Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

88 treff
03.01.18

Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie.
01.12.17

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.
17.10.17

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

17.10.17

Fortsetter satsingen på HO21

18.09.17

HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.
08.09.17

Sammen om kunnskapsløft for oral helse

08.09.17

Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

21.08.17

Slik kan tilgangen til helsedata bli i fremtiden

09.08.17

Slik vil de gjøre tilgangen til helsedata enklere

09.08.17

Høie og Mæland møtte helsenæringen

29.06.17

Et taktskifte for primærhelse-forskning

13.06.17

Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen 2017

HelseOmsorg21-rådet sendte 30. mars 2017 ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.
07.06.17

Anbefalinger fra HO21-utvalget

HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet har i dag oversendt en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefalinger som skal bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse.
06.06.17

HelseOmsorg21-rådsmøte 31.mai 2017

Kommunenes strategiske forskningsorgan, Helsenæringens verdi, behandling av rapport fra HO21-utvalget, revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og innspill til nasjonale e-helsebehov var noen av sakene som sto på rådsmøteagendaen.
15.05.17

15 millioner kroner til forskning på ALS, MS og demens

02.05.17

Helsenæringens verdi - ny rapport fra Menon Economics

27.04.17

Helse-innspill til Industrimeldingen

04.04.17

Et skritt videre for kliniske studier

31.03.17

Implementering av HelseOmsorg21-strategien - invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

HelseOmsorg21-rådet har i dag 31.3.2017 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien.
30.03.17

Scenarioer for Helse-Norge i 2030

29.03.17

HO21-rådmøtet 28. mars – nytt kommunalt forskningsorgan opprettet

HelseOmsorg21-rådet vedtok på rådsmøtet 28.mars 2017 å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - et nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Andre saker som ble diskutert på rådsmøtet var Helseplattformen i Midt-Norge, Helsedataprogrammet, løypemelding fra NFD om den kommende industrimeldingen og HelseOmsorg21-scenarioprosjekt.
01.03.17

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering. Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.
27.02.17

Vil mangle arbeidskraft

17.02.17

Vi har alt som skal til

25.01.17

Helsedata, utvikling av de menneskelige ressursene, bedre klinisk behandling, næringsutvikling ……

….. og økt brukermedvirkning var noen av sakene som sto på agendaen for det første rådsmøtet i 2017.
09.12.16

Norge og India inngår historisk forskningssamarbeid mot antibiotikaresistens

Norge er et foregangsland innen kunnskap og forskning om overvåking av antibiotikabruk og resistensutvikling. Nå skal norske og indiske forskere samarbeide i kampen mot antibiotikaresistens.
01.12.16

Satser på kommunene og helsedata

30.11.16

Mandag 28.11 ble HO21-monitor lansert i samband med HelseOmsorg21-rådets sjette rådsmøte i 2016.

Idéen til HO21-monitor ble sådd i HelseOmsorg21-strategien og fulgt opp i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av strategien.
28.11.16

Nå får vi bedre oversikt over helse- og omsorgsforskningen

HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.
26.10.16

Brukermedvirkning, høy kvalitet og internasjonalisering, effektive og lærende tjenester...

...Nasjonal e-helsestrategi og integrering av helsedata, og Program for folkehelsearbeid i kommunene var noe av det som sto på rådsmøteagendaen mandag 24. oktober 2016.