Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • Mye midler og store muligheter innenfor sirkulær økonomi

  EU jobber tungt for å få økonomien grønnere i tråd med FNs bærekraftmål. Nå utlyser Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 nesten ni milliarder kroner til forskning og innovasjon på sirkulær økonomi.

 • Resultater fra EUs Horisont 2020 visualisert på våre nettsider

  Siden oppstarten i 2014 har norske aktører deltatt aktivt og konkurrert seg til over 4 milliarder norske kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Alle resultater fra signerte kontrakter med norsk deltakelse er nå tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider presentert på en ny og visualisert måte.

 • Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

  En rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 deler sine beste råd og tips med nye søkere.

 • – Få med folk som har erfaring

  Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020 etter initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet.

 • Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

  Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Flere nyheter

Kalender

 • 21.11.17 - 22.11.17

  Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

 • 23.11.17 - 24.11.17

  Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Universitetet i Stavanger og Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

 • 13.12.17 - 13.12.17

  Kick-off Horisont 2020 Tromsø, samfunnsutfordringer

  Lurer du på om ditt prosjekt kan få støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020? Jobber du med en EU-søknad eller har du en prosjektidé som tar for seg en av samfunnsutfordringene i Horisont 2020? Da bør du komme på arrangementet vårt i Tromsø og møte våre fageksperter og rådgivere fra Innovasjon Norge.