Gå direkte til innhold

Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester er den viktigste og største enkeltaktiviteten i Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE). Tjenestene som inngår i programmet er helse- og omsorgstjenester, arbeids- og velferdstjenester og barnevern.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter

    Programmets prosjekter

    HELSEVEL har bevilget 321,91 mill kroner til 135 prosjekter i programperioden

    Se prosjektoversikten Se statistikken