Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

122 treff
17.02.19

Over 50 kommuner får tidenes største tildeling av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Vi deler ut 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskerne.
12.02.19

Forskningsrådet og KS vil styrke samarbeidet mellom forskerne og kommunesektoren

Forskningsrådet og KS har signert en avtale om forskning og innovasjon for å løse utfordringene kommunene og fylkeskommunene står overfor. Ambisjonen er å styrke kunnskapsutviklingen for kommunene og få flere kommuner til å bruke forskning i sitt utviklingsarbeid.
03.02.19

Programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL lyser ut forskningsmidler til søknadsfristen 10 april

Utlysninger for programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL er publisert på Forskningsrådets nettside. Det kan komme endringer i utlysningene frem til de blir aktive 27 februar 2019. For nærmere informasjon om programmene, henvises til programmenes nettsider, der programplanene også er tilgjengelige.
06.12.18

Søkerseminar for PROFESJON, HELSEVEL og FINNUT

Her kan du følge sendinga fra søkerseminaret direkte. Seminaret er aktuelt for dere som vurderer å søke på neste års fellesutlysning fra programmene som dekker utdanningene innenfor helse- og velferd, grunnskolelærer, ingeniør og økonomisk-administrative fag.
27.11.18

Vil du bli Harkness-stipendiat 2019-2020?

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice er en attraktiv stipendordning som lovende norske forskere, klinikere, journalister og ledere og sentrale rådgivere i helsetjenestene kan søke på. Stipendet gjelder for ett år ved et at de beste universitetene i USA. Søknadsfristen er 8. januar 2019.
09.11.18

Video av konferansen om sosial ulikhet

7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.
07.11.18

Horisont 2020 – nye muligheter med søknadsfrist i april 2019

I Horisont 2020 er det mange muligheter for dere som er inne på denne nettsiden.
07.09.18

Videoer og presentasjoner fra søkeseminaret 30.8.2018

Her finner du presentasjonene fra søkesseminaret for utlysningene til FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT med frist 10.10.2018.
28.08.18

Følg søkeseminaret for innovasjonsprosjekter direkte

Forskningsrådet arrangerer søkeseminar for utlysning av innovasjonsprosjekter med frist 10.10.2018 i FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT. Du kan følge seminaret direkte her 30.8. kl. 10.00.
27.08.18

HELSEVEL lyser ut midler til fristen 10.10.2018

Til fristen 10. oktober har HELSEVEL-programmet fire ulike utlysninger. Her kan dere søke om midler til strategiske og miljøbyggende prosjekter, innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, internasjonale og nasjonale konferanser og til utarbeidelse av kunnskapsnotater.
03.07.18

Utlysningstekstene i Horisont 2020 for 2019 oppdateres på Participant Portal 19. juli

I Horisont 2020 er det mange muligheter for dere som er inne på denne nettsiden.
03.07.18

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.
29.06.18

Ni søknader får arrangementsstøtte

Programmene HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE har innstilt ni søknader for arrangementsstøtte.
28.06.18

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.
14.06.18

Hva mener du er de viktigste prioriteringene i europeisk helsetjeneste- og helsesystemforskning?

Mange av utfordringene vårt helsesystem står overfor er ikke unike for Norge. Derfor samarbeider Forskningsrådet med andre land i Europa om å utvikle et felles forskningsprogram om de viktigste utfordringene. Nedenfor finner du en invitasjon til å komme med innspill til utvikling av dette felles-europeiske forskningsprogrammet.
09.05.18

Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.
11.04.18

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

 "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.
14.03.18

Ny senterordning for klinisk behandlingsforskning

Forskningsrådet lyser ut midler til et Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) innenfor alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er den første utlysning i en ny senterordning.
13.03.18

40 millioner kroner til fem nye innovasjonsprosjekter

Programstyret for HELSEVEL har 12. mars 2018 bevilget 40 millioner kroner til fem nye innovasjonsprosjekter.
05.03.18

Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram. Et eksempel til etterfølgelse, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
24.02.18

Pasienter, pårørende og andre brukere fikk reell innflytelse

"Behovsidentifisert forskning om CFS/ME" har vært en lærerik prosess og svart på konkrete forskningsbehov formulert av pasienter og pårørende. Det er konklusjonen fra Forskningsrådets egen vurdering av pilotprosjektet BEHOV-ME.
09.02.18

Video og presentasjoner fra søkerseminar 7.2.18

Her finner du presentasjonene fra søkerseminaret for utlysningene til BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL med frist 25.4.18.
08.02.18

Avslutningsseminar for forskningsprosjekt om frivillig innsats

Senter for omsorgsforskning øst inviterer til avslutningsseminar for forskningsprosjekt om frivillig innsats i de kommunale omsorgstjenestene. Her vil det bli presentert funn og refleksjoner fra det fireårige forskningsprosjektet «Voluntary work in Norwegian long-term care – prevalence, forms, interaction with professionals and potentials for the future», som er finansiert av HELSEVEL.
07.02.18

Følg søkerseminar for helseprogrammene direkte

Forskningsrådet arrangerer søkerseminar for utlysninger med frist 25.4.2018 i BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSELVEL. Du kan følge det direkte her.
22.12.17

Har du innspill til ny helseanalyseplattform?

Direktoratet for e-helse ber om innspill til en underveisrapport for utvikling av ny helseanalyseplattform. Fristen for å komme med innspill er 14. januar.
20.12.17

Reviderte programplaner for helseprogrammene

Høsten 2017 reviderte BEDREHELSE, HELSEVEL og BEHANDLING programplanene sine i tråd med ny programlogikkmodell.
22.11.17

Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.
10.11.17

Kurs i registerbasert forskning for unge forskere

NordForsks program for helse og velferd har bevilget midler til tre kurs i regi av nordiske institusjoner som har ansvar for Ph.d.-utdanning
09.11.17

Utlysningstekstene i Horisont 2020 er nå offentliggjort på Participant Portal

I Horisont 2020 er det mange muligheter for dere som er inne på denne nettsiden.