Gå direkte til innhold

Nivå 1 - Innføringskurs

Dette nivået inneholder innføringskurs for deg som har liten erfaring med Horisont 2020.

Kursene på dette nivået er praktisk rettet. Kursene gir en EU-rådgiver grunnleggende ferdigheter for å kunne støtte forskere som skal søke eller har søkt, men gir også grunnleggende kunnskap om Horisont 2020 til søkere/forskere.

Kursene er ment som en innføring til EU-prosjekter, hvordan finne utlysninger, hva kreves av en søknad og krav til prosjektdrift.

Noen av kursene er e-læringskurs mens andre er tradisjonelle klasseromskurs. Vi anbefaler at du tar e-læringskursene, Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen, før du deltar i klasseromskursene. For å delta på e-læringskursene, må du første gang registrere deg på vår kursportal.

 

Aktuelle kurs på dette nivået er:

 

E-læring

Klasseromskurs

  • Prosjektutvikling – nivå 1
  • Søknadsstøtte – nivå 1
  • Budsjettering – nivå 1
  • Prosjektstøtte – nivå 1

Aktuelle kurs i 2018

Dato Sted Kurs Status
23.01.2018 Forskningsrådet, Frisch 1 Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 Avholdt
24.01.2018 Forskningsrådet, Abel 3 Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1 Avholdt
25.01.2018 Forskningsrådet, Abel 2 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Avholdt
05.06.2018 SINTEF, Trondheim Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 Åpen for påmelding
06.06.2018 Scandic Lerkendal,Trondheim Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
07.06.2018 Scandic Lerkendal, Trondheim Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding
25.09.2018 Forskningsrådet, Frisch 1&2 Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 Åpen for påmelding
26.09.2018 Forskningsrådet, Frisch 1&2 Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
27.09.2018 Forskningsrådet, Frisch 1&2 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding
13.11.2018 Universitetet i Bergen (UiB) Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 Åpen for påmelding
14.11.2018 Universitetet i Bergen (UiB) Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1 Åpen for påmelding
15.11.2018 Forskningsrådet, Hassel 2 Horisont 2020 - Budsjettering 1 Åpen for påmelding

 

Innføring i Horisont 2020-pilaren Fremragende forskning

Kurset tar for seg mulighetene som ligger i Horisont 2020-pillaren Fremragende forskning (ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)).

Hensikten er å gi EU-rådgivere tilstrekkelig informasjon om dette slik at hun/han kan gjøre forskere oppmerksomme på disse mulighetene. Kurset gir innblikk i hvordan denne pilaren skiller seg fra de to andre hovedområdene i Horisont 2020.

Innføring i EU-prosjekter

Grunnleggende innføringskurs for deg som ikke har jobbet med EU/Horisont 2020 tidligere. Kurset gir en første innføring i Horisont 20020, og tar blant annet for seg hvordan Norge er involvert i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid og hvorfor, samt den politiske bakgrunnen for Horisont 2020.

Deltakerportalen

Kurset gir en praktisk innføring i deltakerportalen (Participant Portal) for Horisont 2020, hvor kan finner alle utlysninger, online manual og sentrale juridiske dokumenter.

Prosjektutvikling – nivå 1

Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått; hva er et EU-prosjekt, hvordan fungerer et konsortium, hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt og hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Søknadsstøtte – nivå 1

Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.  Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A) og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Budsjettering – nivå 1

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

 

Prosjektstøtte – nivå 1

Dette kurset gir deg innføring i prosjektdrift og kravene til prosjektrapportering. Du vil få en innføring i statusrapportering (periodic reports) for de ulike prosjekttypene i Horisont 2020 (RIA, IA, CSA).

Følgende temaer inngår i kurset: økonomirapportering, sluttrapportering for prosjektet (final report) og hvilke oppgaver en EU-rådgiver kan ivareta for å avlaste prosjektleder.
 

Publisert:
27.09.2016
Sist oppdatert:
05.02.2018