Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 31.mai 2017

Kommunenes strategiske forskningsorgan, Helsenæringens verdi, behandling av rapport fra HO21-utvalget, revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og innspill til nasjonale e-helsebehov var noen av sakene som sto på rådsmøteagendaen.

Det siste HO21-rådsmøtet før sommeren ble arrangert i Bergen.
Dagen før rådsmøtet var HO21-rådet invitert til Bergen rådhus hvor HO21-rådet fikk høre om Bergen sin satsing på primærhelsetjenester og arbeidet med etablering og opprettelse av helseklyngen Helsecampus Årstadvollen. Rektor og viserektor ved UiB, direktør ved Uni Research, rektor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), kommunaldirektøren og byråden for helse og omsorg i Bergen kommune innledet, i tillegg til at flere ansatte ved UiB og HVL holdt noen kortere presentasjoner. HO21-takker for en flott og interessant ettermiddag i Bergen rådhus.

HO21-rådsmøte 31. mai
Rapporten Helsenæringens verdi ble på rådsmøtet 31. mai presentert av Erik Jakobsen (Menon). Rapporten, som HO21-rådet er positiv til, ble for første gang publisert i 2016, og er et viktig bidrag i HO21-rådets arbeid med satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde. Rapporten kan lastes ned her

 

Leder av HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet, Pål Kraft (UiO), presenterte rapporten Et forsknings- og innovasjonssystem for helsefremmende og bærekraftig kosthold. Dette arbeidet er et av tiltakene i den nye nasjonale handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) som ble lansert i vinter. HO21-utvalget, som består av 13 personer (inkludert leder), har arbeidet med rapporten siden januar i år og den vil bli overlevert HOD i juni.

Satsingsområdet Kunnskapsløft for kommunene er et av de fem områdene som ble løftet frem i HO21-strategien. Satsingsområdet har vært mye diskutert i HO21-rådet. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble vedtatt opprettet på rådsmøtet 28. mars 2017. KSF etableres i første omgang for interimperioden 1. august 2017 – 31. desember 2018 og skal i denne perioden rapportere til HO21-rådet. Den videre organiseringen og virketiden av KSF fra 1.1.2019 avklares høsten 2018. Leder av KSF vil være kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, Nina Mevold. KSF vil bestå av 13 personer (inkludert leder), i tillegg til seks observatører.  KSF sekretariat og KSF arbeidsutvalg ivaretas av KS.

Kunnskapsdepartementet orienterte om arbeidet med revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Fristen for innlevering av innspill til langtidsplanen er 15. september. Mandag 12. juni arrangerer Kunnskapsdepartementet en innspillskonferanse. Mer informasjon om dette finnes her.

Direktoratet for e-helse skal innen 1. september ha utformet forslag til prioriterte behov for forskning og utvikling på e-helseområdet, inkludert følgeforskning, som gjenspeiler nasjonale kunnskapsbehov. Oppdraget er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. HO21-rådet fikk på møtet muligheten til å komme med innspill til nasjonale e-helsebehov. En foreløpig versjon av rapporten vil bli sendt på en kommentarrunde 10.8.2017 med en frist for innspill 25.8.2017

HO21-rådet diskuterte på slutten av dagen planene for HO21-rådet for perioden 1. juni 2017 – 31. desember 2018. Dette vil bli ytterligere diskutert på rådsmøtene til høsten.

Haukeland universitetssykehus og barnas Energisenter
Under lunsjen fikk HO21-rådet høre om Haukeland universitetssykehus sitt arbeid for å fremme helse og livskvalitet ved administrerende direktør, i tillegg fikk HO21-rådet en omvisning på det nyåpnede barnas Energisenter som også inkluderte en presentasjon av Biobank Haukeland.  HO21-rådet takker Haukeland universitetssykehus for en innholdsrik lunsj og for bruk av møtefasilitetene til sykehuset.

Neste rådsmøte: Torsdag 14. september (Oslo).

Referat fra rådsmøtet publiseres her.

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
06.06.2017
Sist oppdatert:
06.06.2017