Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fremtidsteknologier

Programmet Nye og fremvoksende teknologier ("Future and emerging technologies" – FET) går ut på å utforske det ukjente. Visjonær tenkning skal åpne veien for grensesprengende nye teknologier og bruken av dem.

FETs oppdrag er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa, ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og teknologi på nye måter. På den måten skal Europa ta ledelsen på lovende teknologiområder som i neste omgang kan skape nytt grunnlag for landenes fremtidige konkurranseevne og vekst, og som kan endre samfunnsutviklingen langt framover i tid.

FET 2018-2020 work programme er publisert og oppdatert pr. juli 2018.

FET Work Programme 2018-2020 har en total budsjettramme på 1 536 millioner euro (respektive 434, 535 og 567 millioner euro i 2018, 2019 og 2020).

Rammen er fordelt på tre delaktiviteter:

FET Open: Tidligfase-utforskning av unike ideer og fremtidige teknologier
(715 mill. euro fordelt på fire cut-off dates, 46,5 % av FET budsjettet)

FET Proactive: Utvikling av nye forskningsområder og –miljøer
Boosting emerging technologies (94,5 mill. euro + 86 mill. euro i 2020)
High performance Computing (HPC, 72,0 mill. euro + 100 mill. euro i 2020)

FET Flagships: Storskalainitiativer
Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges (148,0 mill. euro)
Graphene FET Flagship core project (150,0 mill. euro i 2019)
Human Brain project (HBP) FET Flagship core project (150,0 mill. euro i 2019)
ERA-NET QuantERA II (15,0 mill. euro i 2020)

FET Open støtter forsknings- og teknologivirksomhet som er i et tidlig stadium og basert på ideer om radikalt nye fremtidige teknologier.

Prosjektene som støttes har gjerne høy risikoprofil, men også en høy oppside i form av utvikling av nye teknologiområder.

Aktiviteten skal bidra til å utforske alle former for nye teknologiske muligheter, basert på fremragende forskning og uvanlige samarbeidskonstellasjoner.

For å få en oversikt over prosjekter som har fått finansiering via FET-Open (RIA), gå til prosjektoversikten i CORDIS. Her ser du hvilke prosjekter med norske partnere som har nådd opp i Horisont2020 så langt

FET Proactive skal gi næring til nye forskningsaktiviteter og forskningsnettverkinnenfor særlig lovende, utvalgte forskningstemaer. Tilnærmingen skal være både utforskende og strukturerende. Aktiviteten skal bygge opp nye områder og bidra til å etablere nye tverrfaglige forskningsmiljøer innenfor disse områdene.

FET Flagships består av to storskala forskningsinitiativer som er videreført fra 7. Rammeprogram: Graphene og Human Brain Project (HBP). Aktivitetene samordner nasjonal og regional forskningsinnsats og er etablert for å bidra til løsninger på store forsknings- og teknologiutfordringer.

De to store initiativene går videre som planlagt, men det er åpnet for nye partnere via ERA-NET Cofund Actions og en Coordination and Support Actions. Relevante tematiske prosjekter med nasjonal finansiering kan søke om å bli "partnering project"-assosiert med et flaggskip.

De to Flaggskipene har egne websider med utlysninger og annen viktig informasjon.
To viktige mekanismer for å bli involvert her er

  • Partnering Projects
    Relevante tematiske prosjekter med regional, nasjonal, europeisk eller annen (f.eks. industriell) finansiering kan søke om å bli "partnering project"-assosiert med et flaggskip.
  • Utlysninger av Expression of interest
    For å bli ny industriell partner i flaggskipet må man ha målsetninger som passer med flaggskipets overordnede oppdrag. Med jevne mellomrom lyser flaggskipene ut tematiske Expression of interest for dette

Graphene Flagship

Human Brain Prosjekt (HBP)

ERA-NETet FLAG-ERA støtter Flaggskipene og har egne transnasjonale utlysninger (Joint transnational calls – JTCs) innenfor FET Flaggskipenes temaer og nye pilot-flaggskip. Per i dag er Norge observatør i dette ERA-NETet.

 

 

Et tredje FET Flaggskip innen kvanteteknologi etableres i 2017-2020 med utlysningen FETFLAG-03- 2018: FET Flagship on Quantum technologies.

Her pågår det også et ERA-NET (2017-2020) QuantERA, som Norge deltar i for å både bygge opp kompetanse og øke finansieringen til kvanteteknologi nasjonalt.

Et fjerde og evt. femte FET Flaggskip ble utlyst i 2018 «preparatory actions» (SCA): FETFLAG-01-2018. Det kan søkes innen tre hovedområder:
               ICT and Connected Society
               Health and Life Sciences
               Energy, Environment and Climate change

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
06.08.2018