Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Bakgrunnen for undersøkelsen er at HO21-rådet skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HO21-strategien.

HelseOmsorg21-aktørrapportering (HO21-undersøkelsen) danner grunnlag for den årlige rapporteringen til Stortinget. Ved fristens utløp hadde vi mottatt 27 (36 %) besvarelser. 15 av disse 27 deltok i 2017, mens fem deltok i 2016. Det er syv nye aktører i 2018.

Noen resultater:

 • Det er implementert tiltak innenfor alle de ti satsingsområdene i strategien, men flest aktører oppgir at de har implementert tiltak innenfor satsingsområdene Økt brukermedvirkning og Helsedata som nasjonalt fortrinn. Fire respondenter oppgir at de ikke har implementert noen tiltak fra HO21-strategien.
   
 • 17 (63 %) respondenter mener at arbeidet med HO21-strategien har/har hatt en effekt.
   
 • 16 (59 %) respondenter mener at HO21-strategien bør revideres.
   
 • 9 (33 %) respondenter er tilfreds med HO21-rådets arbeid med implementering av strategien.
   
 • 15 (56 %) respondenter mener at sektoren har behov for en nasjonal koordinerende enhet.
   
 • 25 (93 %) respondenter mener det er behov for en nasjonal strategi for forskning og innovasjon for helse og omsorg.

Aktørene mener HO21-strategien har hatt og har en effekt. Uten HO21-strategien hadde ikke helse- og omsorgsektoren vært der den er nå jfr. arbeid med satsingsområdene Helsedata som nasjonalt fortrinn, Økt brukermedvirkning, Kunnskapsløft for kommunene og Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering. Aktørene mener at strategien fra 2014 bør revideres.

Aktørene mener det er behov for en nasjonal koordinerende enhet som HO21-rådet, men at innretningen og sammensetningen må ses på. Aktørene etterspør et synlig råd som gir tydeligere retning, anbefalinger og prioriteringer for sektoren.

Følg lenke for årets rapport PDF - 1,0 MB

 

 

 

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2018
Sist oppdatert:
25.06.2018