Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nivå 1 - Innføringskurs

Dette nivået inneholder innføringskurs for deg som har liten erfaring med Horisont 2020.

Kursene på dette nivået er praktisk rettet. Kursene gir deg som EU-rådgiver grunnleggende ferdigheter for å kunne støtte forskere som skal søke Horisont 2020, men kurset er like egnet for søkere/forskere.

Kursene er ment å gi en innføring i EU-prosjekter, hvordan man finner utlysninger og hva som kreves av en søknad. Kursene dekker også selve prosjektfasen.

Noen av kursene er e-læringskurs, mens andre er tradisjonelle klasseromskurs. Vi anbefaler at du tar e-læringskursene: Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen før du deltar i klasseromskursene. For å delta på e-læringskursene må du første gang registrere deg på vår kursportal.

 

Aktuelle kurs på dette nivået er:

 

E-læring:

Klasseromskurs:

  • Prosjektutvikling – nivå 1
  • Søknadsstøtte – nivå 1
  • Budsjettering – nivå 1

Aktuelle kurs i 2019

Dato Sted Kurs Status
22-23. jan. 2019 Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 Avholdt

24. jan 2019

Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Avholdt

9-10.apr. 2019

Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
11. apr. 2019 Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding
4-5.juni 2019 Universitetet i Bergen Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 Åpenn for påmelding
6. juni 2019 Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding
24-25. sept. 2019 Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
26. sept. 2019 Forskningsrådet, Abel 1 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding
5-6. nov. 2019 Forskningsrådet, Frisch 1&2 Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
7. nov. 2019 Forskningsrådet, Frisch 1&2 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding

 

Innføring i Horisont 2020-pilaren Fremragende forskning

Kurset tar for seg mulighetene som ligger i Horisont 2020-pillaren Fremragende forskning (ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)).

Hensikten er å gi EU-rådgivere tilstrekkelig informasjon om dette slik at hun/han kan gjøre forskere oppmerksomme på disse mulighetene. Kurset gir innblikk i hvordan denne pilaren skiller seg fra de to andre hovedområdene i Horisont 2020.

Innføring i EU-prosjekter

Grunnleggende innføringskurs for deg som ikke har jobbet med EU/Horisont 2020 tidligere. Kurset gir en første innføring i Horisont 20020, og tar blant annet for seg hvordan Norge er involvert i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid og hvorfor, samt den politiske bakgrunnen for Horisont 2020.

Deltakerportalen

Kurset gir en praktisk innføring i deltakerportalen (Participant Portal) for Horisont 2020, hvor kan finner alle utlysninger, online manual og sentrale juridiske dokumenter.

Prosjektutvikling – nivå 1

Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått; hva er et EU-prosjekt, hvordan fungerer et konsortium, hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt og hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Søknadsstøtte – nivå 1

Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.  Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A) og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Budsjettering – nivå 1

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Publisert:
27.09.2016
Sist oppdatert:
15.02.2019