen for påmelding
4. oktober Forskningsrådet, Abel 1 Konsortieavtalen Åpen for påmelding
30. oktober ​Universitetet i Bergen (UiB) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Åpen for påmelding
31. oktober Universitetet i Stavanger (UiS) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 Åpen for påmelding

 

Kursene på dette nivået er:

 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt
 • ERC Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant
 • Impact i søknader
 • Konsortieavtalen
 • Konsortier og partnerskapsbygging
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA
 • Proaktiv EU-rådgivning
 • Prosjektutvikling - nivå 2
 • Prosjektstøtte – nivå 2
 • Søknadsstrategi
 • Søknadsstøtte – nivå 2 

Drift i og økonomi i et EU-prosjekt

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring.
Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.Kurset arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Europa Media.

ERC Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant

Det europeiske forskningsrådet (ERC) er flaggskipet i Horisont 2020 og er ulikt de fleste andre finansieringskilder. ERC støtter ambisiøse ideer med stort potensiale og høy risiko i forskningsprosjekter.Kurset vil hjelpe deg å utvikle en konkurransedyktig søknad til ERC. Du vil få viktig informasjon om hvordan du skal skrive en best mulig søknad basert på erfaringer fra tidligere ERC-utlysninger.
Kurset vil gjennomgå de ulike evalueringskriteriene som brukes av ERC, og hvordan disse skal forstås.Kurset ledes av et erfarent konsulentfirma. Forskningsrådet bruker bl.a. Yellow Research og Beacontech. Begge har omfattende erfaring med å lede ERC workshops, og med å gjennomgå søknader til ERC Grants. Kurset arrangeres på forespørsel i samarbeid med forskningsinstitusjonene.

Impact i søknader

Målet med kurset er å lære søkerne å selge inn sine ideer i prosjektsammendraget og impact-delen. Samfunnspåvirkning (impact) er et av de viktigste evalueringskriteriene i europeiske prosjektforslag, hvor man forklarer den forventede effekten av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sean McCarthy.

Konsortieavtalen

Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Kurset gjennomgår også kontraktsmalen mellom Europakommisjonen og prosjektet (Model Grant Agreement), og hvilke krav den setter til konsortieavtalen. Kurset arrangeres i samarbeid med Europa Media.

Konsortier og partnerskapsbygging
Dette kurset gir deg kompetanse om hva som kjennetegner et godt konsortium, hvilken roller de ulike partnerne kan ha og hvilke punkter som er viktig for en god konsortieavtale. Kurset vil omfatte temaer som hvordan finne og bygge et nettverk av mulige partnere, hva rollen til en koordinator er, samt øvrige roller og ansvar i prosjektet.

Marie Skłodowska-Curie Actions  - Individual Fellowships

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA - IF), er et instrument for individuell karriereutvikling eller for å rekruttere forskere av høy kvalitet til din institusjon. Denne ordningen er for deg som ønsker å styrke din karriereutvikling ved å ta et år eller to ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.
Kurset retter seg mot to typer deltakere, både de individuelle forskerne som vil reise ut, men også mot veiledere, forskningsledere og andre som ønsker å rekruttere gode forskere til Norge for et tidsbegrenset forskningsopphold. Også bedrifter som er forskningsintensive kan bruke disse stipendene. Kurset tar for seg hvordan skrive en god søknad og inneholder også intervjutrening i med søknadsprosessen. Kurset arrangeres på forespørsel.

Proaktiv EU-rådgivning

Dette kurset gir tips til hvordan en EU-rådgiver kan arbeide systematisk med eget forskermiljø og hvordan koble det mot Horisont 2020. Videre vil du lære hvordan du kan presentere mulighetene i Horisont 2020 på en god måte og hjelpe forskere å se verdien av en utlysning i forhold til egne forskningsinteresser. Kurset gir deg også gode kommunikasjonsverktøy for å avlive myter og synliggjøre muligheter.

Prosjektutvikling – nivå 2

Kurset gir en innføring i hvordan du kan skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til Horisont 2020. Du får tips om hvordan du kan legge en strategi for en god søknad, og hva som bør vektlegges i de ulike delene av prosjektsøknaden. Kurset omhandler temaer som; hva en søknad skal inneholde, selve søknadsskriveprosessen, samt hvordan søknader evalueres.

Prosjektstøtte – nivå 2

Dette kurset vil gå gjennom typiske roller en EU-rådgiver kan bistå med i et EU-prosjektet. Det vil bli lagt vekt på hvordan man kan være prosjektleders høyre hånd for å lette oppfølgingen for prosjektleder.

Søknadsstrategi

Dette kurset gir informasjon om hvordan EU-programmene er bygget opp for å gi kompetanse om hvordan en EU-rådgiver kan arbeide strategisk i egen organisasjon, mot fokusområdet og utlysninger i inneværende arbeidsprogram i Horisont 2020. Kurset tar for seg hvordan man analyserer muligheter i arbeidsprogrammet og hvordan man kan koble det mot egen institusjons strategi og prioriteringer.

Søknadsstøtte – nivå 2

Kurset gir en innføring i hvordan man lager en god handlingsplan for søknadsprosessen, og hvordan EU-rådgivere kan bidra i søknadsfasen. Kurset tar for seg temaer som hvordan tenke som en evaluator, hvordan hjelpe til å kvalitetssikre en søknad før innsending, hvilke deler av søknaden som kan bli potensielle fallgruver og viktigheten av å svare på selve utlysningen.

 

Publisert:
27.09.2016
Sist oppdatert:
07.03.2018