Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Rapport om kommunalt kunnskapsløft godt mottatt av helseministeren

Denne uken leverte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sluttrapporten sin til helseminister Bent Høie og folkehelseminister Åse Michaelsen. Den ble tatt godt i mot av politikerne.
Dato: 11.04.2019

Presenterte plan for «kunnskapsløft» i kommunehelsetjenesten

Torsdag 28.2.2019 presenterte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sine anbefalinger om styrking av forskning, innovasjon og utdanning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene for HelseOmsorg21-rådet. De anbefaler en regional struktur ledet fra KS og mener at staten må gi et betydelig bidrag i et spleiselag med kommunene.
Dato: 11.03.2019

HelseOmsorg21-rådsmøte 28.2.2019 (01/19)

Torsdag 28. februar møtte HO21-rådet til sitt første møte i 2019. Perioden til HO21-rådet ble i 2018 utvidet med syv måneder til 31.7.2019. HO21-rådet vil i denne perioden gjennomføre to rådsmøter.
Dato: 04.03.2019

Oversikt HelseOmsorg21 (2015-2018)

HelseOmsorg21-rådet er, som en del av oppfølgingen av HO21-strategien, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1.1.2015-31.7.2019. HO21-rådet skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21- strategien.
Dato: 28.01.2019

HelseOmsorg21-rådsmøte 29.11.2018 (05/18)

Torsdag 29. november 2018 møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt femte møte i 2018.
Dato: 10.12.2018

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - andre workshop gjennomført

Tirsdag 6. november 2018 gjennomførte Damvad Analytics sin andre workshop i forbindelse med arbeidet med prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem.
Dato: 12.11.2018

Innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

Her kan du lese HO21-rådets innspill til den kommende ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2019.
Dato: 01.10.2018

HelseOmsorg21-rådsmøte 17.09.2018

HO21-rådet, som i juni fikk forlenget virketid ut juli 2019, gjennomførte mandag 17. september 2018 sitt fjerde møte i 2018. Noen av sakene som sto på agendaen var bl.a. satsingsområdet Økt brukermedvirkning, helseanalyseplattformen, prosjekt En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem og HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding.
Dato: 19.09.2018

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Bakgrunnen for undersøkelsen er at HO21-rådet skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HO21-strategien.
Dato: 25.06.2018

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - første workshop gjennomført

Tirsdag 19.juni 2018 deltok 14 personer på den første workshopen til Damvad Analytics.
Dato: 28.06.2018

HelseOmsorg21-rådsmøte 6. juni 2018

Hovedsakene på det siste HO21-rådsmøte før sommeren var HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen og prosjektet «En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem».
Dato: 08.06.2018

HelseOmsorg21-monitor har fått ny utsjånad!

Vi har i vinter jobba med å gjere HelseOmsorg21-monitor meir brukarvenleg.
Dato: 08.06.2018

Kliniske studier: Sårt tiltrengt måleverktøy i sikte

Takket være politisk vilje og et nybrottsarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet får vi endelig på plass en indikator for å måle den kliniske studieaktiviteten på norske sykehus.
Dato: 31.08.2018

Har du husket å svare på HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018?

Det er enda mulighet for å svare på årets spørreskjema. Fristen går ut torsdag 10. mai 2018.
Dato: 07.05.2018

Skal foreslå forbedringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem

HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. Nå settes det i gang et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden.
Dato: 03.05.2018