Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Helse, demografiske endringer og livskvalitet

Societal challenge 1 (SC 1), Health, demographic change and wellbeing

 

Det overordnede målet for SC1 er bedre helse for alle. Europas aldrende befolkning, en økende sykdomsbyrde – både smittsomme og ikke smittsomme sykdommer – og følgene av den europeiske krisen, er bakgrunnen for å ha persontilpasset helse og omsorg som fokusområde. 

Målet å fremme god og sunn aldring og persontilpasset helse og omsorg, skape muligheter for god forskning og økt innovasjon både i offentlig sektor og næringslivet. Dette skjer gjennom å støtte anvendelse av forskningsresultater både i klinikken og andre helse- og omsorgsområder og som innovasjoner med målsetning om å forbedre helsen, redusere ulikhet i helse og fremme aktiv og sunn alderdom.

Hovedtemaer i Health, demographic change and wellbeing:

  • Forstå helse, aldring og sykdom
  • Forebygge sykdom
  • Behandle og takle sykdom
  • Aktiv og sunn aldring, mestring av egen helse
  • Metoder og data

Samlet skal disse temaene:

  1. Gi bedre forståelse av årsaker til og mekanismer for sykdom, helse og aldring
  2. Forbedre vår kapasitet til å monitorere helse og til å forebygge, oppdage og behandle sykdom
  3. Gi kunnskap om hvordan eldre personer kan bevare funksjonsdyktighet og helse, støtte uttesting og demonstrasjon av nye modeller og verktøy for levering av helse- og omsorgstjenester

 

Deltakerportalen


Disse aktvitetene har delfinansiering fra programmet:

Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2)
Kontaktperson i Forskningsrådet: Ina Kathrine Dahlsveen

Ambient Assisted Living 2 (AAL2)
Kontaktperson i Forskningsrådet: Vidar Sørhus

European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP)
Kontaktperson i Forskningsrådet: Karine Kålsås

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP AHA Kontaktperson i Forskningsrådet: Kristin Andersen 

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
08.11.2018