Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Oversikt HelseOmsorg21 (2015-2018)

HelseOmsorg21-rådet er, som en del av oppfølgingen av HO21-strategien, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1.1.2015-31.7.2019. HO21-rådet skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21- strategien.
Dato: 28.01.2019

HelseOmsorg21-rådsmøte 29.11.2018 (05/18)

Torsdag 29. november 2018 møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt femte møte i 2018.
Dato: 10.12.2018

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - andre workshop gjennomført

Tirsdag 6. november 2018 gjennomførte Damvad Analytics sin andre workshop i forbindelse med arbeidet med prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem.
Dato: 12.11.2018

Innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

Her kan du lese HO21-rådets innspill til den kommende ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2019.
Dato: 01.10.2018

HelseOmsorg21-rådsmøte 17.09.2018

HO21-rådet, som i juni fikk forlenget virketid ut juli 2019, gjennomførte mandag 17. september 2018 sitt fjerde møte i 2018. Noen av sakene som sto på agendaen var bl.a. satsingsområdet Økt brukermedvirkning, helseanalyseplattformen, prosjekt En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem og HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding.
Dato: 19.09.2018

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Bakgrunnen for undersøkelsen er at HO21-rådet skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HO21-strategien.
Dato: 25.06.2018

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - første workshop gjennomført

Tirsdag 19.juni 2018 deltok 14 personer på den første workshopen til Damvad Analytics.
Dato: 28.06.2018

HelseOmsorg21-rådsmøte 6. juni 2018

Hovedsakene på det siste HO21-rådsmøte før sommeren var HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen og prosjektet «En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem».
Dato: 08.06.2018

HelseOmsorg21-monitor har fått ny utsjånad!

Vi har i vinter jobba med å gjere HelseOmsorg21-monitor meir brukarvenleg.
Dato: 08.06.2018

Kliniske studier: Sårt tiltrengt måleverktøy i sikte

Takket være politisk vilje og et nybrottsarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet får vi endelig på plass en indikator for å måle den kliniske studieaktiviteten på norske sykehus.
Dato: 31.08.2018

Har du husket å svare på HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018?

Det er enda mulighet for å svare på årets spørreskjema. Fristen går ut torsdag 10. mai 2018.
Dato: 07.05.2018

Skal foreslå forbedringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem

HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. Nå settes det i gang et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden.
Dato: 03.05.2018

Ny rapport:Helsenæringens verdi 2018

For tredje år på rad presenterte konsulentselskapet Menon 25. april 2018 oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norske helsenæring. Målet med rapporten, Helsenæringens verdi, er å beskrive hele den norske helsenæringen i tall, men samtidig evne å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.
Dato: 26.04.2018

Nytt nettsted skal gi forskere bedre oversikt over helsedata

Helsedata.org skal hjelpe forskere med å orientere seg om hvilke datakilder som finnes og veilede dem i å søke om tilgang.
Dato: 10.04.2018

HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet har i dag 3.4.2018 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse er blitt gjennomført i 2016 og i 2017.
Dato: 31.08.2018