This site use cookies to provide the best possible experience for you. By closing this message you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here.
Close disclaimer
Skip to content

HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet sendte 3.4.2018 ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse ble gjennomført i 2016 og i 2017.

HelseOmsorg21-rådet sendte 3.4.2018 ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse ble gjennomført i 2016 og i 2017.

HelseOmsorg21-rådet, som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2015-2018, skal bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. HelseOmsorg21-rådet har en rådgivende funksjon overfor de ulike aktørene om problemstillinger og anbefalinger som er presentert i strategien i tillegg til at det skal gi faglige råd til andre pågående prosesser, f.eks. arbeidet med revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, innspill til nasjonale e-helsebehov e.l. Videre skal HelseOmsorg21-rådet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HO21-strategien som grunnlag for årlig rapportering til Stortinget.

Frist torsdag 10. mai 2018

Undersøkelsen er distribuert til postmottak etter vedlagte liste: HO21-undersøkelsen adresseliste PDF - 174 KB Vi ber om ett svar per institusjon/organisasjon/interesseforening/klynge/kommune. Vi ber om at skjemaet besvares på ledelsesnivå. Frist for å svare på undersøkelsen er torsdag 10. mai 2018. Spørreskjemaet vil være åpent i perioden tirsdag 3. april - torsdag 10. mai 2018.  

Spørsmål?

Har du spørsmål til spørreundersøkelsen eller ønsker din organisasjon å delta, send en epost til HO21-sekretariatet v/Hilde G. Nielsen, epost: hgn@forskningsradet.no, mobil: 40 92 22 60

Her kan du lese om HelseOmsorg21-undersøkelsen som ble gjennomført i 2017.

For mer informasjon om HelseOmsorg21-rådet – les her

 

Written by:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Published:
30.04.2018
Last updated:
30.04.2018