Gå direkte til innhold

Nyheter

Video og presentasjoner fra søkeseminar 30.8.2018

Her finner du presentasjonene fra søkesseminaret for utlysningene til FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT med frist 10.10.2018.
Dato: 10.09.2018

Følg søkeseminaret for innovasjonsprosjekter direkte

Forskningsrådet arrangerer søkeseminar for utlysning av innovasjonsprosjekter med frist 10.10.2018 i FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT. Du kan følge seminaret direkte her 30.8. kl. 10.00.
Dato: 29.08.2018

HELSEVEL lyser ut midler til fristen 10.10.2018

Til fristen 10. oktober har HELSEVEL-programmet fire ulike utlysninger. Her kan dere søke om midler til strategiske og miljøbyggende prosjekter, innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, internasjonale og nasjonale konferanser og til utarbeidelse av kunnskapsnotater.
Dato: 28.08.2018

Utlysningstekstene i Horisont 2020 for 2019 oppdateres på Participant Portal 19. juli

I Horisont 2020 er det mange muligheter for dere som er inne på denne nettsiden.
Dato: 05.07.2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.
Dato: 06.08.2018

Ni søknader får arrangementsstøtte

Programmene HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE har innstilt ni søknader for arrangementsstøtte.
Dato: 04.07.2018

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.
Dato: 29.06.2018

Hva mener du er de viktigste prioriteringene i europeisk helsetjeneste- og helsesystemforskning?

Mange av utfordringene vårt helsesystem står overfor er ikke unike for Norge. Derfor samarbeider Forskningsrådet med andre land i Europa om å utvikle et felles forskningsprogram om de viktigste utfordringene. Nedenfor finner du en invitasjon til å komme med innspill til utvikling av dette felles-europeiske forskningsprogrammet.
Dato: 15.06.2018

Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.
Dato: 15.08.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

 "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.
Dato: 17.04.2018

Ny senterordning for klinisk behandlingsforskning

Forskningsrådet lyser ut midler til et Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) innenfor alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er den første utlysning i en ny senterordning.
Dato: 16.03.2018

40 millioner kroner til fem nye innovasjonsprosjekter

Programstyret for HELSEVEL har 12. mars 2018 bevilget 40 millioner kroner til fem nye innovasjonsprosjekter.
Dato: 13.03.2018

Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram. Et eksempel til etterfølgelse, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
Dato: 08.03.2018

Pasienter, pårørende og andre brukere fikk reell innflytelse

"Behovsidentifisert forskning om CFS/ME" har vært en lærerik prosess og svart på konkrete forskningsbehov formulert av pasienter og pårørende. Det er konklusjonen fra Forskningsrådets egen vurdering av pilotprosjektet BEHOV-ME.
Dato: 01.03.2018