Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Horisont 2020

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCP-ene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema.

Forskningsrådets koordinator for nasjonale kontaktpersoner (NCP):
  • Bente Bakos 
    Mobil: +47 958 70 676
    E-post:bba@forskningsradet.no 
  • Martha Grønning
    ​Mobil: + 47 45480299
    E-post: mgro@forskningsradet.no

 

Pilar 1 - Fremragende forskning


Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

• Berit Sundby Avset
   Mobil: +47 930 59 324 
   E-post: bsa@forskningsradet.no

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no

 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

• Per Magnus Kommandantvold
   Mobil: +47 922 47 635
   E-post: pmk@forskningsradet.no 
• Berit Sundby Avset 
   Mobil: +47 930 59 324 
   E-post: bsa@forskningsradet.no 

 

 

 

Fremtidsteknologier (FET)

• Cecilie Anita Mathiesen 
   Mobil: +47 456 90 357 
   E-post: cam@forskningsradet.no
• Pål Sigurd Malm
   Mobil: +47 915 35 683 
   E-post: psma@forskningsradet.no

 

 

 

 

 

 

Forskningsinfrastruktur

• Ulrike Jaekel 
   Mobil: +47 908 23 797 
   E-post: uj@forskningsradet.no
• Solveig Flock 
   Mobil: +47 957 74 597 
   E-post: sfl@forskningsradet.no 
• Kirsti Solberg Landsverk
   Mobil: +47 932 53 638 
   E-post: ksl@forskningsradet.no 
• Odd Ivar Eriksen
   Mobil: +47 930 59 479 
   E-post: oie@forskningsradet.no 

Pilar 2 - Konkurransedyktig næringsliv


Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

• Kim Davis
​   Mobil: +47 930 59 307
​   E-post: kid@forskningsradet.no
• Henning Maagerud
​   Mobil: +47 922 22 992
   E-post: hm@forskningsradet.no

 

Nanoteknologi, materialer, bioteknologi, produksjon (NMBP) 

​• Tor Einar Johnsen
​   Mobil: +47 924 32 174 
   E-post: tej@forskningsradet.no

• Lenka Hannevold
​   Mobil: +47 982 30 453
   E-post: lha@forskningsradet.no

​• Karin Totland
​   Mobil: +47 920 85 402
   E-post: kt@forskningsradet.no 

 

 

Romforskning

• Marianne Vinje Tantillo (Norsk Romsenter)
   ​Mobil: +47 988 82 638 
   E-post: marianne.vinje.tantillo@spacecentre.no
​• Terje Wahl (Norsk Romsenter) 
​   Mobil: +47 901 24 850 
   E-post: terje.wahl@spacecentre.no

​Små og mellomstore bedrifter (SMB)

• Tone Varslot Stave (Innovasjon Norge)
​   Mobil: +47 952 25 533 
​   E-post: tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no

​• Benedicte Sognefest (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 909 46 514
E-post: Benedicte.Sognefest@innovasjonnorge.no

​• Mathias Aguirre Havgar (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 93841275
​E-post: mathias.aguirre.havgar@innovasjonnorge.no

Risikokapital
Geir Ove Hansen (Innovasjon Norge)
​Mobil: +47 414 27 715 
E-post: geir.ove.hansen@innovasjonnorge.no 

Siri Røsberg (Innovasjon Norge)
Mobil: +47 907 99 494
E-post: Siri.Rosberg@innovasjonnorge.no

Pilar 3 - Samfunnsutfordringer

 

Helse

• Kristin Andersen
​   Mobil: +47 905 81 647 
   E-post: kran@forskningsradet.no 
​• Berit Nygaard 
   Mobil: +47 926 57 942 
​   E-post: bn@forskningsradet.no 
• Lars Petter Korsnes
​   Mobil: +47 977 49 766 
​   E-post: lpk@forskningsradet.no

 

 

Mat, hav og bioøkonomi

​• Gudrun Langthaler 
   Mobil: +47 415 07 309 
​   E-post: gla@forskningsradet.no 
• Øystein Rønning 
​   Mobil: +47 916 23 960 
   E-post: oro@forskningsradet.no

• Kristin Dawes
​   Mobil: +47 941 49 351
   E-post: krid@forskningsradet.no

Lars Hagbarth Andresen
​Mobil: +47 91 74 71 17
E-post: lhan@forskningsradet.no

 

 

Energi 

• Marianne Haavardsholm Aandahl 
​   Mobil: +47 991 51 936 
   E-post: mhaa@forskningsradet.no 
​• Tor Ivar Eikaas
​   Mobil: +47 926 04 524 
   E-post: tie@forskningsradet.no



Transport

• Verena Hackmann 
​   Mobil: +47 947 87 913 
   E-post: vha@forskningsradet.no 

 

Klima, miljø og ressurser

• Ingunn Borlaug Lid 
​   Mobil: +47 957 78 007 
   E-post: il@forskningsradet.no 
​• Janicke Anne Giæver 
   Mobil: + 47 932 53 372 
​   E-post: jag@forskningsradet.no 
• Oda Bjelland Mathiassen 
   Mobil: + 47 
​   E-post: obm@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Samfunn – Europa i endring

• Øydis Hagen 
​   Mobil: +47 995 95 353 
   E-post: oem@forskningsradet.no 
​• Kristin Eikeland Johansen
​   Mobil: +47 934 31 403
   E-post: kej@forskningsradet.no

 

 

 

Sikkerhet

• Berit Berg Tjørhom
​   Mobil: +47 482 63 250
   E-post: bbt@forskningsradet.no
​• Henning Maagerud
   Mobil: +47 922 22 992
​   E-post: hm@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Forskning med og for samfunnet (SWAFS)

• Kristin Eikeland Johansen
​   Mobil: +47 934 31 403 
   E-post: kej@forskningsradet.no 

 

 

 

 

 

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (WIDESPREAD)

• Aleksandra Witczak Haugstad
   Mobil: +47 922 82 462
   E-post: awh@forskningsradet.no

Offentlig sektor

• Idun Lyngstad
​   Mobil: +47 911 88 277
   E-post: ily@forskningsradet.no
​• Carina Hundhammer
   Mobil: +47 469 59 970
​   E-post: chu@forskningsradet.no 

 

Næringsliv
​Stefan Gundersen
Mobil: +47 99 42 86 41
E-post: sg@forskningsradet.no 

 

 

 

Legal and financial

• Anja Wiesbrock
Mobil: +47 947 88 832
E-post: awi@forskningsradet.no

​• Carina Hundhammer 
   Mobil: +47 469 59 970
​   E-post: chu@forskningsradet.no

Publisert:
10.10.2013
Sist oppdatert:
04.01.2019