Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCP-ene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema.

Forskningsrådets koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP):

• Bente Bakos
   Mobil: +47 958 70 676
   E-post: bba@forskningsradet.no
 
Pilar 1 – Fremragende forskning

Det europeiske forskningsrådet (ERC)

• Berit Sundby Avset
   Mobil: +47 930 59 324
   E-post: bsa@forskningsradet.no
• Per Ivar Høvring
   Mobil: +47 917 32 120
   E-post: pih@forskningsradet.no
• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

Fremtidsteknologier (FET)

• Cecilie Anita Mathiesen
   Mobil: +47 456 90 357
   E-post: cam@forskningsradet.no

• Pål Sigurd Malm
   Mobil: +47 915 35 683
   E-post: psma@forskningsradet.no  

Forskningsinfrastruktur

• Ulrike Jaekel
   Mobil: +47 908 23 797
   E-post: uj@forskningsradet.no
Solveig Flock
   Mobil: +47 957 74 597
   E-post: sfl@forskningsradet.no 
• Kirsti Solberg Landsverk
   Mobil: +47 932 53 638
   E-post: ksl@forskningsradet.no
• Odd Ivar Eriksen
   Mobil:  930 59 479
   E-post: oie@forskningsradet.no

Pilar 2 – Konkurransedyktig næringsliv 

IKT

• Kim Davis
   Mobil: +47 930 59 307   
   E-post: kid@forskningsradet.no

• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992
   E-post: hm@forskningsradet.no

• Benedicte Sognefest
   Mobil: +47 909 46 514
   E-post: beso@forskningsradet.no

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (NMBP)

• Tor Einar Johnsen
   Mobil: +47 924 32 174
   E-post: tej@forskningsradet.no

• Øystein Rønning
   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no 

Romforskning

• Marianne Vinje Tantillo (Norsk Romsenter)  
   Mobil: +47 988 82 638 
   E-post: marianne.vinje.tantillo@spacecentre.no  

• Terje Wahl (Norsk Romsenter)  
   Mobil: +47 901 24 850 
   E-post: terje.wahl@spacecentre.no

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

• Tone Varslot Stave (Innovasjon Norge) 
   Mobil: +47 952 25 533 
   E-post: tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

• Geir Ove Hansen (Innovasjon Norge) 
   Mobil: +47 414 27 715 
   E-post: geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no

• Stefan Gundersen
   Mobil: +47 994 28 641 
   E-post: sg@forskningsradet.no

Pilar 3 – Samfunnsutfordringer

Helse

• Kristin Andersen
   Mobil: +47 905 81 647 
   E-post: kran@gforskningsradet.no

• Berit Nygaard
   Mobil: +47 926 57 942 
   E-post: bn@forskningsradet.no
Benedicte Sognefest
   Mobil: +47 909 46 514 
   E-post: beso@forskningsradet.no

Mat, hav og bioøkonomi

• Inderjit Singh Marjara
   Mobil: +47 988 23 814 
   E-post: ism@forskningsradet.no
• 
Gudrun Langthaler
   Mobil:  +47 415 07 309 
   E-post: gla@forskningsradet.no

• Øystein Rønning
   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no  

Energi

• Marianne Haavardsholm Aandahl
   Mobil: +47 991 51 936 
   E-post: mhaa@forskningsradet.no

• Mari Lyseid Authen
   Mobil: +47 454 66 328 
   E-post: mlau@forskningsradet.no 

• Tor Ivar Eikaas
   Mobil: +47 926 04 524 
   E-post: tie@forskningsradet.no

Transport

• Verena Hackmann
   Mobil: +47 947 87 913 
   E-post: vha@forskningsradet.no 

• Frøydis Gaarder
   Mobil: +47 932 31 373 
   E-post: fg@forskningsradet.no 

Klima, miljø og ressurser

• Ingunn Borlaug Lid
   Mobil: +47 957 78 007 
   E-post: il@forskningsradet.no
Janicke Anne Giæver
   Mobil: +47 932 53 372 
   E-post: jag@forskningsradet.no

Samfunn – Europa i endring

• Øydis Hagen
   Mobil: +47 995 95 353 
   E-post: oem@forskningsradet.no 

• Kristin Eikeland Johansen
   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

Sikkerhet

• Berit Berg Tjørhom
   Mobil: +47 482 63 250 
   E-post: bbt@forskningsradet.no

• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992 
   E-post: hm@forskningsradet.no 

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

• Kristin Eikeland Johansen
   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

• Aleksandra Witczak Haugstad
   Mobil: +47 922 82 462 
   E-post: awh@forskningsradet.no 

Offentlig sektor
• Idun Lyngstad
   Mobil: +47 911 88 277 
   E-post: ily@forskningsradet.no

Legal and financial

• Anja Wiesbrock
   Mobil: +47 947 88 832 
   E-post: awi@forskningsradet.no

• Carina Hundhammer
   Mobil: +47 469 59 970 
   E-post: chu@forskningsradet.no

Publisert:
10.10.2013
Sist oppdatert:
02.01.2018