Gå direkte til innhold

Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen 2017

HelseOmsorg21-rådet sendte 30. mars 2017 ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien (HO21-strategien) (jf. mandat for HO21-rådet). HelseOmsorg21-undersøkelsen 2017 (HO21-undersøkelsen) danner grunnlag for den årlige rapporteringen til Stortinget. HO21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Årets undersøkelse bygger på spørreundersøkelsen fra 2016.

Noen resultater i korte trekk:

  • 22 aktører av 74 mulige har besvart årets spørreskjema (30 %). Til sammenligning mottok HO21-rådet 31 besvarelser av 74 mulige i 2016 (42 %).
  • Ni deltakere i årets undersøkelse deltok også i 2016. Denne gruppen har samlet implementert tiltak for alle satsingsområdene, men det er implementert flest tiltak under hhv satsingsområdene Økt brukermedvirkning, Effektive og lærende tjenester og Helsedata som nasjonalt fortrinn.
  • To deltakere som også deltok i 2016 har ikke implementert nye tiltak siden 2016, men oppgir at de har planer om å implementere nye tiltak i 2017.
  • For de 11 nye aktørene oppgis det at der hvor det er utviklet planer for implementering av strategien har strategien vært diskutert på ledelsesnivå. Det er implementert tiltak innenfor alle de ti satsingsområdene.
  • For både årets og fjorårets deltakere er det også i år oppgitt at det er i igangsatt flest tiltak innenfor satsingsområdet Økt brukermedvirkning. Det er også det satsingsområdet hvor flest aktører oppgir at de har planer om å iverksette tiltak.

Aktørene er, som de også var i 2016, positive til HO21 og de er positive til HO21-rådets arbeid. Aktørene etterspør en tydeligere retning for sektoren, de ønsker å være enda mer involvert i arbeidet til HO21-rådet og de ønsker å bidra enda mer i det videre arbeidet med implementering av tiltak iht HO21- strategien og for helse og omsorgssektoren generelt.

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2017 kan du laste ned her. PDF - 1,5 MB

Andre nyheter om HO21-undersøkelsen 2017 finner du her.

Her kan du lese oppsummeringen av HelseOmsorg21-undersøkelsen 2016.

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
13.06.2017
Sist oppdatert:
14.06.2017