Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fremtidsteknologier

Programmet Nye og fremvoksende teknologier ("Future and emerging technologies" – FET) går ut på å utforske det ukjente. Visjonær tenkning skal åpne veien for grensesprengende nye teknologier og bruken av dem.

FETs oppdrag er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa, ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og teknologi på nye måter. På den måten skal Europa ta ledelsen på lovende teknologiområder som i neste omgang kan skape nytt grunnlag for landenes fremtidige konkurranseevne og vekst, og som kan endre samfunnsutviklingen langt framover i tid.

DRAFT FET 2018-2020 work programme er nå publisert.

FET Work Programme 2016-2017  har en total budsjettramme i 2016-2017 på 624,5 millioner euro. Rammen er fordelt på tre delaktiviteter:

  • FET Open: Tidligfase-utforskning av unike ideer og fremtidige teknologier
     
  • FET Proactive: Utvikling av nye forskningsområder og -milijøer
     
  • FET Flagships: Storskala-initiativer

FET OPEN støtter forsknings- og teknologivirksomhet som er i et tidlig stadium og basert på ideer om radikalt nye fremtidige teknologier.

Prosjektene som støttes har gjerne høy risikoprofil, men også en høy oppside i form av utvikling av nye teknologiområder.

Aktiviteten skal bidra til å utforske  alle former for nye teknologiske muligheter, basert på fremragende forskning og uvanlige samarbeidskonstellasjoner. FET Open omfatter 40 prosent av det totale FET-budsjettet.

For å få en oversikt over prosjekter som har fått finansiering via FET-Open (RIA), gå til prosjektoversikten i CORDIS.

FET Proactive skal gi næring til nye forskningsaktiviteter og forskningsnettverk innenfor særlig lovende, utvalgte forskningstemaer. Tilnærmingen skal være både utforskende og strukturerende. Aktiviteten skal bygge opp nye områder og bidra til å etablere nye tverrfaglige forskningsmiljøer innenfor disse områdene.

FET Flagships består av to storskala forskningsinitiativer som er videreført fra 7. Rammeprogram: Graphene og Human Brain Project (HBP). Aktivitetene samordner nasjonal og regional forskningsinnsats og er etablert for å bidra til løsninger på store forsknings- og teknologiutfordringer.

De to store initiativene går videre som planlagt, men det er åpnet for nye partnere via ERA-NET Cofund Actions og en Coordination and Support Actions. Relevante tematiske prosjekter med nasjonal finansiering kan søke om å bli "partnering project"-assosiert med et flaggskip. Figurene nedenfor finner du også i vedlegget "H2020 FET 2016-17 Hierarki" i høyre kolonne under Nyttige dokumenter.

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
30.10.2017