Gå direkte til innhold

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.

Persontilpasset medisin kan representere et paradigmeskifte i utvikling og levering av helsetjenester. Forskning og innovasjon på dette området må ha bred faglig og metodemessig tilnærming, og det er nødvendig å tenke nytt når det gjelder faglig samarbeid og hvilke aktører som må samhandle.

Handlingsplanen skal bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger for forskning og innovasjon, og gjennom samarbeid mellom relevante finansieringsinstanser legge til rette for en god kunnskapsutvikling for persontilpasset medisin, med både et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 
Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak for å få til:
  • Mer og bedre samhandling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Utnytte nasjonale fortrinn
  • Økt synlighet, mer tverrfaglighet og bedre koordinering
  • Barrierer for samhandling
  • Pådriverrollen
  • Ansvarlig forskning og innovasjon

Selve handlingsplanen kan du laste ned Handlingsplan for persontilpasset medisin PDF - 2,0 MB her

 

Skrevet av:
Geir Aas Rådgiver gaa@forskningsradet.no
Publisert:
03.07.2018
Sist oppdatert:
06.08.2018