Gå direkte til innhold

IKT

Det er store finansieringsmuligheter for IKT-forskning og innovasjon i Horisont 2020. EU investerer minst 25 prosent mer i IKT-forskning sammenlignet med tidligere forskningsprogrammer.

Kjerneprogrammet, IKT LEIT, har blitt lagt under Konkurransedyktig næringsliv, men IKT-utfordringer er en del av hele arbeidsprogrammet, fra anvendt forskning innenfor Samfunnsutfordringer til grensesprengende forskning innenfor FET.

Arbeidsprogrammet for IKT i Enabling and Industrial Technologies (LEIT)
Key Enabling Technologies (KETs), IKT og romfart er områder som vil være med på å sikre Europas globale konkurransedyktighet. Horisont 2020 kombinerer sterk støtte til industrielle veikart med nye mekanismer for å oppmuntre til disruptiv innovasjon. 

IKT innenfor Fremragende forskning
Fremragende forskning dekker radikalt nye teknologiske muligheter gjennom Europeiske forskningsinfrastrukturer (eInfrastructures) og "Future and Emerging Technologies", inkludert FET Flagships. FETs visjon er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa. Ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og muliggjørende teknologier på helt nye måter skal FET-aktivitetene føre fram til radikalt nye teknologiske løsninger.

IKT innenfor Samfunnsutfordringer
IKT kan være med på å løse mange av Europas mest presserende sosiale utfordringer, som helse, miljø, sikkerhet og inkluderende samfunn. En utfordringsbasert tilnærming vil bringe sammen ressurser og kunnskap fra ulike fagfelt, teknologier og disipliner, inkludert samfunnsfag og humaniora. Denne delen av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 dekker aktiviteter fra grunnforskning til markedet med nytt fokus på innovasjonsrelaterte aktiviteter som pilotering, demonstrasjoner, tester og støtte for offentlige anskaffelser og markedsintroduksjon.

Publisert:
05.12.2013