Gå direkte til innhold

Nyheter

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. februar 2018

På det første HO21-rådsmøte i 2018, som ble gjennomført i Folkehelseinstituttet, stod bl.a. presentasjon av Digital21, BIGMED og rapportene Pilotering av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet og innovasjonsnytte på agendaen. I tillegg ble det orientert om status for arbeidet til KSF, samt at HO21-rådets planlagte prosjekter inneværende år ble diskutert.
Dato: 26.02.2018

Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie.
Dato: 03.01.2018

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.
Dato: 01.12.2017

HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.
Dato: 18.09.2017

Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen 2017

HelseOmsorg21-rådet sendte 30. mars 2017 ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.
Dato: 14.06.2017