Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hva er HELSEVEL?

HELSEVEL er et tjenesteforskningsprogram som skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Programmet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

HELSEVEL inngår i Forskningsrådets innsats for fornyelse og innovasjon i de offentlige helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet.

Programmet prioriterer forskning og innovasjon som bidrar til et mer helhetlig tjenestetilbud og integrerte pasient- og brukerforløp.

Programmet skal:

  • Styrke kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte områdene.
  • Styrke praksisnær forskning i miljøer med ansvar for utdanning av fagpersoner til tjenestene.
  • Styrke den internasjonale orienteringen i tjenesteforskningen og bidra til økt retur fra EU.
  • Utvikle forsknings- og innovasjonsmiljøer og nettverk på tvers av fag og institusjoner.
  • Bidra til økt samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og brukere på alle nivåer.
  • Bidra til økt innovasjon, gjennom spredning og implementering av forskningsresultater.
  • Programmet omfatter anvendt forskning og innovasjon av nytte for brukere, pasienter, befolkningen generelt og tjenestene.

For nærmere omtale, se programplanen PDF - 6,8 MB

Publisert:
24.04.2015