Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskning med og for samfunnet

Dette programmet er plassert utenfor de tre pilarene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Forskning med og for samfunnet - Science with and for Society (SwafS)

Dette programmet er plassert utenfor de tre pilarene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, vitenskap og teknologi.

Formålet med programmet er å involvere samfunnet og andre interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen - skape møteplasser og effektivt samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnet. Andre viktige områder er likestilling og kjønnsproblematikk, stimulere unge til å interessere seg for en forskerkarriere.

Programmet omfatter disse temaområdene:

 • Skape dialog og engasjere samfunnet i forskning og innovasjon – Public engagement
 • Øke tilgangen til vitenskapelige resultat – Open Science
 • Sikre likestilling i både forskningsprosessen og i forskningens innhold – Gender
 • Fremme formell og uformell utdanning, karriere – Science education and careers
 • Ta hensyn til etikk og samfunnsnyttige dimensjoner i forskning og innovasjon – Responsible Research and Innovation (RRI)

Ansvarsfull forskning og innovasjon – Responsible Research and Innovation (RRI)           

I programmet er det også midler til å videreutvikle RRI som er et helhetssyn på hvordan forskning og innovasjon skal gjennomføres. RRI er en integrert strategi for forskning og innovasjon som skal sikre at alle samfunnsaktører samarbeider under hele forsknings- og innovasjonsprosessen. RRI-strategien skal bidra til at prosessen og resultatene av forskning og innovasjon samsvarer med verdier, behov og forventninger som finnes i samfunnet. RRI skal utvikles til et instrument som fungerer så godt som mulig for å få en ønsket samfunnsutvikling, der det til enhver tid må diskuteres nettopp hva dette skal være.

Sentrale nøkkelområder for RRI er:

 • etisk refleksjon og fremsyn innbakt i forskning og innovasjon
 • involvering av offentligheten i forskning og innovasjon
 • øke tilgangen til forskningsresultater for allmennheten
 • sikre likestilling i både forskningsprosessen og forskningens innhold
 • bedre forståelse av vitenskap blant allmennheten
 • styring av forskning og innovasjon gjennom mobilisering av et mangfold av aktører

Lenke til arbeidsprogrammet 2018-2020
Topics for 2020 kommer senere. 

SiS.net - Science with and for Society NCP Network

Hovedkontakt for Vitenskap med og for samfunnet i Forskningsrådet er seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen - kej@forskningsradet.no – 
mob. +47 93 43 14 03

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
02.10.2018
Sideansvarlig:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no