Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Immaterielle rettigheter

Horisont 2020 er åpent for deltagere fra hele verden – juridiske personer som universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner, bedrifter og internasjonale interesseorganisasjoner. Her beskrives regler for vern av åndsverk, såkalte immaterielle rettigheter.

 

 

Regler for vern av åndsverk – immaterielle rettigheter


Bestemmelsene om formidling og utnyttelse av forskningsresultater i Horisont 2020 er langt på vei en videreføring av reglene fra forrige rammeprogram (FP7).

Nye eller utvidede bestemmelser gjelder bl.a. for bruk og formidling av resultater.

Definisjoner er også noe endret. Eksempler:
FP7: «use»; Horisont 2020: «exploitation»;
FP7: «foreground»; Horisont 2020: «results»

I Horisont 2020 gjelder prinsippet om fri tilgang (Open Access – OA) til publikasjoner alle prosjekter. Med OA menes fri og gratis tilgang for brukerne til vitenskapelig kunnskap på Internett, særlig til vitenskapelig forskningslitteratur som er støttet med offentlige midler.

Det skal være mulig for interesserte å få hurtig tilgang til fulltekstversjoner og benytte disse privat eller vitenskapelig, og uten finansielle hindre.
Kostnader til publikasjoner er gyldige prosjektkostnader i Horisont 2020.

Mer informasjon
Den viktigste, best oppdaterte og mest komplette informasjonskilden er H2020 Participants Portal.

En annen nyttig nettside er Finance Helpdesk, som gir informasjon om finansielle forhold og regler.
 

 

Publisert:
10.10.2013