Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

110 treff
11.04.19

Rapport om kommunalt kunnskapsløft godt mottatt av helseministeren

Denne uken leverte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sluttrapporten sin til helseminister Bent Høie og folkehelseminister Åse Michaelsen. Den ble tatt godt i mot av politikerne.
06.03.19

Presenterte plan for «kunnskapsløft» i kommunehelsetjenesten

Torsdag 28.2.2019 presenterte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sine anbefalinger om styrking av forskning, innovasjon og utdanning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene for HelseOmsorg21-rådet. De anbefaler en regional struktur ledet fra KS og mener at staten må gi et betydelig bidrag i et spleiselag med kommunene.
04.03.19

HelseOmsorg21-rådsmøte 28.2.2019 (01/19)

Torsdag 28. februar møtte HO21-rådet til sitt første møte i 2019. Perioden til HO21-rådet ble i 2018 utvidet med syv måneder til 31.7.2019. HO21-rådet vil i denne perioden gjennomføre to rådsmøter.
28.01.19

Oversikt HelseOmsorg21 (2015-2018)

HelseOmsorg21-rådet er, som en del av oppfølgingen av HO21-strategien, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1.1.2015-31.7.2019. HO21-rådet skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21- strategien.
10.12.18

HelseOmsorg21-rådsmøte 29.11.2018 (05/18)

Torsdag 29. november 2018 møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt femte møte i 2018.
12.11.18

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - andre workshop gjennomført

Tirsdag 6. november 2018 gjennomførte Damvad Analytics sin andre workshop i forbindelse med arbeidet med prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem.
01.10.18

Innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

Her kan du lese HO21-rådets innspill til den kommende ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2019.
19.09.18

HelseOmsorg21-rådsmøte 17.09.2018

HO21-rådet, som i juni fikk forlenget virketid ut juli 2019, gjennomførte mandag 17. september 2018 sitt fjerde møte i 2018. Noen av sakene som sto på agendaen var bl.a. satsingsområdet Økt brukermedvirkning, helseanalyseplattformen, prosjekt En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem og HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding.
22.06.18

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Bakgrunnen for undersøkelsen er at HO21-rådet skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HO21-strategien.
22.06.18

Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - første workshop gjennomført

Tirsdag 19.juni 2018 deltok 14 personer på den første workshopen til Damvad Analytics.
08.06.18

HelseOmsorg21-rådsmøte 6. juni 2018

Hovedsakene på det siste HO21-rådsmøte før sommeren var HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen og prosjektet «En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem».
25.05.18

HelseOmsorg21-monitor har fått ny utsjånad!

Vi har i vinter jobba med å gjere HelseOmsorg21-monitor meir brukarvenleg.
23.05.18

Kliniske studier: Sårt tiltrengt måleverktøy i sikte

Takket være politisk vilje og et nybrottsarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet får vi endelig på plass en indikator for å måle den kliniske studieaktiviteten på norske sykehus.
07.05.18

Har du husket å svare på HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018?

Det er enda mulighet for å svare på årets spørreskjema. Fristen går ut torsdag 10. mai 2018.
03.05.18

Skal foreslå forbedringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem

HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. Nå settes det i gang et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden.
26.04.18

Ny rapport:Helsenæringens verdi 2018

For tredje år på rad presenterte konsulentselskapet Menon 25. april 2018 oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norske helsenæring. Målet med rapporten, Helsenæringens verdi, er å beskrive hele den norske helsenæringen i tall, men samtidig evne å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.
05.04.18

Nytt nettsted skal gi forskere bedre oversikt over helsedata

Helsedata.org skal hjelpe forskere med å orientere seg om hvilke datakilder som finnes og veilede dem i å søke om tilgang.
03.04.18

HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet har i dag 3.4.2018 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse er blitt gjennomført i 2016 og i 2017.
23.03.18

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. mars 2018

HelseOmsorg21-rådets marsmøte ble gjennomført hos KS. I tillegg til det ordinære rådsmøtet ble det også gjennomført et fellesmøte for HO21-rådet og ressursgruppen for næringsutvikling i HO21-rådet.
02.03.18

Unike forutsetninger for innovasjon og næringsutvikling

26.02.18

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. februar 2018

På det første HO21-rådsmøte i 2018, som ble gjennomført i Folkehelseinstituttet, stod bl.a. presentasjon av Digital21, BIGMED og rapportene Pilotering av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet og innovasjonsnytte på agendaen. I tillegg ble det orientert om status for arbeidet til KSF, samt at HO21-rådets planlagte prosjekter inneværende år ble diskutert.
09.02.18

Bidrar HelseOmsorg21 til at vi blir friske?

03.01.18

Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie.
01.12.17

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.
17.10.17

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

17.10.17

Fortsetter satsingen på HO21

18.09.17

HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.
08.09.17

Sammen om kunnskapsløft for oral helse

08.09.17

Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

21.08.17

Slik kan tilgangen til helsedata bli i fremtiden