Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • Dra ut så tidlig du kan

  Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.

 • Nå går’n på gummisåler

  En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) koordinerer et Horisont 2020-prosjekt som utvikler og tester en beltegående skogsmaskin. Den ble vist frem i sommer.

 • Norsk-koordinerte prosjekter trekkes frem i Horisont 2020

  I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.

 • Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

  35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.

 • På CV-en: Søke penger fra EU

  28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer. Nord universitet tilbyr kurset på nytt våren 2018.

Flere nyheter

Kalender

 • 27.09.17 - 27.09.17

  Horisont 2020 - Prosjektutvikling - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

 • 28.09.17 - 28.09.17

  Horisont 2020 - Søknadsstøtte - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

 • 29.09.17 - 29.09.17

  Horisont 2020 - Prosjektuvikling - nivå 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?