Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvem kan delta?

Deltagere fra EU, fra de landene som er assosiert til rammeprogrammet og fra de tredjeland som er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet, kan motta finansiering.

Som hovedregel kreves det at det i prosjekter deltar minst tre uavhengige juridiske personer fra tre forskjellige medlemsstater eller assosierte stater.

I enkelte deler av Horisont 2020 – som i Marie Sklodowska-Curie og European Research Council (ERC), eller for spesielle prosjekttyper som koordinerings- og støttetiltak (Coordination and Support Actions) og SMB-instrumentet – er det tilstrekkelig at kun én juridisk person er deltager.

Deltagere fra de tredjeland som ikke er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet,kan motta finansiering i de tilfeller der dette fremgår uttrykkelig av den aktuelle utlysningen. Slike deltagere kan også motta finansiering der deres deltagelse i prosjektet er av vesentlig betydning, eller der finansieringen følger av en bilateral avtale mellom EU og det aktuelle tredjelandet.
 

Deltakerportalen - klikk her
 

 

Publisert:
10.10.2013